Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce II. Typu

Nejlepší obce II. Typu

Nejlepší obce II. Typu
Mezi obce typu II., které se již tradičně objevují mezi vítěznými úřady v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, patří Studénka (letos, v roce 2010, na prvním místě) a Jílové u Prahy (na druhém místě). Mezi nováčky patří Moravský Beroun, který se umístil na místě třetím.

Mezi obce typu II., které se již tradičně objevují mezi vítěznými úřady v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, patří Studénka (letos, v roce 2010, na prvním místě) a Jílové u Prahy (na druhém místě). Mezi nováčky patří Moravský Beroun, který se umístil na místě třetím.

Městský úřad ve Studénce se věnuje slaďování rodinného a pracovního života. Zaměstnancům a zaměstnankyním je umožněno využití pružné pracovní doby, poskytují se výjimky ze základní pracovní doby a rodiče mohou využít neplaceného volna z důvodu péče o děti apod. Rodiče na rodičovské dovolené mají možnost spolupracovat formou dohody o provedení práce. Aspekty rovnosti žen a mužů jsou navíc zohledněny v etickém kodexu a pracovním řádu, v Programu rozvoje města a v rámci komunitního plánování, což nebývá u měst a obcí v České republice právě pravidlem.

Na úřadě je zřízeno pracovní místo, které má agendu rovných příležitostí ve své náplni. Úřad podporuje volnočasové aktivity dětí, pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

Jako odpovědný zaměstnavatel udržuje městský úřad v Jílovém u Prahy pravidelný kontakt se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené, které mají možnost pracovat pro úřad na dohodu, a navíc je s nimi vypracován plán profesního rozvoje před jejich návratem. Zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o děti do 15 let mohou využít úpravu pracovního úvazku: volbu začátku a konce pracovní doby, pružnou pracovní dobu i zkrácení úvazku. Samozřejmostí je volno nad rámec placené dovolené. Rodičům zaměstnaným v úřadu je umožněno využití předškolního zařízení péče o děti přímo v úřadu a to i pro děti mladší tří let.

V případě podezření na diskriminaci se mohou zaměstnankyně a zaměstnanci obrátit na tajemníka. Rovné příležitosti žen a mužů jsou součástí vstupního vzdělávání. Zkrátka nepřicházejí ani občané a občanky Jílového. Jsou rozšiřovány kapacity stávajících mateřských a základních škol s ohledem na demografickou situaci. Rovné příležitosti jsou zohledněny ve strategickém plánu rozvoje města. Úřad spolupracuje s mateřským centrem, každý rok vypisuje dotační program pro neziskové organizace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

Městský úřad Moravský Beroun má vysoký počet žen jak v zastupitelstvu a Radě (40%), tak v řídících pozicích úřadu. Zákaz diskriminace zaměstnanců a zaměstnankyň se objevuje v pracovním řádu a vnitřním platovém předpisu. Úřad má dohodu s mateřskou školou, která umísťuje děti rodičů zaměstnaných v úřadě, kteří mají navíc možnost využít dohody o vhodné úpravě pracovní doby. Rodiče na rodičovské dovolené mají možnost spolupracovat s úřadem na základě dohody o provedení práce či částečného pracovního úvazku. Úřad organizuje školení v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnankyně a zaměstnance.

Pokud jde o občany a občanky, úřad sbírá a zveřejňuje statistiky členěné podle pohlaví. Podporuje volnočasové aktivity dětí, pečovatelskou službu a sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá konkrétním potřebám.

V minulých letech se mezi vítěznými úřady objevoval také městský úřad ve Žluticích, který se velmi aktivně zaměřuje na uplatňování rovnosti žen a mužů při výběrových řízeních. Podobně jako Studénka se zabývá rovnými příležitostmi i ve strategii rozvoje města a v komunitním plánování sociálních služeb. Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené mohou absolvovat průběžné vzdělávaní a všichni zaměstnanci a zaměstnankyně se mohou rozvíjet také v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. S ohledem na demografickou situaci financuje město náklady na otevření a vybavení další třídy mateřské školy.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.