Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Obraz porodnictví, porodů a porodních asistentek v české společnosti. Informace, představy a stereotypy

Obraz porodnictví, porodů a porodních asistentek v české společnosti. Informace, představy a stereotypy

Obraz porodnictví, porodů a porodních asistentek v české společnosti. Informace, představy a stereotypy
Na toto téma uspořádala Gender Studies na konci listopadu za podpory nadace Heinrich-Boell-Stiftung diskuzi pro širokou zainteresovanou veřejnost. Cílem akce bylo vyvolat debatu o tom, jakou představu máme a jaké informace získáváme k porodu různými způsoby, doma či v porodnici, o samostatných porodních asistentkách a jiných souvisejících tématech, jak si tu představu vytváříme, jakou roli v tom procesu hrají média a jak o tom kriticky přemýšlet.

Na toto téma uspořádala Gender Studies na konci listopadu za podpory nadace Heinrich-Boell-Stiftung diskuzi pro širokou zainteresovanou veřejnost. Cílem akce bylo vyvolat debatu o tom, jakou představu máme a jaké informace získáváme k porodu různými způsoby, doma či v porodnici, o samostatných porodních asistentkách a jiných souvisejících tématech, jak si tu představu vytváříme, jakou roli v tom procesu hrají média a jak o tom kriticky přemýšlet.

V panelu diskutovaly spoluautorky nové publikace „Tělo v rukou společnosti,“ která byla při tomto večeru slavnostně pokřtěna. Soubor textů o reprodukčních právech žen a mužů obsahuje právní, sociologické a mediální analýzy nejen porodnictví a porodní péče, ale také například nucených sterilizací, či statě o problematice sexuální výchovy nebo o potratech migrantek.

Diskuse byla živá a občas bouřlivá, vzhledem k aktuálnosti tématu ani není divu. V situaci, kdy nemají rodičky u nás de facto možnost bezpečně rodit mimo porodnice a je jim upíráno právo na volbu místa porodu a porodní asistence, porod mimo porodnice je médii démonizován, zkonstatovali přítomní a přítomné, že o změnu se musí zasadit zaprvé každý a každá z nás. Jednak tím, že nebudeme bezmyšlenkovitě přejímat stereotypy o tom, co je u porodu a v porodnictví „normální“ a co už ne, ale budeme se v tom řídit především vlastními představami o tom, co chceme a co je pro nás dobré. Svoje požadavky bychom měli jasně sdělovat okolí a neslevovat, pokud se setkáme s odporem, což je dost pravděpodobné.

Zodpovědnost za tak náročný proces, jako je porod, by měla být rozdělena mezi rodičku a porodnický personál vč. porodních asistentek tak, aby se dobře doplňovali a snížili tím stres a strach ze selhání a obvinění, který dnes stíhá především porodníky a porodní lékařky.

Do porodnictví (především do lékařských profesí) by se také podle diskutujících mělo dostat více žen. Dnes je doménou mužů, což je vzhledem k charakteru oboru lehce absurdní.

Svoji zodpovědnost by měl přijmout ale i stát. Měl by zajistit odpovídající institucionální podmínky a ochranu, především pro práci samostatných porodních asistentek, potažmo pro porody mimo porodnice, k čemuž se zavázal legislativně, ale nepodniká nutné kroky pro realizaci, ale také poskytovat otevřenější informace a osvětu v dané problematice široké veřejnosti.

V neposlední řadě je samozřejmě důležitá činnost občanských organizací, které nastavují současné situaci zrcadlo, nabízejí alternativy a lobují za jejich prosazení.

Publikaci „Tělo v rukou společnosti“ je možné objednat prostřednictvím on-line knihkupectví Gender Studies (za cenu poštovného), případně je zdarma k vyzvednutí v otevírací době knihovny Gender Studies.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.