Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

NAŠE ŽENY V POLITICE_Spolupráce horní a dolní komory parlamentu

17.1.2019  Praha  | 

V čem je pohled žen -političek jiný? Jaká bude další strategie starostky a senátorky Renáty Chmelové? Co nového chystá poslankyně Olga Richterová? Jak spolupracují obě političky na komunální a jak na celostátní úrovni?

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce II. typu v roce 2010

Nejlepší obce II. typu v roce 2010

Nejlepší obce II. typu v roce 2010
I letošní ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ ukázal, že mezi favority patří obce, které se rovným příležitostem dlouhodobě a systematicky věnují. První pozici mezi obcemi II. typu obsadila stejně jako minulý rok obec Studénka. Podobně druhou pozici obhájila obec Jílové u Prahy, na třetí místo se probojovala obec Kdyně.

I letošní ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ ukázal, že mezi favority patří obce, které se rovným příležitostem dlouhodobě a systematicky věnují. První pozici mezi obcemi II. typu obsadila stejně jako minulý rok obec Studénka. Podobně druhou pozici obhájila obec Jílové u Prahy, na třetí místo se probojovala obec Kdyně.

Vítězná obec Studénka podobně jako v dřívějších letech umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním využívat pružnou pracovní dobu, poskytuje výjimky ze základní pracovní doby a rodiče mohou využít neplaceného volna z důvodu péče o děti apod. Pro obce, které se umístily v dřívějších letech, je vždy zásadní „neusnout na vavřínech“ a snažit se o další posun a vývoj v oblasti rovných příležitostí. V tomto ohledu lze v případě Studénky pozitivně hodnotit, že se úřad snaží v oblasti slaďování vyjít vstříc i osobám, které se nestarají pouze o malé děti, ale např. o rodiče či prarodiče (např. možnost vzít si třídenní placené volno, pružná pracovní doba, částečné úvazky apod.). Ačkoli se z hlediska demografie jedná o stále častěji se vyskytující trend, mnoho zaměstnavatelů/úřadů se prozatím této oblasti příliš nevěnuje. Aspekty rovnosti žen a mužů úřad ve Studénce stále nadstandardně zohledňuje v etickém kodexu a pracovním řádu, v Programu rozvoje města a v rámci komunitního plánování. Z příkladů dobré praxe úřadu je zapotřebí zmínit i pracovní místo, které má agendu rovných příležitostí ve své náplni. Úřad podporuje volnočasové aktivity dětí, pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

Městský úřad v Jílovém u Prahy prosazuje rovné příležitosti již od roku 1991 a tomu odpovídá i komplexita a nabídka programů. Úřad nabízí pečujícím osobám širokou škálu flexibility v rámci pracovních úvazků a samozřejmostí je neplacené volno nad rámec dovolené. Rodičům zaměstnaným v úřadu je umožněno využití předškolního zařízení péče o děti přímo v úřadu a to i pro děti mladší 3 let. V případě podezření na diskriminaci se mohou zaměstnankyně a zaměstnanci obrátit na tajemníka. Rovné příležitosti žen a mužů jsou součástí vstupního vzdělávání. Zkrátka nepřicházejí ani občané a občanky Jílového. Jsou rozšiřovány kapacity stávajících mateřských a základních škol s ohledem na demografickou situaci. Rovné příležitosti jsou zohledněny ve strategickém plánu rozvoje města. Úřad spolupracuje s mateřským centrem, každý rok vypisuje dotační program pro neziskové organizace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

Úřad v Kdyni získal ocenění především za mateřskou školku pro děti předškolního věku zaměstnanců a zaměstnankyň a za pravidelný kontakt s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené, který udržuje speciálně určená pracovnice. Zaměstnancům a zaměstnankyním, které pečují o osoby blízké, je otevřená možnost částečných úvazků a neplaceného volna. Úřad se snaží vyjít vstříc i rodičům malých dětí a přispívá na provoz Baby centra v místní MŠ.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.