Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › NESEHNUTÍ zahajuje třetí ročník soutěže Sexistické prasátečko ve zbrusu novém hávu

NESEHNUTÍ zahajuje třetí ročník soutěže Sexistické prasátečko ve zbrusu novém hávu

5. květen 2011  |  NESEHNUTÍ
Třetí ročník soutěže „Sexistické prasátečko“ byl vyhlášen ve středu 4. května 2011. Od této chvíle mohou lidé posílat své návrhy na nejvíce sexistickou reklamu ze svého okolí. Zorientovat se v tématu sexismu v reklamách pomohou návštěvníkům a návštěvnicím nové webové stránky programu Ženská práva jsou lidská práva, které byly spuštěny rovněž 4. května a nabízejí mnoho novinek. Na webové stránce se objeví nová postavička jménem Wagi, která bude s nadhledem komentovat dění na současné feministické scéně.

TISKOVÁ ZPRÁVA NESEHNUTÍ 4.5.2011

Ve středu 4. května začal třetí ročník soutěže „Sexistické prasátečko“, která má za cíl upozornit na přemíru sexistických reklam v českém veřejném prostoru. Soutěž se zaměřuje na způsob prezentace mužů a žen, který upevňuje předsudky o rolích žen a mužů ve společnosti – tedy na sexismus. Slovo „sexismus“ je v představách mnoha lidí spojené se slovem „sex“, takže kritiku sexismu často vnímají jako kritiku sexu. Sexismus se však vztahuje k pohlaví (v angl. „sex“) a označuje představu o méněcennosti jednoho pohlaví. Sexismus je postaven na stereotypních názorech o určité skupině, v tomhle případě o skupině žen nebo mužů. Tyto zjednodušující názory o ženách a mužích – jejich chování, rolích či vlastnostech – vycházejí z představ o „náležitém“ či „přirozeném“ chování mužů a žen. Na jejich základě jsou lidé posuzováni podle příslušnosti k určitému pohlaví bez ohledu na své individuální vlastnosti či schopnosti. Sexismus se tak projevuje především předsudky o nezpůsobilosti k určitým činnostem – „žena, co neumí řídit“, „muž, co se nedokáže postarat o dítě“-  v důsledku tak působí diskriminačně.

Sexistické reklamy umisťují ženy a muže do dvou úzce vymezených a vzájemně oddělených světů – ženy pečují o domácnost nebo své tělo, muži zase soustředí svou pozornost na práci, sport či zábavu; společně se potkávají, jen když reklamní žena uvaří muži večeři nebo v reklamě se objevující muž v roli experta zoufalé hospodyňce přispěchá na pomoc s radou ohledně nejlepšího pracího prostředku. Žitá realita a zkušenost nám ukazuje, že ženy nejsou jen hospodyňky, stejně jako muži nejsou jen podnikatelé v oblecích. Realita je mnohem různorodější, než se nám mediální obraz mužů a žen, který je tvořen mimo jiné reklamou, snaží vnutit.


V minulých letech ze soutěžních reklam vybírala jak široká veřejnost, tak odborná porota.

Na to navazuje i třetí ročník soutěže a NESEHNUTÍ vyzývá všechny, aby do konce září posílali své návrhy na nejvíce sexistickou reklamu na e-mailovou adresu: zenskaprava@nesehnuti.cz. Zaslané reklamy budou postupně zveřejňovány na nových webových stránkách.

„Doufáme, že letošní ročník bude ještě úspěšnější, než ty minulé, kdy se do hlasování zapojily stovky lidí. Jediné, čeho by mohlo být méně, jsou desítky sexistických reklam, které jsme v minulých letech objevili,“ podotýká Petra Havlíková z NESEHNUTÍ. „O došlých reklamách bude veřejnost i odborná porota hlasovat v říjnu, v listopadu se pak všichni mohou těšit na slavnostní předání této anticeny“, doplňuje koordinátorka programu Kristýna Pešáková.


Zároveň s novým ročníkem soutěže „Sexistické prasátečko“ program Ženská práva jsou lidská práva spouští i nové webové stránky s adresou http://zenskaprava.c

Stránky kromě nového vzhledu nabízí také aktuality z žensko-právního programu NESEHNUTÍ, tematické články či informace k nové aktivitě zaměřující se na prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy na úrovni politiky. „Doufáme, že se nám podaří na stránkách zveřejňovat, jak se politické strany staví k tématu rovných příležitostí žen a mužů v různých sférách i jejich závazky v této oblasti,“ slibuje si od nových stránek Kristýna Rytířová z NESEHNUTÍ. Rovněž se na webové stránce objeví nová postavička jménem Wagi, která bude s nadhledem komentovat dění na současné feministické scéně.

Kontakty: Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082, e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz

Kristýna Rytířová, NESEHNUTÍ, tel.: 733 261 643, Petra Havlíková, 732 854 435

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.