Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Nenechte se diskriminovat

Nenechte se diskriminovat

Nenechte se diskriminovat
Nenechte se diskriminovat je název informačního centra, které v rámci stejnojmenného projektu Gender Studies, o. p. s. pomáhá lidem z Libereckého kraje. Informační centrum sídlí od 1. ledna 2009 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Cílem projektu je pomoci lidem, kteří se cítí být diskriminováni z důvodu věku a/nebo pohlaví, nebo se jich dotýká několikanásobná diskriminace. Mezi diskriminované také patří lidé šikanováni v práci či sexuálně obtěžovaní na pracovišti. Mnozí lidé ani netuší, že jsou oběťmi nezákonného jednání, a pokud mají tento pocit, neví, že se mohou (a jakým způsobem) bránit.

Nenechte se diskriminovat je název informačního centra, které v rámci stejnojmenného projektu Gender Studies, o. p. s. pomáhá lidem z Libereckého kraje. Informační centrum sídlí od 1. ledna 2009 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Cílem projektu je pomoci lidem, kteří se cítí být diskriminováni z důvodu věku a/nebo pohlaví, nebo se jich dotýká několikanásobná diskriminace. Mezi diskriminované také patří lidé šikanováni v práci či sexuálně obtěžovaní na pracovišti. Mnozí lidé ani netuší, že jsou oběťmi nezákonného jednání, a pokud mají tento pocit, neví, že se mohou (a jakým způsobem) bránit. Úkolem centra je tedy také seznámení široké veřejnosti s problematikou diskriminace. Proto jsou informační materiály distribuovány i do mateřských center v kraji, na úřady práce, na městské a obecní úřady apod.

Hlavním cílem informačního centra je pomoci konkrétním diskriminovaným lidem. Pracovnice centra klienty a klientky vyslechnou, potvrdí jim (popřípadě vyvrátí) dojem, že jsou diskriminováni, a ukážou jim jejich další možnosti. Pracovnice mohou klienty a klientky odkázat na příslušné pracoviště, kam se se svým konkrétním problémem mohou obrátit. Institucí je mnoho a ne každý ví, pod kterou z nich spadá jeho problém. V informačním centru pracovnice mohou také pomoci zformulovat stížnost. K dispozici je možnost bezplatné konzultace s právničkou Gender Studies a to prostřednictvím webových stránek http://www.rovneprilezitosti.cz, emailu či telefonu (každé úterý od 9 do 11 hod., ve středu od 14 do 16 hod. a v pátek od 16.30 do 18.30 hod.).

K dispozici je mnoho propagačních a informativních materiálů. Klienti a klientky mohou zdarma využívat internetovou stanici pro nalezení důležitých informací a kontaktů. Těm, kteří nejsou počítačově gramotní, pracovnice samozřejmě rády pomohou. Umístění centra do vestibulu Krajské vědecké knihovny má tu výhodu, že je k dispozici velký fond odborné literatury zaměřené na problematiku diskriminace, zaměstnávání, možnostech na trhu práce apod. Tyto dokumenty si klienti a klientky mohou zapůjčit v souladu s knihovním řádem KVK. Knihovna také nabízí počítačové kurzy pro začátečníky a to může některým klientům a klientkám pomoci odstranit handicap, kterým je počítačová negramotnost, a otevřít jim tak větší možnosti na trhu práce.

Největší podíl klientely centra tvoří mladé ženy po mateřské dovolené, které řeší časté problémy spojené s návratem do zaměstnání. Dalšími klienty a klientkami jsou potenciální matky (ženy, o nichž se z důvodu věku, předpokládá, že budou v krátké době matkami), a také muži i ženy nad padesát let často diskriminovaní z důvodu věku. Tyto skupiny představují nejvíce diskriminované osoby v přístupu k zaměstnání. Častými návštěvníky a návštěvnicemi informačního centra jsou i studující, kteří zpracovávají odbornou práci, či lidé, kteří se o danou problematiku pouze zajímají. Centrum navštěvují i klienti a klientky, kteří sice nejsou diskriminováni, ale cítí určitou nespravedlnost, neví si rady např. s právním problémem apod. I těmto klientům a klientkám se samozřejmě centrum snaží pomoci. Častěji se také objevují problémy s šikanou na pracovišti, což je problém hůře dokazatelný, ale ani tito lidé nejsou bez šance, klíčové je v těchto případech zajištění důkazů diskriminačního jednání. Kromě dosavadních možností ochrany před diskriminací, kterou v určitých případech poskytují úřady a inspektoráty práce, mohou diskriminované osoby najít oporu i v antidiskriminačním zákoně a v práci úřadu Veřejného ochránce práv, který má problematiku diskriminace a metodickou pomoc obětem ve své agendě od prosince 2009.

Informační centrum Nenechte se diskriminovat je otevřeno veřejnosti vždy v pondělí od 15.00 do 17.00 a ve středu od 10.00 do 12.00. K dispozici pro dotazy je také emailová adresa diskriminace@kvkli.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.