Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce III. typu v roce 2011

Nejlepší obce III. typu v roce 2011

Nejlepší obce III. typu v roce 2011
V kategorii obcí III. typu se ani letos téměř nic nezměnilo a opět vyhrál Úřad městské části Praha 18, na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se také již tradičně umístil Magistrát města Mostu. Jediná změna nastala na místě třetím, které obsadil Magistrát města Brna. Následující řádky Vás stručně seznámí s aktivitami úřadů, které zaujaly při vyhodnocování soutěžních dotazníků odbornou porotu.

V kategorii obcí III. typu se ani letos téměř nic nezměnilo a opět vyhrál Úřad městské části Praha 18, na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se také již tradičně umístil Magistrát města Mostu. Jediná změna nastala na místě třetím, které obsadil Magistrát města Brna. Následující řádky Vás stručně seznámí s aktivitami úřadů, které zaujaly při vyhodnocování soutěžních dotazníků odbornou porotu.

Úřad MČ Praha 18 systematicky zohledňuje problematiku rovných příležitostí žen a mužů od roku 2007. Co se týká podpory rovných příležitostí směrem dovnitř úřadu, lze jmenovat integraci problematiky rovných příležitostí do interních dokumentů, jako je pracovní řád, vnitřní platový předpis nebo etický kodex. Úřad vede a sleduje statistiky zaměstnanců a zaměstnankyň podle pohlaví a analýzy rozdílů v platech žen a mužů včetně jejich růstu v čase. Jako pracoviště poskytuje Úřad MČ Praha 18 poměrně vysokou míru flexibility – v nabídce je flexibilní pracovní doba, částečné úvazky, práce z domova. Úřad udržuje kontakt s osobami na mateřské a rodičovské dovolené, zejména jejich zvaním na kulturní a společenské akce a také školení ke změnám v legislativě, zaměstnaným z řad rodičů malých dětí nabízí denní péči o děti do tří let věku ve vybraných mateřských školách a má dohodu s externí školkou týkající se umisťování dětí předškolního věku svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Novinkou v letošním roce je široké spektrum volnočasových aktivit pro děti i rodiče, které nabízí klub Letnice – pro zaměstnané úřadu zdarma.

Směrem k veřejnosti podporuje Úřad MČ Praha 18 rovné příležitosti také. Přijal například Evropskou chartu pro rovné zapojení žen a mužů ve veřejném místním životě. Klientele - rodičům s dětmi/kočárky a těhotným ženám - vychází úřad vstříc bezbariérovým výtahem, bezbariérovým přístupem k úřadu z ulice, v přízemí dále poskytl místnost pro kočárky opatřenou kamerovým systémem. Úřad se snaží rozšiřovat kapacitu stávajících jeslí a mateřských školek s ohledem na demografickou situaci - v roce 2011 byla kapacita MŠ Malkovského a MŠ Havířovská navýšena o 75 míst. Rodiče samoživitele a samoživitelky podporuje úřad tím, že jim přednostně pronajímá obecní byty, poskytuje jim pomoc v hmotné nouzi a různé typy poradenství. V rámci prevence domácího násilí spolupracuje Úřad MČ Praha 18 s Městskou policií. Unikátní novinkou letošního roku je Akční plán pro rovné postavení žen a mužů na období 2012-2014, který si úřad nechal zpracovat pro další rozvoj svých aktivit v této oblasti.

Magistrát města Mostu zakazuje diskriminaci (nejen) na základě pohlaví v kolektivní smlouvě a v Příručce kvality. Oblast rovných příležitostí sleduje zejména metodou statistického měření. Úřad podporuje a/nebo spolupracuje s několika neziskovými organizacemi či institucemi zabývajícími se oblastí rovných příležitostí, včetně Úřadu práce v Mostě a sociálně psychologického centra Mosty.

