We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Josef Petr: Krize mužské identity

25.3.2019  Praha  | 

Dneska je to všude: "chlapi už nejsou, co to bejvalo". Ptáte se, co to s námi ty ženský provedly? Nebo si za to můžeme sami? Vyměkli jsme? Stal se z nás beztvarý genderový rosol? Válcuje nás krize mužské identity? Nebo je to celý jenom fáma? A zachrání nás Donald Trump, reklama na Gillette nebo skautský šátek? Přijďte na besedu s Josefem Petrem, sociologem a ředitelem Ligy otevřených mužů, která se už 12 let věnuje zvyšování kvality života mužů v ČR.

Více
feminismus.czČlánky › Obchod se ženami není v českém právu dostatečně reflektován

Obchod se ženami není v českém právu dostatečně reflektován

25. listopad 2003  | f.cz
Obchod se ženami se týká té formy zneužívání, kdy ženy odjíždějí do zahraničí na základě podvodu nebo klamných slibů dobrého zaměstnání, ale nakonec končí jako prostitutky, služky nebo pracovní síly s omezenou osobní svobodou a velkou finanční závislostí na těch, kteří s nimi obchodují. K hledání alternativních možností zaměstnání v zahraničí, kde však čelí většímu riziku zneužití, ženy nutí ekonomická situace v jejich zemi, životní standard, obecné vnímání pozice ženy a povědomí o právech žen. ("Česká republika," Ženy 2000, Mezinárodní helsinský výbor pro lidská práva, 135, 151 (2000) ("Ženy 2000"). Ženy jsou často svedeny svými únosci k domněnkám, že budou za dobré platy oficiálně pracovat nebo budou dívkami au-pair, a místo toho se octnou jako tanečnice v nočních klubech nebo se stanou služkami.

OBCHOD SE ŽENAMI A ČESKÉ PRÁVO

Obchod se ženami se týká té formy zneužívání, kdy ženy odjíždějí do zahraničí na základě podvodu nebo klamných slibů dobrého zaměstnání, ale nakonec končí jako prostitutky, služky nebo pracovní síly s omezenou osobní svobodou a velkou finanční závislostí na těch, kteří s nimi obchodují. K hledání alternativních možností zaměstnání v zahraničí, kde však čelí většímu riziku zneužití, ženy nutí ekonomická situace v jejich zemi, životní standard, obecné vnímání pozice ženy a povědomí o právech žen. ("Česká republika," Ženy 2000, Mezinárodní helsinský výbor pro lidská práva, 135, 151 (2000) ("Ženy 2000"). Ženy jsou často svedeny svými únosci k domněnkám, že budou za dobré platy oficiálně pracovat nebo budou dívkami au-pair, a místo toho se octnou jako tanečnice v nočních klubech nebo se stanou služkami.

Obchod se ženami se stal obrovským světovým problémem týkajícím se mnoha zemí. Česká republika je místem, odkud jsou ženy odváženy, je však zároveň i cílem a tranzitním místem obchodu. České právo ve vztahu k obchodu se ženami pouze zdůrazňuje aspekt přechodu hranic. (Ženy 2000, str. 151.) Ostatní trestné činy související s obchodem se ženami, jako podvod, násilí, donucení a únos, nejsou opatřením českého Trestního zákona k obchodu se ženami specifikovány. (Ženy 2000, str. 151.) České právo se navíc zabývá obchodem se ženami pouze ve vztahu k prostituci. Obchod se ženami není však pouze obchodem se ženami jako sexuálními objekty, ale také jako levnou pracovní silou.

Lákání, najímání a odvoz žen do zahraničí s úmyslem využít jich v zahraničí k sexuálním kontaktům s jinými je nezákonné. (Tr.zák. §246(1)). Takové chování se trestá odnětím svobody na jeden rok až pět let. (Tr.zák. §246(1)). Novela trestního zákona s účinností od 1.9.2002 už neoperuje s výslovným pojmem "ženy", nýbrž "lidé".

Doba odnětí svobody se může zvýšit až na tři až osm let, jestliže se pachatel dopustí obchodu

  · jako člen organizované skupiny
  · na ženě mladší 18 let
  · s úmyslem využít ženy k prostituci
  · s úmyslem získat značného prospěchu (ve výši min. 500.000,- Kč) - novela trestního zákona s účinností od 1.9.2002
  (Tr.zák. §246(2)).

Novela trestního zákona s účinností od 1.9.2002 zavádí § 246(3), který má znaky kvalifikované skutkové podstaty a zavádí přísnější potrestání pachatelů, a to odnětím svobody na pět až dvanáct let v případě, že trestným činem popsaným v § 246(1) způsobí oběti

  · těžkou újmu na zdraví
  · smrt
  · jiný zvlášť' závažný následek

nebo

  · spáchá-li čin s úmyslem získat velký prospěch (ve výši min. 5.000.000,- Kč)

České právo se nijak nevyjadřuje k pozici žen, které jsou dovezeny do České republiky za účelem obchodu se ženami. (Ženy 2000, str. 151). Občané jiných zemí musejí opustit Českou republiku po 30 dnech pobytu, nemají-li potřebné dokumenty. (Zákon o pobytu cizinců v České republice). Žádné z opatření se specificky netýká obětí obchodu se ženami. Bez povolení k pobytu, pracovního povolení a víza čelí oběti obchodu se ženami deportaci. Nemají nárok na jakoukoli finanční či materiální podporu. (Ženy 2000, str. 151). Uvedený nelegální status podporuje zneužívání žen těmi, kdo je přivlekli, pod pohrůžkou jejich oznámení policii v případě, že by se ženy pokusily uniknout. Bez legálního statutu jsou navíc oběti - cizinky nuceny zůstat ve vnuceném zaměstnání, protože nemají kam se obrátit o pomoc. Je-li žena propuštěna nebo jestliže opustí práci, nesmí již v zemi déle pobývat. Cizinky nemohou být ani chráněny před trestnými činy, které často souvisejí s obchodem se ženami, jako je újma na zdraví, omezování osobní svobody, znásilnění, vydírání nebo výhrůžky násilím, protože nemají v zemi legální status a tedy ani nárok volat po svých právech.

Každá osoba, která se v České republice stala obětí trestného činu, má samozřejmě nárok na ochranu ze strany zákona, a to bez ohledu na druh pobytu v ČR. Problém spíš spočívá v tom, že ženy, které pobývají v ČR ilegálně, se zdráhají ohlásit spáchání trestného činu z obav před následným vyhoštěním ze země (po ukončení procesu s pachatelem).

Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.