Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

NAŠE ŽENY V POLITICE_Spolupráce horní a dolní komory parlamentu

17.1.2019  Praha  | 

V čem je pohled žen -političek jiný? Jaká bude další strategie starostky a senátorky Renáty Chmelové? Co nového chystá poslankyně Olga Richterová? Jak spolupracují obě političky na komunální a jak na celostátní úrovni?

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce III. typu v roce 2010

Nejlepší obce III. typu v roce 2010

Nejlepší obce III. typu v roce 2010
V kategorii obcí III. typu opět tento rok vyhrál Úřad městské části Praha 18. Na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se umístil Magistrát města Mostu a na třetím Magistrát města Jihlavy. Následující řádky Vás stručně seznámí s programy úřadů, které zaujaly při vyhodnocování soutěžních dotazníků odbornou porotu.

V kategorii obcí III. typu opět tento rok vyhrál Úřad městské části Praha 18. Na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se umístil Magistrát města Mostu a na třetím Magistrát města Jihlavy. Následující řádky Vás stručně seznámí s programy úřadů, které zaujaly při vyhodnocování soutěžních dotazníků odbornou porotu.

Úřad MČ Praha 18 systematicky zohledňuje problematiku rovných příležitostí žen a mužů od roku 2007. Co se týká podpory rovných příležitostí směrem dovnitř úřadu, lze jmenovat integraci problematiky rovných příležitostí do interních dokumentů, jako je pracovní řád,vnitřní platový předpis nebo etický kodex, vedení statistiky zaměstnanců a zaměstnankyň podle pohlaví a analýzu rozdílů v platech žen a mužů. Jako pracoviště poskytuje Úřad MČ Praha 18 poměrně vysokou míru pracovní flexibility – v nabídce je flexibilní pracovní doba, částečné úvazky, práce z domova. Úřad udržuje kontakt s osobami na mateřské a rodičovské dovolené, zejména jejich zvaním na kulturní a společenské akce a také školení ke změnám v legislativě, zaměstnaným z řad rodičů malých dětí nabízí denní péči o děti do tří let věku ve vybraných mateřských školách a má dohodu s externí školkou týkající se umisťování dětí předškolního věku svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

Směrem k veřejnosti podporuje Úřad MČ Praha 18 rovné příležitosti také. Přijal například Evropskou chartu pro rovné zapojení žen a mužů ve veřejném místním životě. Klientele - rodičům s dětmi/kočárky a těhotným ženám - vychází úřad vstříc bezbariérovým výtahem, bezbariérovým přístupem k úřadu z ulice, v přízemí dále poskytl místnost pro kočárky opatřenou kamerovým systémem. Úřad se snaží rozšiřovat kapacitu stávajících jeslí a mateřských školek s ohledem na demografickou situaci tím, že každoročně otevírá nové mateřské školky (v roce 2010 to byla MŠ Malkovského a MŠ Havířovská), případně nové třídy ve stávajících lokálních jeslích a školkách. Rodičům samoživitelům úřad vychází vstříc tím, že jim přednostně pronajímá obecní byty, poskytuje jim pomoc při hmotné nouzi a různé typy poradenství. V rámci prevence domácího násilí spolupracuje Úřad MČ Praha 18 s Městskou policií.

Magistrát města Mostu zakazuje diskriminaci (nejen) na základě pohlaví v kolektivní smlouvě a v tzv. Příručce kvality. Oblast rovných příležitostí sleduje zejména metodou statistického měření. Úřad podporuje a/nebo spolupracuje s několika neziskovými organizacemi či institucemi zabývajícími se oblastí rovných příležitostí, včetně Úřadu práce v Mostě a sociálně psychologického centra Mosty.

Mostecký magistrát nabízí zaměstnancům a zaměstnankyním denní péči o děti do tří let věku. Z hlediska flexibilních pracovních úvazků jsou na daném pracovišti dostupné pružná pracovní doba a částečné úvazky, úřad také umožnuje upravit si pracovní dobu tak, aby v úřední dny mohl zaměstnanec či zaměstnankyně končit pracovní dobu dle otevíracích hodin školského zařízení dítěte. V tomto případě je pak stanovena pevná pracovní doba na všechny dny v týdnu, a to např. do 15:30 hodin. Zaměstnanci a zaměstnankyně na rodičovské dovolené jsou zváni na všechny společenské akce úřadu, také mají možnost průběžného vzdělávání formou e-learningu, kdy notebook pro tyto potřeby magistrát zapůjčuje. Magistrát navíc poskytuje specializované vzdělání v oblasti IT pro pracovnice a pracovníky starší 50 let, byla také zavedena supervize na pracovištích se zátěžovými situacemi.

Od roku 2003 funguje v přízemí hlavní budovy magistrátu města dětský koutek pro rodiče vyřizující si na magistrátu své záležitosti, rovněž je dostupný přebalovací pult a prostor pro kojící matky. Nově je na úřadu poskytována asistenční služba pro rodiče s „více dětmi“ a handicapované občany a občanky – příslušný úředník či příslušná úřednice jsou přivolány za těmito klienty a klientkami na informační recepci. Do obou budov magistrátu je bezbariérový přístup. Nejčastěji navštěvovaná místa pracoviště – Czech POINT, podatelna, pokladna – byla umístěna v r. 2010 z vyšších pater magistrátu do přízemních prostor, kde jsou přístupná v rozšířených úředních hodinách a kde není nutné použít schody či výtahy.

Zajímavým krokem je zřízení v roce 2009 pojízdného úřadu – senioři a seniorky, handicapovaní, dlouhodobě nemocní, hospitalizovaní (např. matky s dětmi) apod. nebo jejich rodinní příslušníci si mohou pozvat úředníky a úřednice domu, do nemocnice atd., kde je vyřízen jejich požadavek. Služba je zdarma.

Město Most rozšířilo kapacitu míst mateřských školek z původních 1755 míst na 1 780 míst.

Jako u předcházejících dvou úřadů, jsou také v případě Magistrátu města Jihlavy rovné příležitosti žen a mužů součástí pracovního řádu a dalších interních dokumentů týkajících se zejména vedoucích zaměstnanců a zaměstnankyň.

Úřad nabízí zaměstnancům a zaměstnankyním denní péči o děti do tří let a mateřskou školku pro děti předškolního věku v sídle úřadu. Na úřadě je možnost pracovat v režimu částečného úvazku či flexibilní pracovní doby. Zaměstnanci a zaměstnankyně na rodičovské dovolené jsou zváni na všechny společenské akce úřadu a je jim umožněn přístup na elektronický vzdělávací portál.

Úřad také realizuje kroky podporující rovné příležitosti žen a mužů směrem k veřejnosti. V roce 2005 byla vybudována nová budova MŠ U Dlouhé stěny 50 s kapacitou 100 dětí, následně byla zřízena MŠ při ZŠ Nad Plovárnou s kapacitou 50 míst a v roce 2010 byla vybudována nová MŠ Demlova 34 s kapacitou 100 míst. Statutární město Jihlava zajišťuje a podporuje bezbariérové úpravy chodníků a přístupů do veřejných budov a MHD ve městě.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.