Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › O otázkach týkajúcich sa bezprostredne žien budú rozhodovať iba muži

O otázkach týkajúcich sa bezprostredne žien budú rozhodovať iba muži

14. únor 2003  |  ChangeNet
Predstaviteľky OZ Možnosť voľby vyjadrili znepokojenie nad postupom v prípade pojednávania Ústavného súdu SR, ktorý na podnet KDH skúma, či je interrupčný zákon v súlade s Ústavou SR. OZ tvrdí, že tento postup je odrazom stavu našej spoločnosti, keď nad základnými princípmi politickej korektnosti a slušnosti opäť raz zvíťazil prejav zneužívania z pozície moci.
Predstaviteľky OZ Možnosť voľby vyjadrili znepokojenie nad postupom v prípade pojednávania Ústavného súdu SR, ktorý na podnet KDH skúma, či je interrupčný zákon v súlade s Ústavou SR. OZ tvrdí, že tento postup je odrazom stavu našej spoločnosti, keď nad základnými princípmi politickej korektnosti a slušnosti opäť raz zvíťazil prejav zneužívania z pozície moci.

OZ namieta, že voči nestrannosti celého procesu svedčí fakt, že minister spravodlivosti ako aj predseda parlamentu pochádzajú z radov KDH. Navyše poslanec Ábelovský, ktorý bol vymenovaný z pozície funkcie predsedu NR i proti odporúčaniam ústavného výboru sa tejto tematike nikdy nevenoval. O nevyspelosti našej občianskej spoločnosti svedčí podľa OZ aj fakt, že o otázkach týkajúcich sa bezprostredne života žien budú rozhodovať takmer iba muži. Z 13 sudcov ústavného súdu je iba jedna žena, obe strany v procese zastupuje muž.

Tvrdenia KDH o „príliš liberálnom interrupčnom zákone na Slovensku" považuje OZ za zavádzajúce a nepravdivé. "Slovenský interrupčný zákon je obdobný ako v ostatných demokratických krajinách a je v súlade so stanoviskom Európskej únie, vyjadreným aj v Rezolúcii Európskeho parlamentu o reprodukčnom zdraví a reprodukčných právach a s Deklaráciou OSN o odstránením všetkých foriem diskriminácie voči ženám, ktorú SR ratifikovala a tým sa stala súčasťou nášho právneho systému. Rovnako je náš zákon v súlade s jedným zo základných princípov EÚ - princípom subsidiarity, podľa ktorého rozhodovanie o danej veci sa má robiť o najnižšej možnej úrovni, ktorej sa vec priamo týka", hovorí Oľga Pietruchová, predsedníčka OZ Možnosť voľby.

OZ ďalej vyhlasuje, že sa bude snažiť informovať slovenskú verejnosť a najmä ženy o pripravovanom rokovaní Ústavného súdu všetkými dostupnými prostriedkami. "Hoci žijeme v občianskej spoločnosti, naše ženy nemajú v tomto prípade možnosť ani právo vyjadriť sa k veci, ktorá sa ich bezprostredne týka. Majú však aspoň právo na informácie a verejné vyjadrenie svojho názoru." povedala Pietruchová.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.