Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Novinky EQ - TRAIN - Vítejte u čtvrtého vydání buletinu EQ-TRAIN!

Novinky EQ - TRAIN - Vítejte u čtvrtého vydání buletinu EQ-TRAIN!

Novinky EQ - TRAIN - Vítejte u čtvrtého vydání buletinu EQ-TRAIN!
Cílem mezinárodního projektu EQ-TRAIN je informovat o nových úhlech pohledu na problematiku genderové rovnosti na trhu práce. Hledáme a šíříme nové školicí metody v oblasti rovného zacházení s důrazem na téma rovného odměňování. V tomto čísle přinášíme novinky partnerských organizací projektu EQ-TRAIN z Rakouska, České republiky, Itálie, Slovenska a Španělska a aktuální zprávy o jejich úsilí prosadit rovnost na pracovním trhu.

Cílem mezinárodního projektu EQ-TRAIN je informovat o nových úhlech pohledu na problematiku genderové rovnosti na trhu práce. Hledáme a šíříme nové školicí metody v oblasti rovného zacházení s důrazem na téma rovného odměňování. V tomto čísle přinášíme novinky partnerských organizací projektu EQ-TRAIN z Rakouska, České republiky, Itálie, Slovenska a Španělska a aktuální zprávy o jejich úsilí prosadit rovnost na pracovním trhu.

V projektu už bylo v tématice rovného odměňování vyškoleno téměř 100 školitelek a školitelů z pěti zemí a ti nyní zahrnují toto téma do svých vzdělávacích programů.

A přestože se projekt uzavírá už v září 2010, metodické pomůcky – informační materiály a online kvíz pro mladou generaci, které přibližují problematiku nerovností v odměňování jasným a přístupným způsobem, budou zájemcům a zájemkyním nadále k dispozici. Na projektové webové stránce najdete informace o rozdílech v platech žen a mužů v partnerských zemích, které byly v červnu prezentovány na mezinárodní konferenci ve Vídni. Školení na téma rovného odměňování a některé další aktivity projektu budou pokračovat také.

 www.frauenberatung.eu/eq-train

Rakousko: Národní akční plán a opatření za snížení platových nerovností

V červnu 2010 představila rakouská ministryně pro rovnost Národní akční plán o rovnosti žen a mužů na pracovním trhu, který zahrnuje vládní strategie do roku 2013 a množství konkrétních opatření a kroků ke snížení platových nerovností mezi ženami a muži. Podle švédského vzoru plán stanovuje novou povinnost pro veřejnoprávní subjekty a velké firmy podávat výroční přehledy příjmů zaměstnanců a zaměstnankyň. Další novinkou je, že inzeráty na pracovní místa musí nyní také povinně uvádět výši minimální mzdy dle kolektivní smlouvy, jakož i informaci o tom, zda je firma ochotná plat pro dané pracovní místo zvýšit.

Akční plán ke stáhnutí: http://www.frauen.bka.gv.at/site/6746/default.aspx

Semináře pro školitele a školitelky - Úvod do problematiky genderu a odměňování

Rakouská síť ženských organizací nabízí semináře na téma rovného odměňování pro vzdělávací instituce a otevřené semináře pro školitele a školitelky.

Informace a přihlášky: http://www.netzwerk-frauenberatung.at

Rovnost v odměňování ve Velké Británii: Vítězství je možné

Pasivita se nevyplácí. Zkušenosti z Velké Británie dokazují, že prosadit svá práva je možné, vyžaduje to však pružný a otevřený přístup. Příkladem je úspěch tisíců žen z Birminghamu: zhruba 5,000 zaměstnankyň městského úřadu vyhrálo u soudu spor o rovném odměňování. Mezi tyto ženy patří uklízečky, kuchařky a pečovatelky, které pracují pro Městský úřad města Birmingham. Podrobnější informace: Zaměstnankyně Birminghamského městského úřadu vysoudily miliony ve sporu za rovné platy http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/west_midlands/8647072.stm

Itálie: Monitoring reprezentace žen v televizi

Řím, Itálie - 18. května 2010 byla odsouhlasena úprava smlouvy s italskou veřejnoprávní televizí a rozhlasem (RAI - Radio Audizioni Italiane), který prosadila Emma Bonino, zástupkyně asociace Pari o dispare (Rovní, nebo nerovní).

