Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Obraz porodnictví, porodů a porodních asistentek v české společnosti. Informace, představy a stereotypy

Obraz porodnictví, porodů a porodních asistentek v české společnosti. Informace, představy a stereotypy

Obraz porodnictví, porodů a porodních asistentek v české společnosti. Informace, představy a stereotypy
Na toto téma uspořádala Gender Studies na konci listopadu za podpory nadace Heinrich-Boell-Stiftung diskuzi pro širokou zainteresovanou veřejnost. Cílem akce bylo vyvolat debatu o tom, jakou představu máme a jaké informace získáváme k porodu různými způsoby, doma či v porodnici, o samostatných porodních asistentkách a jiných souvisejících tématech, jak si tu představu vytváříme, jakou roli v tom procesu hrají média a jak o tom kriticky přemýšlet.

Na toto téma uspořádala Gender Studies na konci listopadu za podpory nadace Heinrich-Boell-Stiftung diskuzi pro širokou zainteresovanou veřejnost. Cílem akce bylo vyvolat debatu o tom, jakou představu máme a jaké informace získáváme k porodu různými způsoby, doma či v porodnici, o samostatných porodních asistentkách a jiných souvisejících tématech, jak si tu představu vytváříme, jakou roli v tom procesu hrají média a jak o tom kriticky přemýšlet.

V panelu diskutovaly spoluautorky nové publikace „Tělo v rukou společnosti,“ která byla při tomto večeru slavnostně pokřtěna. Soubor textů o reprodukčních právech žen a mužů obsahuje právní, sociologické a mediální analýzy nejen porodnictví a porodní péče, ale také například nucených sterilizací, či statě o problematice sexuální výchovy nebo o potratech migrantek.

Diskuse byla živá a občas bouřlivá, vzhledem k aktuálnosti tématu ani není divu. V situaci, kdy nemají rodičky u nás de facto možnost bezpečně rodit mimo porodnice a je jim upíráno právo na volbu místa porodu a porodní asistence, porod mimo porodnice je médii démonizován, zkonstatovali přítomní a přítomné, že o změnu se musí zasadit zaprvé každý a každá z nás. Jednak tím, že nebudeme bezmyšlenkovitě přejímat stereotypy o tom, co je u porodu a v porodnictví „normální“ a co už ne, ale budeme se v tom řídit především vlastními představami o tom, co chceme a co je pro nás dobré. Svoje požadavky bychom měli jasně sdělovat okolí a neslevovat, pokud se setkáme s odporem, což je dost pravděpodobné.

Zodpovědnost za tak náročný proces, jako je porod, by měla být rozdělena mezi rodičku a porodnický personál vč. porodních asistentek tak, aby se dobře doplňovali a snížili tím stres a strach ze selhání a obvinění, který dnes stíhá především porodníky a porodní lékařky.

Do porodnictví (především do lékařských profesí) by se také podle diskutujících mělo dostat více žen. Dnes je doménou mužů, což je vzhledem k charakteru oboru lehce absurdní.

Svoji zodpovědnost by měl přijmout ale i stát. Měl by zajistit odpovídající institucionální podmínky a ochranu, především pro práci samostatných porodních asistentek, potažmo pro porody mimo porodnice, k čemuž se zavázal legislativně, ale nepodniká nutné kroky pro realizaci, ale také poskytovat otevřenější informace a osvětu v dané problematice široké veřejnosti.

V neposlední řadě je samozřejmě důležitá činnost občanských organizací, které nastavují současné situaci zrcadlo, nabízejí alternativy a lobují za jejich prosazení.

Publikaci „Tělo v rukou společnosti“ je možné objednat prostřednictvím on-line knihkupectví Gender Studies (za cenu poštovného), případně je zdarma k vyzvednutí v otevírací době knihovny Gender Studies.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.