Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Obchod se ženami není v českém právu dostatečně reflektován

Obchod se ženami není v českém právu dostatečně reflektován

25. listopad 2003  | f.cz
Obchod se ženami se týká té formy zneužívání, kdy ženy odjíždějí do zahraničí na základě podvodu nebo klamných slibů dobrého zaměstnání, ale nakonec končí jako prostitutky, služky nebo pracovní síly s omezenou osobní svobodou a velkou finanční závislostí na těch, kteří s nimi obchodují. K hledání alternativních možností zaměstnání v zahraničí, kde však čelí většímu riziku zneužití, ženy nutí ekonomická situace v jejich zemi, životní standard, obecné vnímání pozice ženy a povědomí o právech žen. ("Česká republika," Ženy 2000, Mezinárodní helsinský výbor pro lidská práva, 135, 151 (2000) ("Ženy 2000"). Ženy jsou často svedeny svými únosci k domněnkám, že budou za dobré platy oficiálně pracovat nebo budou dívkami au-pair, a místo toho se octnou jako tanečnice v nočních klubech nebo se stanou služkami.

OBCHOD SE ŽENAMI A ČESKÉ PRÁVO

Obchod se ženami se týká té formy zneužívání, kdy ženy odjíždějí do zahraničí na základě podvodu nebo klamných slibů dobrého zaměstnání, ale nakonec končí jako prostitutky, služky nebo pracovní síly s omezenou osobní svobodou a velkou finanční závislostí na těch, kteří s nimi obchodují. K hledání alternativních možností zaměstnání v zahraničí, kde však čelí většímu riziku zneužití, ženy nutí ekonomická situace v jejich zemi, životní standard, obecné vnímání pozice ženy a povědomí o právech žen. ("Česká republika," Ženy 2000, Mezinárodní helsinský výbor pro lidská práva, 135, 151 (2000) ("Ženy 2000"). Ženy jsou často svedeny svými únosci k domněnkám, že budou za dobré platy oficiálně pracovat nebo budou dívkami au-pair, a místo toho se octnou jako tanečnice v nočních klubech nebo se stanou služkami.

Obchod se ženami se stal obrovským světovým problémem týkajícím se mnoha zemí. Česká republika je místem, odkud jsou ženy odváženy, je však zároveň i cílem a tranzitním místem obchodu. České právo ve vztahu k obchodu se ženami pouze zdůrazňuje aspekt přechodu hranic. (Ženy 2000, str. 151.) Ostatní trestné činy související s obchodem se ženami, jako podvod, násilí, donucení a únos, nejsou opatřením českého Trestního zákona k obchodu se ženami specifikovány. (Ženy 2000, str. 151.) České právo se navíc zabývá obchodem se ženami pouze ve vztahu k prostituci. Obchod se ženami není však pouze obchodem se ženami jako sexuálními objekty, ale také jako levnou pracovní silou.

Lákání, najímání a odvoz žen do zahraničí s úmyslem využít jich v zahraničí k sexuálním kontaktům s jinými je nezákonné. (Tr.zák. §246(1)). Takové chování se trestá odnětím svobody na jeden rok až pět let. (Tr.zák. §246(1)). Novela trestního zákona s účinností od 1.9.2002 už neoperuje s výslovným pojmem "ženy", nýbrž "lidé".

Doba odnětí svobody se může zvýšit až na tři až osm let, jestliže se pachatel dopustí obchodu

  · jako člen organizované skupiny
  · na ženě mladší 18 let
  · s úmyslem využít ženy k prostituci
  · s úmyslem získat značného prospěchu (ve výši min. 500.000,- Kč) - novela trestního zákona s účinností od 1.9.2002
  (Tr.zák. §246(2)).

Novela trestního zákona s účinností od 1.9.2002 zavádí § 246(3), který má znaky kvalifikované skutkové podstaty a zavádí přísnější potrestání pachatelů, a to odnětím svobody na pět až dvanáct let v případě, že trestným činem popsaným v § 246(1) způsobí oběti

  · těžkou újmu na zdraví
  · smrt
  · jiný zvlášť' závažný následek

nebo

  · spáchá-li čin s úmyslem získat velký prospěch (ve výši min. 5.000.000,- Kč)

České právo se nijak nevyjadřuje k pozici žen, které jsou dovezeny do České republiky za účelem obchodu se ženami. (Ženy 2000, str. 151). Občané jiných zemí musejí opustit Českou republiku po 30 dnech pobytu, nemají-li potřebné dokumenty. (Zákon o pobytu cizinců v České republice). Žádné z opatření se specificky netýká obětí obchodu se ženami. Bez povolení k pobytu, pracovního povolení a víza čelí oběti obchodu se ženami deportaci. Nemají nárok na jakoukoli finanční či materiální podporu. (Ženy 2000, str. 151). Uvedený nelegální status podporuje zneužívání žen těmi, kdo je přivlekli, pod pohrůžkou jejich oznámení policii v případě, že by se ženy pokusily uniknout. Bez legálního statutu jsou navíc oběti - cizinky nuceny zůstat ve vnuceném zaměstnání, protože nemají kam se obrátit o pomoc. Je-li žena propuštěna nebo jestliže opustí práci, nesmí již v zemi déle pobývat. Cizinky nemohou být ani chráněny před trestnými činy, které často souvisejí s obchodem se ženami, jako je újma na zdraví, omezování osobní svobody, znásilnění, vydírání nebo výhrůžky násilím, protože nemají v zemi legální status a tedy ani nárok volat po svých právech.

Každá osoba, která se v České republice stala obětí trestného činu, má samozřejmě nárok na ochranu ze strany zákona, a to bez ohledu na druh pobytu v ČR. Problém spíš spočívá v tom, že ženy, které pobývají v ČR ilegálně, se zdráhají ohlásit spáchání trestného činu z obav před následným vyhoštěním ze země (po ukončení procesu s pachatelem).

Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.