We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › NESEHNUTÍ zahajuje třetí ročník soutěže Sexistické prasátečko ve zbrusu novém hávu

NESEHNUTÍ zahajuje třetí ročník soutěže Sexistické prasátečko ve zbrusu novém hávu

5. květen 2011  |  NESEHNUTÍ
Třetí ročník soutěže „Sexistické prasátečko“ byl vyhlášen ve středu 4. května 2011. Od této chvíle mohou lidé posílat své návrhy na nejvíce sexistickou reklamu ze svého okolí. Zorientovat se v tématu sexismu v reklamách pomohou návštěvníkům a návštěvnicím nové webové stránky programu Ženská práva jsou lidská práva, které byly spuštěny rovněž 4. května a nabízejí mnoho novinek. Na webové stránce se objeví nová postavička jménem Wagi, která bude s nadhledem komentovat dění na současné feministické scéně.

TISKOVÁ ZPRÁVA NESEHNUTÍ 4.5.2011

Ve středu 4. května začal třetí ročník soutěže „Sexistické prasátečko“, která má za cíl upozornit na přemíru sexistických reklam v českém veřejném prostoru. Soutěž se zaměřuje na způsob prezentace mužů a žen, který upevňuje předsudky o rolích žen a mužů ve společnosti – tedy na sexismus. Slovo „sexismus“ je v představách mnoha lidí spojené se slovem „sex“, takže kritiku sexismu často vnímají jako kritiku sexu. Sexismus se však vztahuje k pohlaví (v angl. „sex“) a označuje představu o méněcennosti jednoho pohlaví. Sexismus je postaven na stereotypních názorech o určité skupině, v tomhle případě o skupině žen nebo mužů. Tyto zjednodušující názory o ženách a mužích – jejich chování, rolích či vlastnostech – vycházejí z představ o „náležitém“ či „přirozeném“ chování mužů a žen. Na jejich základě jsou lidé posuzováni podle příslušnosti k určitému pohlaví bez ohledu na své individuální vlastnosti či schopnosti. Sexismus se tak projevuje především předsudky o nezpůsobilosti k určitým činnostem – „žena, co neumí řídit“, „muž, co se nedokáže postarat o dítě“-  v důsledku tak působí diskriminačně.

Sexistické reklamy umisťují ženy a muže do dvou úzce vymezených a vzájemně oddělených světů – ženy pečují o domácnost nebo své tělo, muži zase soustředí svou pozornost na práci, sport či zábavu; společně se potkávají, jen když reklamní žena uvaří muži večeři nebo v reklamě se objevující muž v roli experta zoufalé hospodyňce přispěchá na pomoc s radou ohledně nejlepšího pracího prostředku. Žitá realita a zkušenost nám ukazuje, že ženy nejsou jen hospodyňky, stejně jako muži nejsou jen podnikatelé v oblecích. Realita je mnohem různorodější, než se nám mediální obraz mužů a žen, který je tvořen mimo jiné reklamou, snaží vnutit.


V minulých letech ze soutěžních reklam vybírala jak široká veřejnost, tak odborná porota.

Na to navazuje i třetí ročník soutěže a NESEHNUTÍ vyzývá všechny, aby do konce září posílali své návrhy na nejvíce sexistickou reklamu na e-mailovou adresu: zenskaprava@nesehnuti.cz. Zaslané reklamy budou postupně zveřejňovány na nových webových stránkách.

„Doufáme, že letošní ročník bude ještě úspěšnější, než ty minulé, kdy se do hlasování zapojily stovky lidí. Jediné, čeho by mohlo být méně, jsou desítky sexistických reklam, které jsme v minulých letech objevili,“ podotýká Petra Havlíková z NESEHNUTÍ. „O došlých reklamách bude veřejnost i odborná porota hlasovat v říjnu, v listopadu se pak všichni mohou těšit na slavnostní předání této anticeny“, doplňuje koordinátorka programu Kristýna Pešáková.


Zároveň s novým ročníkem soutěže „Sexistické prasátečko“ program Ženská práva jsou lidská práva spouští i nové webové stránky s adresou http://zenskaprava.c

Stránky kromě nového vzhledu nabízí také aktuality z žensko-právního programu NESEHNUTÍ, tematické články či informace k nové aktivitě zaměřující se na prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy na úrovni politiky. „Doufáme, že se nám podaří na stránkách zveřejňovat, jak se politické strany staví k tématu rovných příležitostí žen a mužů v různých sférách i jejich závazky v této oblasti,“ slibuje si od nových stránek Kristýna Rytířová z NESEHNUTÍ. Rovněž se na webové stránce objeví nová postavička jménem Wagi, která bude s nadhledem komentovat dění na současné feministické scéně.

Kontakty: Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082, e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz

Kristýna Rytířová, NESEHNUTÍ, tel.: 733 261 643, Petra Havlíková, 732 854 435

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.