Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Nenechte se diskriminovat

Nenechte se diskriminovat

Nenechte se diskriminovat
Nenechte se diskriminovat je název informačního centra, které v rámci stejnojmenného projektu Gender Studies, o. p. s. pomáhá lidem z Libereckého kraje. Informační centrum sídlí od 1. ledna 2009 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Cílem projektu je pomoci lidem, kteří se cítí být diskriminováni z důvodu věku a/nebo pohlaví, nebo se jich dotýká několikanásobná diskriminace. Mezi diskriminované také patří lidé šikanováni v práci či sexuálně obtěžovaní na pracovišti. Mnozí lidé ani netuší, že jsou oběťmi nezákonného jednání, a pokud mají tento pocit, neví, že se mohou (a jakým způsobem) bránit.

Nenechte se diskriminovat je název informačního centra, které v rámci stejnojmenného projektu Gender Studies, o. p. s. pomáhá lidem z Libereckého kraje. Informační centrum sídlí od 1. ledna 2009 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Cílem projektu je pomoci lidem, kteří se cítí být diskriminováni z důvodu věku a/nebo pohlaví, nebo se jich dotýká několikanásobná diskriminace. Mezi diskriminované také patří lidé šikanováni v práci či sexuálně obtěžovaní na pracovišti. Mnozí lidé ani netuší, že jsou oběťmi nezákonného jednání, a pokud mají tento pocit, neví, že se mohou (a jakým způsobem) bránit. Úkolem centra je tedy také seznámení široké veřejnosti s problematikou diskriminace. Proto jsou informační materiály distribuovány i do mateřských center v kraji, na úřady práce, na městské a obecní úřady apod.

Hlavním cílem informačního centra je pomoci konkrétním diskriminovaným lidem. Pracovnice centra klienty a klientky vyslechnou, potvrdí jim (popřípadě vyvrátí) dojem, že jsou diskriminováni, a ukážou jim jejich další možnosti. Pracovnice mohou klienty a klientky odkázat na příslušné pracoviště, kam se se svým konkrétním problémem mohou obrátit. Institucí je mnoho a ne každý ví, pod kterou z nich spadá jeho problém. V informačním centru pracovnice mohou také pomoci zformulovat stížnost. K dispozici je možnost bezplatné konzultace s právničkou Gender Studies a to prostřednictvím webových stránek http://www.rovneprilezitosti.cz, emailu či telefonu (každé úterý od 9 do 11 hod., ve středu od 14 do 16 hod. a v pátek od 16.30 do 18.30 hod.).

K dispozici je mnoho propagačních a informativních materiálů. Klienti a klientky mohou zdarma využívat internetovou stanici pro nalezení důležitých informací a kontaktů. Těm, kteří nejsou počítačově gramotní, pracovnice samozřejmě rády pomohou. Umístění centra do vestibulu Krajské vědecké knihovny má tu výhodu, že je k dispozici velký fond odborné literatury zaměřené na problematiku diskriminace, zaměstnávání, možnostech na trhu práce apod. Tyto dokumenty si klienti a klientky mohou zapůjčit v souladu s knihovním řádem KVK. Knihovna také nabízí počítačové kurzy pro začátečníky a to může některým klientům a klientkám pomoci odstranit handicap, kterým je počítačová negramotnost, a otevřít jim tak větší možnosti na trhu práce.

Největší podíl klientely centra tvoří mladé ženy po mateřské dovolené, které řeší časté problémy spojené s návratem do zaměstnání. Dalšími klienty a klientkami jsou potenciální matky (ženy, o nichž se z důvodu věku, předpokládá, že budou v krátké době matkami), a také muži i ženy nad padesát let často diskriminovaní z důvodu věku. Tyto skupiny představují nejvíce diskriminované osoby v přístupu k zaměstnání. Častými návštěvníky a návštěvnicemi informačního centra jsou i studující, kteří zpracovávají odbornou práci, či lidé, kteří se o danou problematiku pouze zajímají. Centrum navštěvují i klienti a klientky, kteří sice nejsou diskriminováni, ale cítí určitou nespravedlnost, neví si rady např. s právním problémem apod. I těmto klientům a klientkám se samozřejmě centrum snaží pomoci. Častěji se také objevují problémy s šikanou na pracovišti, což je problém hůře dokazatelný, ale ani tito lidé nejsou bez šance, klíčové je v těchto případech zajištění důkazů diskriminačního jednání. Kromě dosavadních možností ochrany před diskriminací, kterou v určitých případech poskytují úřady a inspektoráty práce, mohou diskriminované osoby najít oporu i v antidiskriminačním zákoně a v práci úřadu Veřejného ochránce práv, který má problematiku diskriminace a metodickou pomoc obětem ve své agendě od prosince 2009.

Informační centrum Nenechte se diskriminovat je otevřeno veřejnosti vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 a ve středu od 10.00 do 12.00. K dispozici pro dotazy je také emailová adresa diskriminace@kvkli.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.