Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Volební právo žen v USA a v Československu

18.10.2018  Praha  | 

Přijďte se podívat na promítání filmu Iron Jawed Angels a následně diskutovat o volebním právu žen v USA a v ČSR.

Více

Vernisáž výstavy Žena za mixérem

18.10.2018  Praha  | 

Měla elektrická energie vliv na emancipaci žen? Nahradila práce elektrického proudu práci žen nebo je stále zadržuje u mixéru, zatímco muži rozvíjejí svou imaginaci a politickou angažovanost před obrazovkou? Několik drobných sond do reklamního světa elektrospotřebičů a s nimi prezentovaných mužských a ženských rolí v reklamní a propagační fotografii.
 

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce II. typu v roce 2011

Nejlepší obce II. typu v roce 2011

Nejlepší obce II. typu v roce 2011
Co se týká obcí II. typu, v letošním, šestém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ se zopakoval scénář z ročníku minulého. První pozici obhájilo již potřetí město Studénka, druhou obsadilo Jílové u Prahy, na třetí příčce se umístila Kdyně.

Co se týká obcí II. typu, v letošním, šestém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ se zopakoval scénář z ročníku minulého. První pozici obhájilo již potřetí město Studénka, druhou obsadilo Jílové u Prahy, na třetí příčce se umístila Kdyně.

Vítězný městský úřad Studénka zohledňuje a explicitně zmiňuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním řádu a etickém kodexu a od října letošního roku je včlení také do aktualizované verze vnitřního platového předpisu. Etický kodex úřadu zdůrazňuje princip nediskriminace, a to nejen ve vztahu vedoucí zaměstnanec či zaměstnankyně a podřízení, ale také směrem k veřejnosti. Městský úřad Studénka dále systematicky sleduje, jaké je zastoupení žen a mužů na jednotlivých úrovních úřadu a zřizuje pracovní místo, na kterém je agenda rovných příležitostí součástí pracovní náplně.

Úřad svým zaměstnancům a zaměstnankyním umožňuje využívat pružnou pracovní dobu, částečné úvazky, vzít si neplacené volno nad rámec dovolené nebo i tři dny placeného volna z důvodu péče o dítě nebo jiného závislého člena rodiny. S rodiči na mateřské a rodičovské dovolené úřad udržuje pravidelný kontakt, ke konci čerpání MD/RD je zve na školení, zváni jsou také na předvánoční večírek a slavnostní večeři k ukončení pracovního roku.

Co v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže dělá město Studénka pro veřejnost? Úřad např. disponuje bezbariérovými vstupy, umožňuje klientům a klientkám dítě vzít i s kočárkem do kanceláře, také byl stanoven den, kdy je možné se na úřad k vyřízení záležitostí předem objednat. Na webových stránkách města byla vytvořena sekce k problematice rovných příležitostí. Ve městě dochází operativně, s ohledem na požadavky a potřeby, k navyšování kapacity mateřské školy. Studénka dále poskytuje veřejnou finanční podporu azylovému domu SALUS.

Městský úřad v Jílovém u Prahy má také genderovou rovnost zakotvenou ve vnitřních dokumentech, a to v pracovním a organizačním řádu, které zakazují jakoukoliv formu diskriminace na pracovišti. Úřad nabízí pečujícím osobám možnost flexibilní pracovní doby, částečných úvazků a podobně a navíc (jako její zřizovatel) stanovil místní mateřskou školu jako mateřskou školu pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu.

Zaměstnanci a zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené jsou zváni na společenské akce úřadu, mají možnost pracovat na dohodu, částečný úvazek a také vypracovat si individuální plán profesního rozvoje před návratem do zaměstnání.

Klientům a klientkám vychází úřad vstříc bezbariérovými vstupy, odpočinkovými zónami a umožňuje jim i telefonickou komunikaci se všemi zaměstnanými úřadu z jeho bezbariérového prostoru. Město sleduje demografickou situaci v oblasti počtu předškolních dětí a na základě vyhodnocení statistických údajů postupně formou přestavby jejích dvou budov navyšuje kapacity místní mateřské školy.

Město dále propaguje prevenci genderově podmíněného násilí, např. podporou kurzu sebeobrany žen v místním fitness centru. Také finančně pomáhá Klubu seniorů Jílové u Prahy tím, že mu poskytuje prostory za symbolické nájemné. V letošním roce ve městě navíc vznikne areál, který má za cíl uspokojit požadavek na společné trávení volného času několika generací obyvatelů a obyvatelek města.

Úřad v Kdyni je mj. zajímavý tím, že nabízí mateřskou školku pro děti předškolního věku zaměstnanců a zaměstnankyň v sídle úřadu a přilehlých částech obce. Zaměstnanci a zaměstnankyně z řad pečujících mají možnost pracovat na částečné úvazky a vzít si neplacené volno nad rámec dovolené, všem zaměstnaným je umožněno šest dní v roce pracovat z domova. Pracovníci a pracovnice na MD/RD mohou pracovat na dohodu a také formou zkráceného pracovního úvazku.

Úřad se snaží vyjít vstříc i klientele – např. rodičům malých dětí – tím, že přispívá na provoz Baby centra umístěného v místní mateřské škole. Město Kdyně je partnerem projektu zřízení místní komunitní školy, která má v náplni činnosti realizaci vzdělávání rodičů na MD/RD. Strategie rozvoje Mikroregionu Kdyňsko navíc specifikuje požadavek na zavádění nových příležitostí pro podnikání žen.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.