Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › O mírových rezolucích s Evou Zillén, poradkyní švédské organizace Kvinna till Kvinna

O mírových rezolucích s Evou Zillén, poradkyní švédské organizace Kvinna till Kvinna

O mírových rezolucích s Evou Zillén, poradkyní švédské organizace Kvinna till Kvinna
V současnosti působí Eva Zillén jako poradkyně švédské organizace Kvinna till Kvinna (žena pro ženu). Je jednou ze zakladatelek této organizace, která se zaměřuje na podporu žen v konfliktních a post-konfliktních oblastech. Eva Zillén se účastní jednání expertních skupin k rezoluci Rady bezpečnosti OSN č.1325.
V současnosti působí Eva Zillén jako poradkyně švédské organizace Kvinna till Kvinna (žena pro ženu). Je jednou ze zakladatelek této organizace, která se zaměřuje na podporu žen v konfliktních a post-konfliktních oblastech. Eva Zillén se účastní jednání expertních skupin k rezoluci Rady bezpečnosti OSN č.1325.

Proč jsou podle Vás rezoluce tak důležité?

Přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 v roce 2000 znamenalo pro mezinárodní ženské hnutí bod obratu. Bylo to poprvé v historii, co se otázka ženských práv, míru a bezpečnosti diskutovala přímo na půdě Rady bezpečnosti OSN – a také poprvé, kdy se o ženách mluvilo explicitně jako o aktérkách, ne pouze jako o pasivních obětech. Rezoluce se stala významným nástrojem, který ženské organizace po celém světě využívají pro obhajobu ženských práv a vytvářejí nátlak na národní vlády, aby přijaly akční plány implementace této rezoluce.

Co by měl takový akční plán na základě vaší zkušenosti obsahovat?

Jestliže má akční plán k něčemu být, musí mít jasně vytyčené priority. Samotná rezoluce je velmi obecně formulovaná, takže aby se něco začalo dít, je absolutně nezbytné naformulovat priority a mít přesný časový plán implementace. To však nestačí. Aby plán nepadl pod stůl, je také nutné určit zodpovědnost za implementaci plánu a zároveň mít rozpočet.

Mohla byste uvést příklad země, v níž Kvinna till Kvinna působí a co tedy implementace rezoluce znamená v praxi?

Myslím si, že jeden z nejlepších příkladů síly ženských organizací je Libérie. Liberijské ženy přiměly mírové vyjednávače k tomu, aby svůj úkol vzali vážně a skutečně podepsali dohodu ukončující válku. Tyto ženy však nemohly k vyjednávacímu stolu zasednout, protože je k němu nikdo nepustil. Přesto si vybojovaly své místo mimo zasedací místnosti a začaly psát dějiny…Myslím si, že je velká ostuda, že ženy stále a znovu dokazují, že mají odvahu, znalosti i možnosti vyjednávat mír a posilovat jej, ale pořád musí tvrdě bojovat za to, aby je vůbec někdo poslouchal a bral vážně.

Jak kontaktujete ženy v zemích, kde je obtížné se k nim dostat?

V organizaci Kvinna till Kvinna jsme nikdy neměli problém kontaktovat místní ženy. Možností je několik – za prvé, jděte k ženským organizacím. Dokonce i v místech, kde nefunguje žádná registrovaná organizace, funguje nějaká ženská skupina, k níž se můžete obrátit pro informace. To samozřejmě může být obtížné, pokud pro vaši misi nepracuje žádná žena. Na druhou stranu, pokud dojde ke skutečné implementaci rezoluce č.1325, budou v misích ženy, které budou moci navázat kontakt s místními ženami v zemi, kde pracujete.

Myslíte si, že jednotný orgán zabývající se rovností žen a mužů vzniklý spojením 4 různých částí OSN může implementaci rozolucí urychlit?

Mohl by. Ale ne nutně. Vše závisí na tom, jaký mandát nově vzniklý orgán dostane a jestli mu bude přidělen dostatečný rozpočet. Doufejme, že ano.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.