V úpravě se tyto veřejnoprávní instituce zavazují, že ustanoví nezávislou monitorovací komisi, jejímž úkolem bude sledovat, jakým způsobem jsou ženy reprezentovány v televizi a v rozhlase. Hlavní pozornost se zaměří na to, jestli reprodukují často urážlivé stereotypy, které nemají mnoho společného s tím, jak italské ženy skutečně žijí a jakou roli plní ve společnosti.

"Běžné televizní programy," vysvětluje Emma Bonino, "zobrazují tři typy žen: ženu matku průměrné rodiny dle vzoru z padesátých let, jakou dnes už v Itálii nepotkáte, výstředně oblečené dívky a nesnesitelné ženy profesionálky, které jsou vždy nepříjemné a plné nenávisti." Obraz žen v médiích je úzce svázán s krásou a mládím, zatímco praktické schopnosti, šikovnost a profesionální chování je přisuzováno pouze světu mužů.

www.deltanews.net/informazione-contro-rappresentazione-distorta-delle-donne-in-tv-qualcosa-si-muove-474698.html

www.power-gender.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2026&Itemid=1

Slovensko: Skrytá platová diskriminace na základě pohlaví a lepší povědomí zaměstnaných o právech

Slovenský národní inspektorát práce se začal intenzivněji zabývat platovou diskriminací na základě pohlaví. V první zprávě o plnění Koncepce rovných příležitostí pro ženy a muže zveřejnil inspektorát výsledky kontroly, která se zaměřila na rovné odměňování. Dle této zprávy se porušení principu stejného platu za stejnou práci potvrdilo jen v několika případech. Přesto se inspektorát pokusil objasnit příčinu ojedinělých výskytů diskriminace, např. v případech skryté mzdové politiky zaměstnavatelů. Vyšlo najevo, že pravomoce k vyšetřováním případů diskriminace jsou ze zákona pouze minimální. Ve srovnání s minulým obdobím je nahlášených případů diskriminace méně, ale častěji jsou oprávněné. Přestože je platová nerovnost vzhledem k porušování práv zaměstnanců a zaměstnankyň stále vnímána jako okrajový problém, inspektoři jsou přesvědčeni, že povědomí zaměstnaných o právech a diskriminaci je lepší než dřív.

Španělsko, Kanárské ostrovy: Plány rovnosti ve firmách

Institut Kanárských ostrovů pro rovnost pokračuje v informační a vzdělávací kampani pro firmy, které mají novou zákonnou povinnost vytvořit firemní politiku rovného zacházení. Povinnost se vztahuje na společnosti s více než 250 zaměstnanými a vyplývá z nových úprav místní a národní legislativy. Celonárodní plán rovnosti žen a mužů si klade za cíl prosadit takové podmínky, které povedou k větší rovnosti žen a mužů pomocí aktivit veřejnoprávních institucí a soukromých subjektů. Institut za rovnost nedávno publikoval průvodce, který slouží firmám jako pomůcka při vytváření firemních politik rovnosti a jejich uvádění do praxe.

Více o publikaci: http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/

Projekt EQ-Train projekt je financován z programu EU Leonardo da Vinci – celoživotní vzdělávání/ Transfer inovací a je dále podpořen rakouským Federálním ministerstvem vzdělávání, umění a kultury, Federálním kancléřstvím pro ženy. Projekt koordinuje Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen.

Mezinárodní partneři: ASPEKT, SR: www.aspekt.sk

SOFIA – Institut holistického a aplikovaného sociálního výzkumu, Rakousko www.institut-sofia.at

Gender Studies, ČR: www.genderstudies.cz

 I.C.I. - Instituto Canario de Igualdad (Kanárský Institut za genderovou rovnost): http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/

CRAMARS, Italy: www.coopcramars.it

Zodpovědnost za obsah tohoto zpravodaje nese koordinátor projektu Rakouská poradenská síť pro ženy a dívky (Network of Austrian Counselling Centres for Women and Girls). Kontakt: mailto:netzwerk@netzwerk-frauenberatung.at

www.frauenberatung.eu/eq-train

 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.