Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce II. typu v roce 2010

Nejlepší obce II. typu v roce 2010

Nejlepší obce II. typu v roce 2010
I letošní ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ ukázal, že mezi favority patří obce, které se rovným příležitostem dlouhodobě a systematicky věnují. První pozici mezi obcemi II. typu obsadila stejně jako minulý rok obec Studénka. Podobně druhou pozici obhájila obec Jílové u Prahy, na třetí místo se probojovala obec Kdyně.

I letošní ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ ukázal, že mezi favority patří obce, které se rovným příležitostem dlouhodobě a systematicky věnují. První pozici mezi obcemi II. typu obsadila stejně jako minulý rok obec Studénka. Podobně druhou pozici obhájila obec Jílové u Prahy, na třetí místo se probojovala obec Kdyně.

Vítězná obec Studénka podobně jako v dřívějších letech umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním využívat pružnou pracovní dobu, poskytuje výjimky ze základní pracovní doby a rodiče mohou využít neplaceného volna z důvodu péče o děti apod. Pro obce, které se umístily v dřívějších letech, je vždy zásadní „neusnout na vavřínech“ a snažit se o další posun a vývoj v oblasti rovných příležitostí. V tomto ohledu lze v případě Studénky pozitivně hodnotit, že se úřad snaží v oblasti slaďování vyjít vstříc i osobám, které se nestarají pouze o malé děti, ale např. o rodiče či prarodiče (např. možnost vzít si třídenní placené volno, pružná pracovní doba, částečné úvazky apod.). Ačkoli se z hlediska demografie jedná o stále častěji se vyskytující trend, mnoho zaměstnavatelů/úřadů se prozatím této oblasti příliš nevěnuje. Aspekty rovnosti žen a mužů úřad ve Studénce stále nadstandardně zohledňuje v etickém kodexu a pracovním řádu, v Programu rozvoje města a v rámci komunitního plánování. Z příkladů dobré praxe úřadu je zapotřebí zmínit i pracovní místo, které má agendu rovných příležitostí ve své náplni. Úřad podporuje volnočasové aktivity dětí, pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

Městský úřad v Jílovém u Prahy prosazuje rovné příležitosti již od roku 1991 a tomu odpovídá i komplexita a nabídka programů. Úřad nabízí pečujícím osobám širokou škálu flexibility v rámci pracovních úvazků a samozřejmostí je neplacené volno nad rámec dovolené. Rodičům zaměstnaným v úřadu je umožněno využití předškolního zařízení péče o děti přímo v úřadu a to i pro děti mladší 3 let. V případě podezření na diskriminaci se mohou zaměstnankyně a zaměstnanci obrátit na tajemníka. Rovné příležitosti žen a mužů jsou součástí vstupního vzdělávání. Zkrátka nepřicházejí ani občané a občanky Jílového. Jsou rozšiřovány kapacity stávajících mateřských a základních škol s ohledem na demografickou situaci. Rovné příležitosti jsou zohledněny ve strategickém plánu rozvoje města. Úřad spolupracuje s mateřským centrem, každý rok vypisuje dotační program pro neziskové organizace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

Úřad v Kdyni získal ocenění především za mateřskou školku pro děti předškolního věku zaměstnanců a zaměstnankyň a za pravidelný kontakt s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené, který udržuje speciálně určená pracovnice. Zaměstnancům a zaměstnankyním, které pečují o osoby blízké, je otevřená možnost částečných úvazků a neplaceného volna. Úřad se snaží vyjít vstříc i rodičům malých dětí a přispívá na provoz Baby centra v místní MŠ.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.