We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › Nový manuál Gender Studies k flexibilním pracovním uspořádáním

Nový manuál Gender Studies k flexibilním pracovním uspořádáním

Cílem manuálu je zprostředkovat vstřícně právní informace k tomu, abyste měli lepší možnost uskutečnit slaďování rodinného a pracovního života, popřípadě inspirovat se v možnostech, které máte a na které máte právní nárok.

Cílem manuálu je zprostředkovat vstřícně právní informace k tomu, abyste měli lepší možnost uskutečnit slaďování rodinného a pracovního života, popřípadě inspirovat se v možnostech, které máte a na které máte právní nárok.

Prvním tématem publikace je mateřská a rodičovská dovolená a příspěvky, které máte v této době možnost pobírat, protože tím to vše začíná. Právní úprava je poměrně rozsáhlá, proto jsme udělali stručný výtah z celé analýzy v kapitole Vaše práva ve zkratce. V této části knihy naleznete informace týkající se výše příspěvků - za jakých podmínek a kdy a kde o ně můžete žádat, , a také v jakých případech na ně nárok nemáte, je zde pasáž věnovaná osobám samostatně výdělečně činným, najdete tu i informace o možnosti střídat se s partnerem na mateřské či rodičovské dovolené atd. Ve druhé části manuálu přinášíme právní informace, které se týkají flexibilních forem práce. Věnujeme se částečným úvazkům, na které máte právní nárok, pečujete-li o dítě mladší 15 let. V dalších částech jsou popsány právní aspekty pružné pracovní doby, stlačeného pracovního týdne, konta pracovní doby, práce z domova, sdílení pracovního místa. Radíme, jak přesvědčit zaměstnavatele k jednotlivým formám flexibilních uspořádání. Jsou zde zdůrazněny výhody a nevýhody jednotlivých pracovních uspořádání a záležitosti, na které si máte dát pozor.

Ve třetí kapitole se věnujeme dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a práci konané na základě živnostenského oprávnění. Na tuto kapitolu jsme se zaměřili zejména s ohledem na to, že mnoho osob pracuje v době mateřské a rodičovské dovolené formou brigád, především z důvodu vysoké flexibility a možnosti pracovat z domova. Zaměřujeme se na výhody a nevýhody takto konaných prací.

V závěrečné kapitole přinášíme krátkou inspiraci pro rodiče, kteří mají ve svém okolí nedostupné zařízení péče o děti, například z důvodu kapacity. A rádi by s tím něco udělali – najdete konkrétní rady, jak lobbovat na svém místním úřadě.

Manuál můžete získat na webové adrese: http://knihkupectvi.feminismus.cz/.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.