Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › O děti zaměstnanců a zaměstnankyň Filozofické fakulty UK v Praze je dobře postaráno

O děti zaměstnanců a zaměstnankyň Filozofické fakulty UK v Praze je dobře postaráno

O děti zaměstnanců a zaměstnankyň Filozofické fakulty UK v Praze je dobře postaráno
Když se ke mně doneslo, že má bývalá alma mater vychází vstříc rodičům malých dětí mezi svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi, byla jsem nadšená a odhodlaná zjistit více. Na to, co přesně v tomto ohledu Filozofická fakulta UK v Praze dělá a proč, jsem se ptala Filipa Malého, který má tamější dětský koutek na starosti.

Když se ke mně doneslo, že má bývalá alma mater vychází vstříc rodičům malých dětí mezi svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi, byla jsem nadšená a odhodlaná zjistit více. Na to, co přesně v tomto ohledu Filozofická fakulta UK v Praze dělá a proč, jsem se ptala Filipa Malého, který má tamější dětský koutek na starosti.

Jaké služby, komu a za jakých podmínek poskytuje „firemní školka“ Filozofické fakulty UK?

V případě dětského koutku FF UK nejde o klasickou mateřskou školku. Dětský koutek na hlavní budově FF UK představuje kvalitní zázemí pro rodiče, kde mohou pobýt se svými dětmi, pohrát si s nimi, přebalit je, nakrmit a třeba i nechat pospat. Na rozdíl od školky nebo jeslí je ovšem obstarání dítěte v režii rodiče. V rámci projektu financovaného z Operačního programu Praha – Adaptabilita si mohou rodiče-akademici objednat bezplatné hlídání buď v dětském koutku, nebo u sebe doma. Služba funguje na objednání, nikoliv tak, že by v dětském koutku byla celodenně a celotýdenně k dispozici pečovatelka. Rodiče z 95% využívají službu hlídání doma, aby nemuseli s dětmi cestovat do centra.

Jak vznikl nápad dané zařízení zřídit a od kdy existuje? Vyplatí se FF UK takovéto zařízení mít a proč?

Nápad na zřízení dětského koutku vznikl přibližně v roce 2007. Po zpracování podrobnější studie a získání prostředků ze zmíněného operačního programu jsme zahájili realizaci projektu na jaře 2010. První měsíce byly věnovány plánování podoby koutku a dalších zlepšení. Na začátku akademického roku 2010/2011 byl koutek zhotoven a první den provozu byl 8.12.2010. Od té doby bezproblémově slouží. Pro FF UK je velmi důležité mít zázemí pro rodiče, neboť budova z první republiky jinak neposkytuje dostatečné zázemí pro obstarání dětí (na chodbách není například v zimě příliš teplo, pro nakojení je potřeba více soukromí atd.). Domnívám se, že pro rodiče-akademiky je zřízení této služby pozitivním signálem, že o ně fakulta stojí. Po desítkách let studia mohou konečně založit rodinu a zároveň potřebují neztratit kontakt s akademickou obcí, často potřebují vrátit se co nejdříve do práce po mateřské dovolené (zvláště u malých oborů, kde absentujícího rodiče nemá reálně kdo nahradit), tj. v období, kdy ještě děti potřebují intenzívní kontakt se svými rodiči (citový kontakt, kojení atd.).

Je o nabízené služby dostatečný zájem – zvažujete rozšíření kapacity?

O využívání služby je zájem. Aktuálně ji využívá cca 100 rodičů nejen z filozofické fakulty, ale i z ostatních pražských fakult UK. NA rozšíření kapacity nemáme bohužel prostory ani prostředky. Z tohoto důvodu jsme také nemohli zřídit klasickou školku, ale situaci řešili zřízením dětského koutku a zajištěním služby hlídání dětí u rodičů doma.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.