Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › O děti zaměstnanců a zaměstnankyň Filozofické fakulty UK v Praze je dobře postaráno

O děti zaměstnanců a zaměstnankyň Filozofické fakulty UK v Praze je dobře postaráno

O děti zaměstnanců a zaměstnankyň Filozofické fakulty UK v Praze je dobře postaráno
Když se ke mně doneslo, že má bývalá alma mater vychází vstříc rodičům malých dětí mezi svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi, byla jsem nadšená a odhodlaná zjistit více. Na to, co přesně v tomto ohledu Filozofická fakulta UK v Praze dělá a proč, jsem se ptala Filipa Malého, který má tamější dětský koutek na starosti.

Když se ke mně doneslo, že má bývalá alma mater vychází vstříc rodičům malých dětí mezi svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi, byla jsem nadšená a odhodlaná zjistit více. Na to, co přesně v tomto ohledu Filozofická fakulta UK v Praze dělá a proč, jsem se ptala Filipa Malého, který má tamější dětský koutek na starosti.

Jaké služby, komu a za jakých podmínek poskytuje „firemní školka“ Filozofické fakulty UK?

V případě dětského koutku FF UK nejde o klasickou mateřskou školku. Dětský koutek na hlavní budově FF UK představuje kvalitní zázemí pro rodiče, kde mohou pobýt se svými dětmi, pohrát si s nimi, přebalit je, nakrmit a třeba i nechat pospat. Na rozdíl od školky nebo jeslí je ovšem obstarání dítěte v režii rodiče. V rámci projektu financovaného z Operačního programu Praha – Adaptabilita si mohou rodiče-akademici objednat bezplatné hlídání buď v dětském koutku, nebo u sebe doma. Služba funguje na objednání, nikoliv tak, že by v dětském koutku byla celodenně a celotýdenně k dispozici pečovatelka. Rodiče z 95% využívají službu hlídání doma, aby nemuseli s dětmi cestovat do centra.

Jak vznikl nápad dané zařízení zřídit a od kdy existuje? Vyplatí se FF UK takovéto zařízení mít a proč?

Nápad na zřízení dětského koutku vznikl přibližně v roce 2007. Po zpracování podrobnější studie a získání prostředků ze zmíněného operačního programu jsme zahájili realizaci projektu na jaře 2010. První měsíce byly věnovány plánování podoby koutku a dalších zlepšení. Na začátku akademického roku 2010/2011 byl koutek zhotoven a první den provozu byl 8.12.2010. Od té doby bezproblémově slouží. Pro FF UK je velmi důležité mít zázemí pro rodiče, neboť budova z první republiky jinak neposkytuje dostatečné zázemí pro obstarání dětí (na chodbách není například v zimě příliš teplo, pro nakojení je potřeba více soukromí atd.). Domnívám se, že pro rodiče-akademiky je zřízení této služby pozitivním signálem, že o ně fakulta stojí. Po desítkách let studia mohou konečně založit rodinu a zároveň potřebují neztratit kontakt s akademickou obcí, často potřebují vrátit se co nejdříve do práce po mateřské dovolené (zvláště u malých oborů, kde absentujícího rodiče nemá reálně kdo nahradit), tj. v období, kdy ještě děti potřebují intenzívní kontakt se svými rodiči (citový kontakt, kojení atd.).

Je o nabízené služby dostatečný zájem – zvažujete rozšíření kapacity?

O využívání služby je zájem. Aktuálně ji využívá cca 100 rodičů nejen z filozofické fakulty, ale i z ostatních pražských fakult UK. NA rozšíření kapacity nemáme bohužel prostory ani prostředky. Z tohoto důvodu jsme také nemohli zřídit klasickou školku, ale situaci řešili zřízením dětského koutku a zajištěním služby hlídání dětí u rodičů doma.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.