Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Nové obory na katedře sociologie FSS MU Brno

Nové obory na katedře sociologie FSS MU Brno

12. únor 2004  |  Econnect
Tři nové obory otevře v příštím školním roce (2004/2005) katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MU). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválilo ve středu 11. února 2004 jejich akreditaci.

Tři nové obory otevře v příštím školním roce (2004/2005) katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSS MU). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválilo ve středu 11. února 2004 jejich akreditaci.

Nabídku studijních možností tak rozšíří gender studia, sociální antropologie a jednooborová sociologie. Nové obory lze studovat prezenčně na bakalářském stupni. Uchazeči a uchazečky mohou již teď posílat přihlášky, které FSS MU přijímá do konce února. Ke studiu se lze přihlásit i elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska.

Gender studia

Gender studia jako samostatný obor dosud nenabízí žádná z univerzit v České repulice. Program se zaměřuje na studium příčin a důsledků současného stavu genderové struktury společnosti. Absolventky a absolventi budou schopni nabídnout svým zaměstnavatelům fundované analýzy, podněty a evaluace genderové problematiky v oblastech jako je výchova a vzdělávání, rodinné struktury i pracovní trh, násilí vůči ženám apod. To vše je mimo jiné klíčovým předpokladem k tomu, aby se jedna z priorit v požadavcích Evropské unie - rovné příležitosti mužů a žen - dařila realizovat v praxi. "Odmala se učíme, že jsou na světě ženy a muži. Přičemž muži by měli budovat kariéru, zajímat se o politiku, zatímco ženy by se měly především starat o děti a o domácnost. V rámci gender studií studentky a studenti nahlédnou pod tuto roušku a zjistí, jak a proč jsou jednotlivé role a odpovědnosti takto rozděleny. Uvědomí si, že jsou tady muži a ženy společně," uvedla Iva Šmídová z oboru gender studia. "Gender studia lze vnímat jako jiný úhel pohledu, jako perspektivu, ze které můžeme při analýze společnosti vidět určité věci, které jinak zůstávají neviditelné. Kritickým zohledněním kategorie muž a žena odpovídají nově na staré otázky, ale kladou také otázky nové. Obor gender studia pokrývá velmi široké pole zahrnující například feministické teorie, feministické hnutí, aktuální sociální problémy jako je domácí násilí, proměna moderní rodiny či nesamozřejmost povahy naší sexuality," řekla Kateřina Nedbálková z oboru gender studia.

Sociální antropologie

Poměrně výjimečná je dosud možnost studovat v České republice sociální antropologii (označovanou též jako kulturní antropologie). Nově ji proto nabízí brněnská FSS. "Tento obor představuje svým záběrem jakousi spojnici mezi vědami společenskými a humanitními," uvedla Irena Kašparová, vedoucí oboru sociální antropologie. Sociální antropologie se zabývá studiem kulturních prostředí, od národních či etnických nebo náboženských skupin, až po kulturu protestních hnutí a kulturu byrokracie a byznysu. Zkoumá proměnu kulturních systémů a sociálních procesy, prostřednictvím kterých lidé vnímají realitu a dávají svému jednání smysl. "Uchazeči by měli být otevřeni novým názorům a tolerantní vůči jinakosti. Měli by se zajímat o každodenní život jiných národností, menšin a komunit v České republice i jinde ve světě. Absolventky a absolventi budou znát nejen antropologickou teorii, ale budou také vědět, jak ji použít v praxi. Uplatnění najdou nejen v neziskovém i státním sektoru, ale například i v žurnalistice nebo pedagogice a poradenství. Další možností je pokračovat ve studiu a připravovat se na vědeckou práci," dodala Kašparová.

Sociologie

Poprvé se mohou zájemci a zájemkyně hlásit také na jednooborové studium sociologie. "Nabízíme ho uchazečům a uchazečkám s vyhraněným zájmem o tento obor, kteří počítají s tím, že budou pokračovat ve studiu sociologie i na dalších stupních, tedy v magisterském, případně doktorském studiu," řekl vedoucí katedry sociologie FSS MU Radim Marada. Studium sociologie otevírá cestu k pochopení povahy a fungování různých sociálních institucí, od rodiny a partnerských vztahů až po moderní firmy nebo stát. „Studující se u nás podrobně seznámí se současnými společenskými proměnami a problémy, jako jsou například stárnutí populace či proměny generačních vztahů mezi rodiči a dětmi, proměny na pracovním trhu, podmínky utváření i důsledky sociálních a kulturních rozdílů, otázky imigrace a soužití příslušníků různých kultur, vliv městského či vesnického prostředí na způsob života či životní šance, abych vybral jen některé z mnoha příkladů,“ dodává Marada. Při výuce je kladen důraz na kultivaci analytických schopností, které lze využít nejen ve výzkumu, ale i v dalších oborech lidské činnosti, například v žurnalistice, vyšším školství, kulturním průmyslu, státní správě, marketingu, při řízení podniků nebo v politice. Absolventi a absolventky vyšších stupňů sociologického studia tak nacházejí uplatnění nejen v akademickém prostředí, nýbrž stále více také ve vysoce kvalifikovaných pozicích analytických pracovníků v nejrůznějších oblastech lidských činností.

Kontakty:

Adresa:

Katedra sociologie
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita v Brně
Gorkého 7
602 00 Brno
Telefon: 549 495 025

Více informací získáte také na internetových stránkách www.fss.muni.cz/soc.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.