Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Nové trendy v hledáčku vědy: Singles, potraty a prorodinná politika

Nové trendy v hledáčku vědy: Singles, potraty a prorodinná politika

19. zaří 2003  | Lucie Kolářová  |  Econnect
Nejnovější dvojčíslo bulletinu Gender, rovné příležitosti a výzkum nabízí patnáct tematických autorských textů, jejichž společným jmenovatelem je institucionální (částečně i ekonomický a politický) rozměr problematiky gender. Autorky a autor ze zkušeného kolektivu Gender v sociologii se touto otázkou zabývají z několika různých úhlů – počínaje pracovním trhem, mateřstvím a rodičovskou dovolenou, přes aktuálně diskutované potraty až k novým fenoménům z oblasti sociologie rodiny.

Nejnovější dvojčíslo bulletinu Gender, rovné příležitosti a výzkum nabízí patnáct tematických autorských textů, jejichž společným jmenovatelem je institucionální (částečně i ekonomický a politický) rozměr problematiky gender. Autorky a autor ze zkušeného kolektivu Gender v sociologii se touto otázkou zabývají z několika různých úhlů – počínaje pracovním trhem, mateřstvím a rodičovskou dovolenou, přes aktuálně diskutované potraty až k novým fenoménům z oblasti sociologie rodiny.

Práce i rodina

Současný styl partnerského soužití se už nevejde pod heslo “buď a nebo”, které v tradičním smyslu určuje, že žena patří do domácnosti a muž zajišťuje finance, ale posouvá se směrem k prolínaní jednotlivých sfér a činností. To tvrdí socioložka Alena Křížková, která realizovala projekt o životních strategiích úspěšných českých podnikatelek a v článku Základní formy flexibility na českém trhu práce a pracovní podmínky žen podává přehledný souhrn možností, jak ve stávajících podmínkách skloubit rodinné a pracovní závazky.

S některými alternativami se v omezené míře na českém pracovním trhu již setkáváme (částečný úvazek, práce na směny), jiné zůstávají pouze v teoretické rovině (stlačený pracovní týden či sdílení pracovního místa). Křížková zároveň vysvětluje, jaká úskalí tato opatření přinášejí v praxi a proč je tzv. family-friendly zaměstnanecká politika (tj. přátelská k rodině) v českém prostředí stále v plenkách.

Rodičovská dovolená i pro muže

Se zavedením možnosti pro všechny pracující muže čerpat rodičovskou dovolenou (od 1. 1. 2001) se roztrhl pomyslný pytel s příspěvky k tomuto tématu. Jen ojediněle se však diskuse dostává dál než ke zkoumání motivů konkrétních otců a popisu jejich životních příběhů. Hana Maříková v článku Rodičovská dovolená a muži upozorňuje na opomíjený fakt, že změnou zákona byli v jistém ohledu zrovnoprávněni nejen muži se ženami, ale zároveň muži mezi sebou (osamělí otcové s těmi, kteří žijí s partnerkami). Dále na příkladu Švédska, kde byl institut rodičovské dovolené pro otce zaveden v roce 1974 poprvé, dokládá, že ne každé opatření musí vést z dlouhodobého hlediska k realizaci zrovnoprávnění. Maříková popisuje i další z moderních výdobytků evropské sociální politiky, tzv. otcovskou dovolenou.

Každý sám za sebe

Dvanáct procent obyvatel ČR žije v domácnostech jednotlivců. Hned dva příspěvky bulletinu se dotýkají fenoménu tzv. singles. Nejprve Radka Radimská a Marcel Tomášek: Singles – nový životní styl a jeho genderová specifika v České republice přinášejí souhrnnou analýzu vyzdvihující zejména zásadní rozdíly mezi single muži a single ženami. Autoři naznačují a vysvětlují současné trendy, zároveň představují nové pojmy jako například „dobrovolná samota“, ke které se uchyluje stále větší množství žen. Do širšího kontextu zařazuje jev singles Zuzana Uhdeová v článku Sociologie rodiny – sociologie genderu – sociologie výzkumu a připojuje definice dalších vývojových trendů, jako je např. dvoukariérové manželství, rodinné hodnoty, sandwich generation či dating (prostředky a způsoby, jejichž prostřednictvím se lidé seznamují a navazují partnerství).

Prorodinná politika a ožehavé téma potratů

Strašáka nízké porodnosti, který obchází celou Evropu, se rozhodli letos v květnu zažehnat ve Francii. Text Reforma rodinné politiky ve Francii popisující zásadní reformu francouzské rodinné politiky, její východiska a porovnání s ostatními evropskými zeměmi připravila Radka Radimská.

Další genderové téma velmi úzce propojené s politikou je legislativa ošetřující umělé přerušení těhotenství. Zuzana Uhdeová v rozsáhlém komentáři Diskuse o potratech konstatuje, že potrat je “historicky se vyvíjející proces, odrážející stav a hodnoty společnosti.” Názory “pro a proti” doplňuje autorka tabulkou vývoje počtu potratů v ČR v letech 1960 – 2002 a představuje čtyři základní postoje, které u nás v posledních letech v souvislosti s potraty vykrystalizovaly.

Další publikační činnost

Součástí aktivit týmu Gender v sociologii je i aktivní publikační činnost. Produktem předreferendového shonu je obsáhlá příručka, která vznikla ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - Ženy a věda: Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen (SOÚ AV ČR, 2002). K dalším recenzovaným textům patří Alena Křížková: Životní strategie manažerek (Sociologický ústav AV ČR. 2002) a Alena Křížková, Lenka Václavíková-Helšusová: Sociální kontext žen pracujících v řídících pozicích (Sociologický ústav AV ČR. 2002). Autorkou anotací je Jana Pomahačová.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.