Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Odborný posudek režiséra na videozáznam o interupcích, který šíří Hnutí pro život

Odborný posudek režiséra na videozáznam o interupcích, který šíří Hnutí pro život

4. březen 2004  | Nenad Djapić
Hnutí pro život ČR v rámci své kampaně za legislativní zákaz interrupcí rozesílá různým zainteresovaným skupinám a jednotlivcům videokazetu o interrupcích. Pro Gender Studies, o. p. s. na ni napsal odborný posudek filmový režisér Nenad Djapić.

Hnutí pro život ČR v rámci své kampaně za legislativní zákaz interrupcí rozesílá různým zainteresovaným skupinám a jednotlivcům videokazetu o interrupcích. Pro Gender Studies, o. p. s. na ni napsal odborný posudek filmový režisér Nenad Djapić.

ODBORNÝ POSUDEK


Předmět:

Posuzuje se běžná videokazeta VHS formátu, s nálepkou: UPT- PRVNÍ TRIMESTR c. Center for Bio-Ethical Reform.

Zdarma distribuuje: o. s. Hnutí pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5 http://www.prolife.cz.


Délka záznamu:
cca 12 minut


Obsah záznamu:
Sestřih profesionálně vytvořeného videozáznamu, ozvučeného archivní hudbou.


Popis děje - scénář:
Roztmívačka.
Titulky v pozadí


Detail: pohled "přes rameno" na ženský pohlavní orgán.
"Objekt" profesionálně osvícen.
Kamera na stativu.
Záběry dlouhé, pomalé.
Hudba: klavír sólo, molové ladění melodie. Pravděpodobně hudba, jaká se používá pro ozvučení amatérských video a filmových záznamů a která není zatížena autorskými právy. Žádné dialogy, žádné ruchy, žádné zvuky.


Ruce v gumových rukavicích desinfikují s pomocí jakýchsi nůžek a vatových tamponů okolí zevních ženských genitálií.
Zavádění chirurgických nástrojů do pochvy.
Injekcí se znecitlivuje krček dělohy.
Zavádění dalšího nástroje do dělohy.
Práce s nástrojem v děloze. Je cítit odpor v děloze. Ruce používají sílu. Tato akce se několikrát opakuje.
Z dělohy vytéká krev a sliz, potom ve zpomaleném záběru a s pomocí nástroje vychází v ještě větším detailním záběru z dělohy snad milimetrově velká, ale jasně rozpoznatelná utržená nebo uříznutá ručička lidského zárodku.
Další krev a anatomicky rozeznatelné části zárodku vytékají nebo jsou vyškrabovány z dělohy.


Hudba přestává hrát.
Ticho.

V dalším průběhu "děje" je mnohem citelněji rozeznat režijní práci. Části pravděpodobně několika lidských zárodků ve velkém detailu leží v jakési míse. Kamera panoramuje přes několik utržených ručiček, nožiček, hlav, a dalších částí těla, zalitých krví s lizem.

Velký detail vršku pinzety vstupuje do záběru, uchopuje, posunuje, "aranžuje" části těla zárodku, zvláště ručičky utržené v předloktí nebo podpaží sem a tam.

Teskná, pomalá, saxofonová jazzová, bluesová melodie, k níž se o něco později přidají i pomalé bicí. Melodie je pravděpodobně stejného původu jako na začátku.


Jiný zárodek, stejný princip.
Nechronologický popis děje: Pinzeta sledovaná kamerou ve velkém detailu uchopuje ručičky, nožičky, hlavičku, očička a posunuje jimi sem a tam.
Pinzeta otvírá ústa na utržené hlavičce jednoho zárodku.
Pinzeta uchopuje jazyk zárodku a vytahuje ho z polootevřené pusinky.
Zárodek vypadá jako kdyby vyplazoval jazyk.
Pinzeta nachází oči zárodku a posunuje jimi po rozdrcené hlavičce a aranžuje je snad na "místo", na které patří.
To samé se děje s orgánem, který by se mohl identifikovat jako srdíčko. Aranžování částí snad několika zárodků různého vývojového stupně a velikosti do anatomické formy lidského těla…

Kamera, která sleduje pinzetu nebo panoramuje přes "objekt", "nachází" dolarovou minci. Dojem, že by mince byla položena proto, aby divák pochopil skutečnou velikost zárodku, mizí, protože pinzeta "bere" ručičky a nožičky a pomalu přímo, několikrát opakovaně je pokládá na minci.

Jasně a srozumitelně režie "vede" pinzetu v tomto počínání. Pinzeta si "hraje" s anatomicky rozeznatelnými částmi rukou a nohou zárodku kolem mince. Pinzeta posunuje ručičku, uťatou v zápěstí po portrétu US presidenta Roosewelta, tak aby byl zároveň čitelný i nápis na minci: LIBERTY a IN GOD WE TRUST. V poměru k ostatním částem "filmu" si "režie" nechává pro tuto "hru" více času.

Ruce v gumových rukavicích balí do papíru jeden rozčtvrcený lidský zárodek, který vypadá mnohem vyvinutější než ostatní dosud ukázané zárodky a jejich části, dělá z něj úhledný balíček a mizí ze záběru.

Zabalený balíček se stopami krve je posledním, co je vidět. Zatmívačka.

Žádné titulky.


ZÁVĚR POSUDKU
Profesionálně odvedená práce, která byla dobře připravena, zorganizována a provedena. Kvalita záznamu prvotřídní. Dramaturgická, režijní, kameramanská a střihačská práce na úrovni. Soudě podle obsahu a jeho "filmového" zpracování je evidentní, že se nejedná o žádnou dokumentární, osvětovou nebo instruktážní práci. Záměr je jednoznačně propagační s jasným ideovým cílem. Narežírované, natočené a sestříhané záběry a "děj" chtějí především šokovat. Nicméně se některé momenty "filmu" míjejí tímto účelem. Opakované makrozáběry pokládání pěstiček zárodku na dolarovou minci a manipulace s nimi hraničí s nekrofilním voyarismem často používaným v hororech nejhrubšího komerčního ladění, které počítají s předem vykalkulovaným efektem.

Nenad Djapić - filmový režisér

V Praze 12. 2. 2004

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.