Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Očima statistiky: ženy a muži v českém zdravotnictví

Očima statistiky: ženy a muži v českém zdravotnictví

Očima statistiky: ženy a muži v českém zdravotnictví
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“ – tento dnes již téměř zlidovělý popěvek platí beze zbytku i u statistických dat, která se vztahují k genderovým aspektům zdravotnictví. Sbíráním, zpracováním a porovnáním empirických dat, se však daří odhalovat a upozorňovat na existující souvislosti, problémy, nerovnosti či specifika, se kterými se potýkají ženy a muži v kontextu českého zdravotnictví. V následujícím textu uvádíme několik základních faktů, které rozhodně stojí za úvahu.

„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“ – tento dnes již téměř zlidovělý popěvek platí beze zbytku i u statistických dat, která se vztahují k genderovým aspektům zdravotnictví. Sbíráním, zpracováním a porovnáním empirických dat, se však daří odhalovat a upozorňovat na existující souvislosti, problémy, nerovnosti či specifika, se kterými se potýkají ženy a muži v kontextu českého zdravotnictví. V následujícím textu uvádíme několik základních faktů, které rozhodně stojí za úvahu.

Zaměstnaní ve zdravotnictví

Podle posledních dostupných údajů (za rok 2007) pracovalo v českém zdravotnictví celkem cca 201.000 žen a 54.000 mužů.

Lékaři a lékařky

Ze všech žen zaměstnaných ve zdravotnictví představují lékařky přibližně 13 %, mezi zaměstnanými muži ve zdravotnictví je 37 % lékařů. Podíl žen mezi lékaři je zhruba padesátiprocentní, výrazně však převládají mezi zubaři, kde tvoří 66%. Ve srovnání se zbytkem EU se podílem lékařek pohybujeme lehce nad průměrem, který je cca 47%. Zajímavý je vysoký podíl lékařek v pobaltských republikách - Litvě, Lotyšsku a Estonsku, kde se hodnoty pohybují kolem hranice 70%.

Sestry

Všeobecné sestry a porodní asistentky představují v ČR přibližně 43 % žen zaměstnaných ve zdravotnictví a nad muži mají v těchto profesích drtivou převahu – tvoří přes 98%.

Nemocnost TBC

Pokud jde o další významné statistické ukazatele tentokrát ve vztahu k pacientům a pacientkám, vyplývá z šetření Českého statistického úřadu, že od padesátých do počátku 90. let 20. století došlo k rapidnímu poklesu případů TBC, a to jak u žen, tak u mužů (dnes se v ČR jedná již o marginální chorobu). Muži měli vždy více případů TBC než ženy.

Diabetes

V posledním desetiletí narůstá počet diabetiků, a to jak žen, tak mužů (podíl žen je mezi diabetiky vyšší než podíl mužů, a to v případě všech typů léčby). U obou pohlaví dochází k nárůstu podílu léčby inzulínem a PAD (včetně kombinované léčby) a klesá podíl léčby prostou dietou.

Úmrtnost

Muži mají v podstatě v každém věku vyšší úmrtnost než ženy, nejvýraznější je to ve věku 15-29 let, s rostoucím věkem se rozdíly smazávají.

Sebevražednost

V posledních letech došlo k poklesu počtu sebevražd, a to jak žen, tak mužů. Mezi sebevrahy výrazně převládají muži. Podíl věkové skupiny 65 a více let byl mezi sebevražedkyněmi vyšší než mezi sebevrahy-muži, naopak, podíl věkové skupiny do 19 let byl vyšší mezi sebevrahy-muži.

Zdroje:

Český statistický úřad

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4C0029B610/$File/1413082204.pdf

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4C0029B617/$File/1413082201.pdf

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/230032354C/$File/14150802.pdf

Další informační zdroje ke stažení na: http://www.uzis.cz/download.php?ctg=10&mnu_id=5300

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.