Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Občanská společnost je nová stránka s genderovou perspektivou

Občanská společnost je nová stránka s genderovou perspektivou

30. červen 2003  | Karel Novotný  |  http://ecn.cz
Econnect a BEZK zveřejňují nové internetové stránky Občanská společnost - návod k použití. Na adrese obcan.ecn.cz byl zveřejněn nový projekt věnovaný právu občanů na informace, možnostem aktivního zapojování do rozhodování a rovným příležitostem žen a mužů ve veřejném prostoru. V kategorii ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, naleznete články tříděné do rubrik Podíl žen na rozhodování, Trh práce, Násilí a ženy a Vztahy v rodině. Velkou výhodou je praktické zaměření informací, mužete se podívat na Příklady z praxe, Jak na to, Zákony a Odkazy. Vše pod heslem Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
Econnect a BEZK zveřejňují nové internetové stránky Občanská společnost - návod k použití

Na internetové adrese obcan.ecn.cz byl zveřejněn nový projekt věnovaný právu občanů na informace, možnostem aktivního zapojování do rozhodování a rovným příležitostem žen a mužů ve veřejném prostoru.

Na novém webu Občanská společnost - návod k použití zájemci najdou tři hlavní sekce: PRÁVO VĚDĚT, ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ a ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI.

Web je koncipován tak, aby v něm užitečné informace našli jak ti, kteří potřebu ovlivnit a měnit věci kolem sebe pocítili teprve nedávno, tak méně či více zkušení aktivisté. Vedle praktických návodů, jak se nenechat odbýt při získávání informací od úřadů, zorganizovat petiční akci, demonstraci, či jak chránit své životní prostředí ve správním řízení, zde zájemci najdou aktuální znění potřebných zákonů a kontakty na organizace, které mohou s některými problémy pomoci. Pro ty, kdo se chtějí některému tématu věnovat více, shromáždil redakční tým odkazy na další kvalitní internetové zdroje a tištěné publikace.

"Snažíme se nabídnout přístupnou formou v praxi vyzkoušené návody a doporučení, jak postupovat při prosazování konkrétních občanských práv. Lidé by měli vědět, že za to, jak vypadá každodenní život v obci či krajině, v které žijí, nesou odpovědnost i oni sami a rozhodování politiků a úředníků mohou ovlivňovat nejen účastí ve volbách jednou za čtyři roky," přibližuje smysl nového webu jeho redaktorka Petra Kolínská.

Stránky nabízejí také doporučení pro úřady a firmy, jak přispět k zajištění rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu. "Vyrovnané příležitosti ve veřejném prostoru jsou základním předpokladem pro rozvoj skutečně občanské společnosti a náš projekt má ambice přispět praktickými návody v této často přehlížené oblasti", uvádí Kateřina Machovcová, redaktorka oblasti věnované rovným příležitostem.

Tvůrci serveru Občanská společnost - návod k použití nemají ambici prosazovat jeden určitý model občanské společnosti, a proto připravili také sekci s publicistickými texty, eseji a filosofickými úvahami, jež mají představit různá pojetí a povzbudit diskusi na toto téma. Poslední oblastí zaměřenou především na pedagogy a studenty je Výchova k občanství nabízející praktické náměty, jak studentům interaktivní formou představit principy a myšlenky aktivního občanství.

Čtenáři na novém serveru najdou také jednou týdně aktualizované zprávy, oznámení a pozvánky na akce, které souvisejí se zaměřením celého projektu. Velmi vítané budou diskusní příspěvky čtenářů, jejich dotazy, připomínky, ale i jejich konkrétní zkušenosti s občanskou angažovaností.

"Naším cílem je občan poučený o tom, jaká jsou jeho práva a jeho pozice při jednání s úřady, aktivní člověk, který se zapojuje do správy věcí veřejných", shrnuje dlouhodobé cíle, k nimž by měl nový internetový projekt přispět, vedoucí projektu Karel Novotný.

Projekt http://obcan.ecn.cz je financován ze zdrojů Evropské Unie v rámci programu EIDHR.

Podrobnější informace k projektu podá Karel Novotný na tel. 224 311 780, anebo napíšete-li na adresu obcan@ecn.cz.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.