Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce II. typu v roce 2011

Nejlepší obce II. typu v roce 2011

Nejlepší obce II. typu v roce 2011
Co se týká obcí II. typu, v letošním, šestém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ se zopakoval scénář z ročníku minulého. První pozici obhájilo již potřetí město Studénka, druhou obsadilo Jílové u Prahy, na třetí příčce se umístila Kdyně.

Co se týká obcí II. typu, v letošním, šestém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ se zopakoval scénář z ročníku minulého. První pozici obhájilo již potřetí město Studénka, druhou obsadilo Jílové u Prahy, na třetí příčce se umístila Kdyně.

Vítězný městský úřad Studénka zohledňuje a explicitně zmiňuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním řádu a etickém kodexu a od října letošního roku je včlení také do aktualizované verze vnitřního platového předpisu. Etický kodex úřadu zdůrazňuje princip nediskriminace, a to nejen ve vztahu vedoucí zaměstnanec či zaměstnankyně a podřízení, ale také směrem k veřejnosti. Městský úřad Studénka dále systematicky sleduje, jaké je zastoupení žen a mužů na jednotlivých úrovních úřadu a zřizuje pracovní místo, na kterém je agenda rovných příležitostí součástí pracovní náplně.

Úřad svým zaměstnancům a zaměstnankyním umožňuje využívat pružnou pracovní dobu, částečné úvazky, vzít si neplacené volno nad rámec dovolené nebo i tři dny placeného volna z důvodu péče o dítě nebo jiného závislého člena rodiny. S rodiči na mateřské a rodičovské dovolené úřad udržuje pravidelný kontakt, ke konci čerpání MD/RD je zve na školení, zváni jsou také na předvánoční večírek a slavnostní večeři k ukončení pracovního roku.

Co v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže dělá město Studénka pro veřejnost? Úřad např. disponuje bezbariérovými vstupy, umožňuje klientům a klientkám dítě vzít i s kočárkem do kanceláře, také byl stanoven den, kdy je možné se na úřad k vyřízení záležitostí předem objednat. Na webových stránkách města byla vytvořena sekce k problematice rovných příležitostí. Ve městě dochází operativně, s ohledem na požadavky a potřeby, k navyšování kapacity mateřské školy. Studénka dále poskytuje veřejnou finanční podporu azylovému domu SALUS.

Městský úřad v Jílovém u Prahy má také genderovou rovnost zakotvenou ve vnitřních dokumentech, a to v pracovním a organizačním řádu, které zakazují jakoukoliv formu diskriminace na pracovišti. Úřad nabízí pečujícím osobám možnost flexibilní pracovní doby, částečných úvazků a podobně a navíc (jako její zřizovatel) stanovil místní mateřskou školu jako mateřskou školu pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu.

Zaměstnanci a zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené jsou zváni na společenské akce úřadu, mají možnost pracovat na dohodu, částečný úvazek a také vypracovat si individuální plán profesního rozvoje před návratem do zaměstnání.

Klientům a klientkám vychází úřad vstříc bezbariérovými vstupy, odpočinkovými zónami a umožňuje jim i telefonickou komunikaci se všemi zaměstnanými úřadu z jeho bezbariérového prostoru. Město sleduje demografickou situaci v oblasti počtu předškolních dětí a na základě vyhodnocení statistických údajů postupně formou přestavby jejích dvou budov navyšuje kapacity místní mateřské školy.

Město dále propaguje prevenci genderově podmíněného násilí, např. podporou kurzu sebeobrany žen v místním fitness centru. Také finančně pomáhá Klubu seniorů Jílové u Prahy tím, že mu poskytuje prostory za symbolické nájemné. V letošním roce ve městě navíc vznikne areál, který má za cíl uspokojit požadavek na společné trávení volného času několika generací obyvatelů a obyvatelek města.

Úřad v Kdyni je mj. zajímavý tím, že nabízí mateřskou školku pro děti předškolního věku zaměstnanců a zaměstnankyň v sídle úřadu a přilehlých částech obce. Zaměstnanci a zaměstnankyně z řad pečujících mají možnost pracovat na částečné úvazky a vzít si neplacené volno nad rámec dovolené, všem zaměstnaným je umožněno šest dní v roce pracovat z domova. Pracovníci a pracovnice na MD/RD mohou pracovat na dohodu a také formou zkráceného pracovního úvazku.

Úřad se snaží vyjít vstříc i klientele – např. rodičům malých dětí – tím, že přispívá na provoz Baby centra umístěného v místní mateřské škole. Město Kdyně je partnerem projektu zřízení místní komunitní školy, která má v náplni činnosti realizaci vzdělávání rodičů na MD/RD. Strategie rozvoje Mikroregionu Kdyňsko navíc specifikuje požadavek na zavádění nových příležitostí pro podnikání žen.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.