Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Nový manuál Gender Studies k flexibilním pracovním uspořádáním

Nový manuál Gender Studies k flexibilním pracovním uspořádáním

Cílem manuálu je zprostředkovat vstřícně právní informace k tomu, abyste měli lepší možnost uskutečnit slaďování rodinného a pracovního života, popřípadě inspirovat se v možnostech, které máte a na které máte právní nárok.

Cílem manuálu je zprostředkovat vstřícně právní informace k tomu, abyste měli lepší možnost uskutečnit slaďování rodinného a pracovního života, popřípadě inspirovat se v možnostech, které máte a na které máte právní nárok.

Prvním tématem publikace je mateřská a rodičovská dovolená a příspěvky, které máte v této době možnost pobírat, protože tím to vše začíná. Právní úprava je poměrně rozsáhlá, proto jsme udělali stručný výtah z celé analýzy v kapitole Vaše práva ve zkratce. V této části knihy naleznete informace týkající se výše příspěvků - za jakých podmínek a kdy a kde o ně můžete žádat, , a také v jakých případech na ně nárok nemáte, je zde pasáž věnovaná osobám samostatně výdělečně činným, najdete tu i informace o možnosti střídat se s partnerem na mateřské či rodičovské dovolené atd. Ve druhé části manuálu přinášíme právní informace, které se týkají flexibilních forem práce. Věnujeme se částečným úvazkům, na které máte právní nárok, pečujete-li o dítě mladší 15 let. V dalších částech jsou popsány právní aspekty pružné pracovní doby, stlačeného pracovního týdne, konta pracovní doby, práce z domova, sdílení pracovního místa. Radíme, jak přesvědčit zaměstnavatele k jednotlivým formám flexibilních uspořádání. Jsou zde zdůrazněny výhody a nevýhody jednotlivých pracovních uspořádání a záležitosti, na které si máte dát pozor.

Ve třetí kapitole se věnujeme dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a práci konané na základě živnostenského oprávnění. Na tuto kapitolu jsme se zaměřili zejména s ohledem na to, že mnoho osob pracuje v době mateřské a rodičovské dovolené formou brigád, především z důvodu vysoké flexibility a možnosti pracovat z domova. Zaměřujeme se na výhody a nevýhody takto konaných prací.

V závěrečné kapitole přinášíme krátkou inspiraci pro rodiče, kteří mají ve svém okolí nedostupné zařízení péče o děti, například z důvodu kapacity. A rádi by s tím něco udělali – najdete konkrétní rady, jak lobbovat na svém místním úřadě.

Manuál můžete získat na webové adrese: http://knihkupectvi.feminismus.cz/.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.