Porodní bolesti českého porodnictví

24.4.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

Více

Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více
feminismus.czČlánky › O otázkach týkajúcich sa bezprostredne žien budú rozhodovať iba muži

O otázkach týkajúcich sa bezprostredne žien budú rozhodovať iba muži

14. únor 2003  |  ChangeNet
Predstaviteľky OZ Možnosť voľby vyjadrili znepokojenie nad postupom v prípade pojednávania Ústavného súdu SR, ktorý na podnet KDH skúma, či je interrupčný zákon v súlade s Ústavou SR. OZ tvrdí, že tento postup je odrazom stavu našej spoločnosti, keď nad základnými princípmi politickej korektnosti a slušnosti opäť raz zvíťazil prejav zneužívania z pozície moci.
Predstaviteľky OZ Možnosť voľby vyjadrili znepokojenie nad postupom v prípade pojednávania Ústavného súdu SR, ktorý na podnet KDH skúma, či je interrupčný zákon v súlade s Ústavou SR. OZ tvrdí, že tento postup je odrazom stavu našej spoločnosti, keď nad základnými princípmi politickej korektnosti a slušnosti opäť raz zvíťazil prejav zneužívania z pozície moci.

OZ namieta, že voči nestrannosti celého procesu svedčí fakt, že minister spravodlivosti ako aj predseda parlamentu pochádzajú z radov KDH. Navyše poslanec Ábelovský, ktorý bol vymenovaný z pozície funkcie predsedu NR i proti odporúčaniam ústavného výboru sa tejto tematike nikdy nevenoval. O nevyspelosti našej občianskej spoločnosti svedčí podľa OZ aj fakt, že o otázkach týkajúcich sa bezprostredne života žien budú rozhodovať takmer iba muži. Z 13 sudcov ústavného súdu je iba jedna žena, obe strany v procese zastupuje muž.

Tvrdenia KDH o „príliš liberálnom interrupčnom zákone na Slovensku" považuje OZ za zavádzajúce a nepravdivé. "Slovenský interrupčný zákon je obdobný ako v ostatných demokratických krajinách a je v súlade so stanoviskom Európskej únie, vyjadreným aj v Rezolúcii Európskeho parlamentu o reprodukčnom zdraví a reprodukčných právach a s Deklaráciou OSN o odstránením všetkých foriem diskriminácie voči ženám, ktorú SR ratifikovala a tým sa stala súčasťou nášho právneho systému. Rovnako je náš zákon v súlade s jedným zo základných princípov EÚ - princípom subsidiarity, podľa ktorého rozhodovanie o danej veci sa má robiť o najnižšej možnej úrovni, ktorej sa vec priamo týka", hovorí Oľga Pietruchová, predsedníčka OZ Možnosť voľby.

OZ ďalej vyhlasuje, že sa bude snažiť informovať slovenskú verejnosť a najmä ženy o pripravovanom rokovaní Ústavného súdu všetkými dostupnými prostriedkami. "Hoci žijeme v občianskej spoločnosti, naše ženy nemajú v tomto prípade možnosť ani právo vyjadriť sa k veci, ktorá sa ich bezprostredne týka. Majú však aspoň právo na informácie a verejné vyjadrenie svojho názoru." povedala Pietruchová.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.