We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › O afrických růžích…tentokrát z Ugandy

O afrických růžích…tentokrát z Ugandy

O afrických růžích…tentokrát z Ugandy
V rámci projektu „Fair Flowers: Květiny pro lidská práva“ uspořádala Ekumenická akademie již druhé setkání k situaci zaměstnaných na květinových farmách v Africe. Po únorové návštěvě dvou zástupkyň ze Zimbabwe, o které jsme informovali na stránkách našeho zpravodaje, se česká média a laická i odborná veřejnost mohly z první ruky dozvědět o situaci v ugandském květinovém průmyslu. Nyní přinášíme rozhovor s Mary Flavia Amoding, aktivistkou bojující za práva ugandských dělníků a dělnic v rámci neziskové organizace UWEA.

V rámci projektu „Fair Flowers: Květiny pro lidská práva“ uspořádala Ekumenická akademie již druhé setkání k situaci zaměstnaných na květinových farmách v Africe. Po únorové návštěvě dvou zástupkyň ze Zimbabwe, o které jsme informovali na stránkách našeho zpravodaje, se česká média a laická i odborná veřejnost mohly z první ruky dozvědět o situaci v ugandském květinovém průmyslu. Nyní přinášíme rozhovor s Mary Flavia Amoding, aktivistkou bojující za práva ugandských dělníků a dělnic v rámci neziskové organizace UWEA.

V čem spočívá největší problém ugandského květinového průmyslu, co se týká práv dělníků a dělnic?

Nedávno vyšla v Ugandě studie, která dokládá, že všichni zaměstnaní v ugandském průmyslu s řezanými květinami jsou vystaveni působení pesticidů, které jsou silně zdraví škodlivé. Některé pesticidy, zejména na Indy vlastněných farmách, jsou do země vpašovány a používány v rozporu s ugandskými zákony. Jisté zlepšení nastalo v tom, že alespoň rozprašovači a rozprašovačky dostávají ochranný pracovní oděv, ti, kteří se věnují sklizni a balení, však stále nejsou chráněni nijak. Měli bychom se inspirovat situací v Keni, kde jsou zaměstnancům a zaměstnankyním na květinových farmách k dispozici nejen ochranné rukavice, ale také pracovní pláště, jež jsou odolné vůči působení různých chemikálií. Pesticidy vedou k početným zdravotním potížím – počínaje migrénami, přes astma a bolesti zad, až po frekventované potraty. Při práci se také často stávají různé chemické nehody, které vedou k trvalým zdravotním poškozením, jako je například ztráta zraku.

Většině lidí pracujících na květinových farmách je mezi 18 a 35 a 65-75% z nich tvoří ženy – začíná panovat strach, že tato generace nepřivede na svět novou. Pracovní podmínky jsou totiž destruktivní, tato práce obírá lidi o jejich důstojnost a lidskost a vede také ke ztrátě sexuální potence.

S jakými dalšími bariérami se potýkáte?

Dalším problémem je absence veřejné hromadné dopravy mezi bydlištěm a květinovou farmou. Aby se dostali do práce, musí dělníci a dělnice každý den překonat pěšky vzdálenost i 10 mil a navíc projít oblast lesa a bažiny, kde vždy hrozí krádeže a znásilnění. Na farmách se, koneckonců, také často dějí incidenty sexuálního obtěžování, zejména ze strany majitelů a manažerů. Také management mateřské a rodičovské dovolené neprobíhá férově – dle ugandských zákonů má žena, která porodila, nárok na 90 dnů mateřské dovolené, do práce jsou však tyto osoby často nuceny vracet se o mnoho dříve - klidně i pouhé dva týdny po porodu – což s sebou nese obrovská zdravotní rizika. Dělníci a dělnice jsou navíc diskriminováni v oblasti vyplácení odstupného při ukončení pracovního poměru a viktimizováni, pokud vstoupí do odborů.

Co způsobuje popsanou těžkou situaci ugandských dělníků a dělnic v květinovém průmyslu?

Za to, že je situace takhle zlá, může nízká vzdělanostní úroveň pracovní síly, která nemá příliš velké povědomí o svých právech – často tihle lidé neumějí číst a psát – a také velký strach, že jakýkoliv protest povede ke ztrátě zaměstnání. Na indických farmách dochází navíc k aktivnímu zákazu proškolování zaměstnanců a zaměstnankyň ze strany majitelů.

Čím se zabývá nezisková organizace UWEA, ve které působíte?

Naší hlavní misí je osvěta dělníků a dělnic a pomoc s hájením jejich práv. Dále s různými mezinárodními organizacemi spolupracujeme na realizaci terénních šetření, např. v roce 2004 jsme spolu s německou organizací FIAN uskutečnili výzkum pracovních podmínek na květinových farmách v Ugandě, a to z genderové perspektivy. Jsme hrdí, že se nám podařilo v Ugandě vytvořit síť nevládek, která má za cíl působit jako „hlídací pes“, co se týká dodržování práv zaměstnanců a zaměstnankyň na ugandském trhu práce.

Jaký je účel Vaší návštěvy v České republice?

Tady jsme především proto, abychom českou veřejnost seznámili s pracovními podmínkami v ugandském květinovém průmyslu, což, doufáme, povede k postupné změně spotřebitelského chování. Stačí přitom málo – peníze vynaložené na nákup fair trade květin (pozn. red.: V ČR se zatím nedají běžně koupit) poputují na zvýšení bezpečnosti práce na květinových farmách a také k celkovému zlepšení života tamních pracovníků a pracovnic.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.