Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Novinky EQ - TRAIN - Vítejte u čtvrtého vydání buletinu EQ-TRAIN!

Novinky EQ - TRAIN - Vítejte u čtvrtého vydání buletinu EQ-TRAIN!

Novinky EQ - TRAIN - Vítejte u čtvrtého vydání buletinu EQ-TRAIN!
Cílem mezinárodního projektu EQ-TRAIN je informovat o nových úhlech pohledu na problematiku genderové rovnosti na trhu práce. Hledáme a šíříme nové školicí metody v oblasti rovného zacházení s důrazem na téma rovného odměňování. V tomto čísle přinášíme novinky partnerských organizací projektu EQ-TRAIN z Rakouska, České republiky, Itálie, Slovenska a Španělska a aktuální zprávy o jejich úsilí prosadit rovnost na pracovním trhu.

Cílem mezinárodního projektu EQ-TRAIN je informovat o nových úhlech pohledu na problematiku genderové rovnosti na trhu práce. Hledáme a šíříme nové školicí metody v oblasti rovného zacházení s důrazem na téma rovného odměňování. V tomto čísle přinášíme novinky partnerských organizací projektu EQ-TRAIN z Rakouska, České republiky, Itálie, Slovenska a Španělska a aktuální zprávy o jejich úsilí prosadit rovnost na pracovním trhu.

V projektu už bylo v tématice rovného odměňování vyškoleno téměř 100 školitelek a školitelů z pěti zemí a ti nyní zahrnují toto téma do svých vzdělávacích programů.

A přestože se projekt uzavírá už v září 2010, metodické pomůcky – informační materiály a online kvíz pro mladou generaci, které přibližují problematiku nerovností v odměňování jasným a přístupným způsobem, budou zájemcům a zájemkyním nadále k dispozici. Na projektové webové stránce najdete informace o rozdílech v platech žen a mužů v partnerských zemích, které byly v červnu prezentovány na mezinárodní konferenci ve Vídni. Školení na téma rovného odměňování a některé další aktivity projektu budou pokračovat také.

 www.frauenberatung.eu/eq-train

Rakousko: Národní akční plán a opatření za snížení platových nerovností

V červnu 2010 představila rakouská ministryně pro rovnost Národní akční plán o rovnosti žen a mužů na pracovním trhu, který zahrnuje vládní strategie do roku 2013 a množství konkrétních opatření a kroků ke snížení platových nerovností mezi ženami a muži. Podle švédského vzoru plán stanovuje novou povinnost pro veřejnoprávní subjekty a velké firmy podávat výroční přehledy příjmů zaměstnanců a zaměstnankyň. Další novinkou je, že inzeráty na pracovní místa musí nyní také povinně uvádět výši minimální mzdy dle kolektivní smlouvy, jakož i informaci o tom, zda je firma ochotná plat pro dané pracovní místo zvýšit.

Akční plán ke stáhnutí: http://www.frauen.bka.gv.at/site/6746/default.aspx

Semináře pro školitele a školitelky - Úvod do problematiky genderu a odměňování

Rakouská síť ženských organizací nabízí semináře na téma rovného odměňování pro vzdělávací instituce a otevřené semináře pro školitele a školitelky.

Informace a přihlášky: http://www.netzwerk-frauenberatung.at

Rovnost v odměňování ve Velké Británii: Vítězství je možné

Pasivita se nevyplácí. Zkušenosti z Velké Británie dokazují, že prosadit svá práva je možné, vyžaduje to však pružný a otevřený přístup. Příkladem je úspěch tisíců žen z Birminghamu: zhruba 5,000 zaměstnankyň městského úřadu vyhrálo u soudu spor o rovném odměňování. Mezi tyto ženy patří uklízečky, kuchařky a pečovatelky, které pracují pro Městský úřad města Birmingham. Podrobnější informace: Zaměstnankyně Birminghamského městského úřadu vysoudily miliony ve sporu za rovné platy http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/west_midlands/8647072.stm

Itálie: Monitoring reprezentace žen v televizi

Řím, Itálie - 18. května 2010 byla odsouhlasena úprava smlouvy s italskou veřejnoprávní televizí a rozhlasem (RAI - Radio Audizioni Italiane), který prosadila Emma Bonino, zástupkyně asociace Pari o dispare (Rovní, nebo nerovní).

