Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce I. typu v roce 2010

Nejlepší obce I. typu v roce 2010

Nejlepší obce I. typu v roce 2010
O tom, že podpora rovných příležitostí žen a mužů není pouze doménou velkých úřadů, přesvědčily porotu soutěže o Úřad roku "Půl na půl": respekt k rovným příležitostem odpovědi zástupců a zástupkyň nejmenších obcí (I. typu) vyplněné v přihlašovacích dotaznících. V roce 2010 se nejlépe umístila obec Staňkovice, která obhájila loňské prvenství, druhá skončila Proseč pod Ještědem a třetí nejlepší obcí je pro tento rok Krajková.

O tom, že podpora rovných příležitostí žen a mužů není pouze doménou velkých úřadů, přesvědčily porotu soutěže o Úřad roku "Půl na půl": respekt k rovným příležitostem odpovědi zástupců a zástupkyň nejmenších obcí (I. typu) vyplněné v přihlašovacích dotaznících. V roce 2010 se nejlépe umístila obec Staňkovice, která obhájila loňské prvenství, druhá skončila Proseč pod Ještědem a třetí nejlepší obcí je pro tento rok Krajková.

Staňkovice

Obec Staňkovice, která jako jedna z prvních v České republice přijala Evropskou chartu rovných příležitostí, tento dokument dále šíří a propaguje na všech setkáních starostek a starostů spolu s vysvětlením, co podpora rovných příležitostí obcím přináší. Obec se zúčastnila pilotního projektu Genderově vyrovnaný rozpočet a jako jediná zkoumaná obec genderově vyrovnaného rozpočtu dosáhla. V rámci orgánů obce se problematice rovných příležitostí žen a mužů věnuje Komise žen.

Směrem dovnitř úřadu svým zaměstnankyním a zaměstnancům ve Staňkovicích poskytují pružnou pracovní dobu a možnost vzít si neplacené volno nad rámec dovolené. Pro občany a občanky pak obec obnovila zrušené dopravní spoje s důrazem na znevýhodněné skupiny obyvatel - seniory a seniorky, děti a ženy.

Obec vyčleňuje z rozpočtu určitou část na vyrovnání šancí žen a mužů - poskytuje prostor pro síťování maminek, vybavila místnost a vyčlenila prostředky na pohoštění při akcích s dětmi. Ve Staňkovicích také zajistili obecní byt a poskytli pracovní příležitost k podnikání ženě.

Proseč pod Ještědem

Rovné příležitosti jsou v této obci zahrnuty v plánu rozvoje obce, který počítá s výstavbou dětských hřišť a rekonstrukcí školky. V komunitním plánu je pamatováno na pečovatelskou službu, terénní zdravotní péči a dětský klub. Problematiku rovných příležitostí má ve své dikci přímo starosta obce. Obec vyčleňuje z rozpočtu finance na volnočasové a aktivity dětí a mládeže a podporuje i dopravní obslužnost v návaznosti na večerní směny dojíždějících občanů a občanek.

Zaměstnaným obecního úřadu je k dispozici pružná pracovní dobu, částečné úvazky a možnost vzít si neplacené volno nad rámec dovolené.

Obecní úřad umožňuje v rámci lepší dostupnosti svých služeb rodičům s dětmi, že si přes internet nebo telefon mohou dohodnout konkrétní termín pro návštěvu. V letošním roce zahájila obec rekonstrukci bývalé školy na školku.

Krajková

V této obci mohou zaměstnanci a zaměstnankyně obecního úřadu také využít pružnou pracovní dobu, částečné úvazky a možnost vzít si neplacené volno nad rámec dovolené. Občanům a občankám je v obci k dispozici dostatečná kapacita MŠ i ZŠ a Krajková tak nabízí místa i pro děti z okolních obcí.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.