feminismus.czČlánky › O čom tu treba diskutovať?

O čom tu treba diskutovať?

14. únor 2003
Návrh KDH na rekonštrukciu interrupčného zákona vyvolal pomerne "kostrbatú" diskusiu o tomto probléme. Je to však vôbec problém? A ak áno, pre koho?
Návrh KDH na rekonštrukciu interrupčného zákona vyvolal pomerne "kostrbatú" diskusiu o tomto probléme. Je to však vôbec problém? A ak áno, pre koho?

Na to, že predstavitelia KDH pravidelne obťažujú svojim vierovyznaním celú slovenskú spoločnosť, sme si už viac-menej zvykli. Pohár trpezlivosti však začína pretekať. Dochádza totiž k zneužitiu politickej moci! A bude trvať ešte asi dlho, kým si mravokárci značky KDH všimnú fakt, že ich náboženská ideológia nie je štátnou ideológiou, a že skutočné problémy morálky a práva im akosi unikajú.

Zatiaľ sa viac-menej celá slovenská spoločnosť nechala vtiahnuť do diskusie o novelizácii interrupčného zákona. Daný problém - podľa očakávania - úspešne prekrýva iné problémy, ktoré v súlade s potrebami záujmových skupín netreba priveľmi zviditeľňovať... Rozvíja sa teda absurdná diskusia. Prečo absurdná? Pretože jednoducho niet o čom diskutovať!!!

1. Každá žena s názorom podobným KDH môže slobodne a bez zábran rodiť neobmedzený počet detí.

2. Ľudský zárodok v počiatočnom období svojho vývoja neprežije mimo tela potencionálnej matky. Keďže je to tak, o bytí či nebytí plodu logicky rozhoduje tá ľudská bytosť, ktorej to telo patrí.

3. Práva embrya nemožno nadradzovať nad práva potencionálnej matky.

4. Žiadna inteligentná žena nebude rešpektovať pofidérny, náboženskou ideológiou zatuchnutý zákon, ktorý obmedzuje jej osobnú slobodu a je v rozpore so zákonom o ľudských právach.

Postskriptum: Dá sa predpokladať, že každému súdne mysliacemu človeku je na začiatku tretieho tisícročia jasné, že zákon o zákaze interrupcií je jednoducho nezmysel. Okrem iného i preto, lebo v jeho sieti by uviazlo len niekoľko nevzdelaných, ekonomicky a emocionálne závislých žien. Všetkým ostatným by bol iba "na smiech".

Skutočná "sranda" však možno naozaj príde - v okamihu, keď KDH na čele s predsedom slovenského parlamentu odhalia svetu novú evolučnú teóriu, podľa ktorej žena nie je človek, a tak sa na ňu zákon o ľudských právach nevzťahuje...


In: www.femme.sk

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.