V úpravě se tyto veřejnoprávní instituce zavazují, že ustanoví nezávislou monitorovací komisi, jejímž úkolem bude sledovat, jakým způsobem jsou ženy reprezentovány v televizi a v rozhlase. Hlavní pozornost se zaměří na to, jestli reprodukují často urážlivé stereotypy, které nemají mnoho společného s tím, jak italské ženy skutečně žijí a jakou roli plní ve společnosti.

"Běžné televizní programy," vysvětluje Emma Bonino, "zobrazují tři typy žen: ženu matku průměrné rodiny dle vzoru z padesátých let, jakou dnes už v Itálii nepotkáte, výstředně oblečené dívky a nesnesitelné ženy profesionálky, které jsou vždy nepříjemné a plné nenávisti." Obraz žen v médiích je úzce svázán s krásou a mládím, zatímco praktické schopnosti, šikovnost a profesionální chování je přisuzováno pouze světu mužů.

www.deltanews.net/informazione-contro-rappresentazione-distorta-delle-donne-in-tv-qualcosa-si-muove-474698.html

www.power-gender.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2026&Itemid=1

Slovensko: Skrytá platová diskriminace na základě pohlaví a lepší povědomí zaměstnaných o právech

Slovenský národní inspektorát práce se začal intenzivněji zabývat platovou diskriminací na základě pohlaví. V první zprávě o plnění Koncepce rovných příležitostí pro ženy a muže zveřejnil inspektorát výsledky kontroly, která se zaměřila na rovné odměňování. Dle této zprávy se porušení principu stejného platu za stejnou práci potvrdilo jen v několika případech. Přesto se inspektorát pokusil objasnit příčinu ojedinělých výskytů diskriminace, např. v případech skryté mzdové politiky zaměstnavatelů. Vyšlo najevo, že pravomoce k vyšetřováním případů diskriminace jsou ze zákona pouze minimální. Ve srovnání s minulým obdobím je nahlášených případů diskriminace méně, ale častěji jsou oprávněné. Přestože je platová nerovnost vzhledem k porušování práv zaměstnanců a zaměstnankyň stále vnímána jako okrajový problém, inspektoři jsou přesvědčeni, že povědomí zaměstnaných o právech a diskriminaci je lepší než dřív.

Španělsko, Kanárské ostrovy: Plány rovnosti ve firmách

Institut Kanárských ostrovů pro rovnost pokračuje v informační a vzdělávací kampani pro firmy, které mají novou zákonnou povinnost vytvořit firemní politiku rovného zacházení. Povinnost se vztahuje na společnosti s více než 250 zaměstnanými a vyplývá z nových úprav místní a národní legislativy. Celonárodní plán rovnosti žen a mužů si klade za cíl prosadit takové podmínky, které povedou k větší rovnosti žen a mužů pomocí aktivit veřejnoprávních institucí a soukromých subjektů. Institut za rovnost nedávno publikoval průvodce, který slouží firmám jako pomůcka při vytváření firemních politik rovnosti a jejich uvádění do praxe.

Více o publikaci: http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/

Projekt EQ-Train projekt je financován z programu EU Leonardo da Vinci – celoživotní vzdělávání/ Transfer inovací a je dále podpořen rakouským Federálním ministerstvem vzdělávání, umění a kultury, Federálním kancléřstvím pro ženy. Projekt koordinuje Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen.

Mezinárodní partneři: ASPEKT, SR: www.aspekt.sk

SOFIA – Institut holistického a aplikovaného sociálního výzkumu, Rakousko www.institut-sofia.at

Gender Studies, ČR: www.genderstudies.cz

 I.C.I. - Instituto Canario de Igualdad (Kanárský Institut za genderovou rovnost): http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/

CRAMARS, Italy: www.coopcramars.it

Zodpovědnost za obsah tohoto zpravodaje nese koordinátor projektu Rakouská poradenská síť pro ženy a dívky (Network of Austrian Counselling Centres for Women and Girls). Kontakt: mailto:netzwerk@netzwerk-frauenberatung.at

www.frauenberatung.eu/eq-train

 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.