Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › O otázkach týkajúcich sa bezprostredne žien budú rozhodovať iba muži

O otázkach týkajúcich sa bezprostredne žien budú rozhodovať iba muži

14. únor 2003  |  ChangeNet
Predstaviteľky OZ Možnosť voľby vyjadrili znepokojenie nad postupom v prípade pojednávania Ústavného súdu SR, ktorý na podnet KDH skúma, či je interrupčný zákon v súlade s Ústavou SR. OZ tvrdí, že tento postup je odrazom stavu našej spoločnosti, keď nad základnými princípmi politickej korektnosti a slušnosti opäť raz zvíťazil prejav zneužívania z pozície moci.
Predstaviteľky OZ Možnosť voľby vyjadrili znepokojenie nad postupom v prípade pojednávania Ústavného súdu SR, ktorý na podnet KDH skúma, či je interrupčný zákon v súlade s Ústavou SR. OZ tvrdí, že tento postup je odrazom stavu našej spoločnosti, keď nad základnými princípmi politickej korektnosti a slušnosti opäť raz zvíťazil prejav zneužívania z pozície moci.

OZ namieta, že voči nestrannosti celého procesu svedčí fakt, že minister spravodlivosti ako aj predseda parlamentu pochádzajú z radov KDH. Navyše poslanec Ábelovský, ktorý bol vymenovaný z pozície funkcie predsedu NR i proti odporúčaniam ústavného výboru sa tejto tematike nikdy nevenoval. O nevyspelosti našej občianskej spoločnosti svedčí podľa OZ aj fakt, že o otázkach týkajúcich sa bezprostredne života žien budú rozhodovať takmer iba muži. Z 13 sudcov ústavného súdu je iba jedna žena, obe strany v procese zastupuje muž.

Tvrdenia KDH o „príliš liberálnom interrupčnom zákone na Slovensku" považuje OZ za zavádzajúce a nepravdivé. "Slovenský interrupčný zákon je obdobný ako v ostatných demokratických krajinách a je v súlade so stanoviskom Európskej únie, vyjadreným aj v Rezolúcii Európskeho parlamentu o reprodukčnom zdraví a reprodukčných právach a s Deklaráciou OSN o odstránením všetkých foriem diskriminácie voči ženám, ktorú SR ratifikovala a tým sa stala súčasťou nášho právneho systému. Rovnako je náš zákon v súlade s jedným zo základných princípov EÚ - princípom subsidiarity, podľa ktorého rozhodovanie o danej veci sa má robiť o najnižšej možnej úrovni, ktorej sa vec priamo týka", hovorí Oľga Pietruchová, predsedníčka OZ Možnosť voľby.

OZ ďalej vyhlasuje, že sa bude snažiť informovať slovenskú verejnosť a najmä ženy o pripravovanom rokovaní Ústavného súdu všetkými dostupnými prostriedkami. "Hoci žijeme v občianskej spoločnosti, naše ženy nemajú v tomto prípade možnosť ani právo vyjadriť sa k veci, ktorá sa ich bezprostredne týka. Majú však aspoň právo na informácie a verejné vyjadrenie svojho názoru." povedala Pietruchová.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.