Mostecký magistrát nabízí zaměstnancům a zaměstnankyním denní péči o děti do tří let věku. Z hlediska flexibilních pracovních úvazků jsou na daném pracovišti dostupné pružná pracovní doba a částečné úvazky, úřad také umožňuje upravit si pracovní dobu tak, aby v úřední dny mohl zaměstnanec či zaměstnankyně končit pracovní dobu dle otevíracích hodin školského zařízení dítěte. V tomto případě je pak stanovena pevná pracovní doba na všechny dny v týdnu, a to např. do 15:30 hodin. Zaměstnanci a zaměstnankyně na rodičovské dovolené jsou zváni na všechny společenské akce úřadu, také mají možnost průběžného vzdělávání formou e-learningu, kdy notebook pro tyto potřeby magistrát zapůjčuje. Magistrát navíc poskytuje specializované vzdělání v oblasti IT pro pracovnice a pracovníky starší 50 let, byla také zavedena supervize na pracovištích se zátěžovými situacemi.

Od roku 2003 funguje v přízemí hlavní budovy magistrátu města dětský koutek pro rodiče vyřizující si na magistrátu své záležitosti, rovněž je dostupný přebalovací pult a prostor pro kojící matky. Na úřadě je poskytována asistenční služba pro rodiče s více dětmi či handicapované občany a občanky – příslušný úředník či příslušná úřednice jsou přivoláni za těmito klienty a klientkami na informační recepci. Do obou budov magistrátu je bezbariérový přístup. Nejčastěji navštěvovaná místa pracoviště – Czech POINT, podatelna, pokladna – byla přemístěna již v r. 2010 z vyšších pater magistrátu do přízemních prostor, kde jsou přístupná v rozšířených úředních hodinách a kde není nutné použít schody či výtahy.

Již od r. 2009 funguje „pojízdný úřad“ – senioři a seniorky, handicapovaní, dlouhodobě nemocní, hospitalizovaní (např. matky s dětmi) apod. nebo jejich rodinní příslušníci si mohou pozvat úředníky a úřednice domů, do nemocnice atd., kde je vyřízen jejich požadavek. Služba je zdarma.

Město Most v r. 2011 nerozšířilo kapacitu míst mateřských školek, ale na žádost mateřských škol výjimkou povolilo navýšení maximální kapacity stávajících tříd o 4 místa nad povolený zákonný strop, což pokryje zvýšenou poptávku rodičů, aniž musí být využito ve všech třídách. Ve městě fungují troje jesle s kapacitou 50 míst.

Magistrát města Brna rovněž zohledňuje rovnost žen a mužů v Pracovním řádu, svým zaměstnaným rodičům pak umožňuje úpravu pracovní doby či její zkrácení a také poskytuje „překlenovací“ neplacené volno navazující na rodičovskou dovolenou v závislosti na nástup dítěte do mateřské školy např. v situaci, kdy rodičovská dovolená končí v dubnu a dítě nastupuje do MŠ až od září. S rodiči na mateřské a rodičovské dovolené udržuje pravidelný kontakt pověřený pracovník či pracovnice za každý odbor – toto opatření bylo vytvořeno na základě doporučení z projektu Audit Rodina & zaměstnání.

Pracovnice před návratem z mateřské/rodičovské dovolené mají kromě možnosti účastnit se vstupního vzdělávání stanoven "harmonogram", v rámci kterého jsou jim předávány materiály k nastudování. Po ukončení MD/RD při nástupu do zaměstnání absolvují pracovnice klasickou tříměsíční adaptační přípravu, v rámci které studují požadované předpisy a je jim stanoven garant.

Pro klienty a klientky úřadu z řad rodičů je kromě bezbariérových vstupů k dispozici i Family point, kde mohou své dítě přebalit či nakrmit. Město Brno je nositelem projektu, v jehož rámci jsou Family pointy zřizovány.

Město ve spolupráci s městskými částmi sleduje demografický vývoj a dle potřeb se snaží rozšiřovat kapacity těchto zařízení - výstavbou nových MŠ v rozvojových lokalitách, v základních školách, přístavbami MŠ. V posledních třech letech šlo vždy o navýšení kapacit od 300 do 400 míst/rok.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.