Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › Nejlepší obce I. typu v roce 2010

Nejlepší obce I. typu v roce 2010

Nejlepší obce I. typu v roce 2010
O tom, že podpora rovných příležitostí žen a mužů není pouze doménou velkých úřadů, přesvědčily porotu soutěže o Úřad roku "Půl na půl": respekt k rovným příležitostem odpovědi zástupců a zástupkyň nejmenších obcí (I. typu) vyplněné v přihlašovacích dotaznících. V roce 2010 se nejlépe umístila obec Staňkovice, která obhájila loňské prvenství, druhá skončila Proseč pod Ještědem a třetí nejlepší obcí je pro tento rok Krajková.

O tom, že podpora rovných příležitostí žen a mužů není pouze doménou velkých úřadů, přesvědčily porotu soutěže o Úřad roku "Půl na půl": respekt k rovným příležitostem odpovědi zástupců a zástupkyň nejmenších obcí (I. typu) vyplněné v přihlašovacích dotaznících. V roce 2010 se nejlépe umístila obec Staňkovice, která obhájila loňské prvenství, druhá skončila Proseč pod Ještědem a třetí nejlepší obcí je pro tento rok Krajková.

Staňkovice

Obec Staňkovice, která jako jedna z prvních v České republice přijala Evropskou chartu rovných příležitostí, tento dokument dále šíří a propaguje na všech setkáních starostek a starostů spolu s vysvětlením, co podpora rovných příležitostí obcím přináší. Obec se zúčastnila pilotního projektu Genderově vyrovnaný rozpočet a jako jediná zkoumaná obec genderově vyrovnaného rozpočtu dosáhla. V rámci orgánů obce se problematice rovných příležitostí žen a mužů věnuje Komise žen.

Směrem dovnitř úřadu svým zaměstnankyním a zaměstnancům ve Staňkovicích poskytují pružnou pracovní dobu a možnost vzít si neplacené volno nad rámec dovolené. Pro občany a občanky pak obec obnovila zrušené dopravní spoje s důrazem na znevýhodněné skupiny obyvatel - seniory a seniorky, děti a ženy.

Obec vyčleňuje z rozpočtu určitou část na vyrovnání šancí žen a mužů - poskytuje prostor pro síťování maminek, vybavila místnost a vyčlenila prostředky na pohoštění při akcích s dětmi. Ve Staňkovicích také zajistili obecní byt a poskytli pracovní příležitost k podnikání ženě.

Proseč pod Ještědem

Rovné příležitosti jsou v této obci zahrnuty v plánu rozvoje obce, který počítá s výstavbou dětských hřišť a rekonstrukcí školky. V komunitním plánu je pamatováno na pečovatelskou službu, terénní zdravotní péči a dětský klub. Problematiku rovných příležitostí má ve své dikci přímo starosta obce. Obec vyčleňuje z rozpočtu finance na volnočasové a aktivity dětí a mládeže a podporuje i dopravní obslužnost v návaznosti na večerní směny dojíždějících občanů a občanek.

Zaměstnaným obecního úřadu je k dispozici pružná pracovní dobu, částečné úvazky a možnost vzít si neplacené volno nad rámec dovolené.

Obecní úřad umožňuje v rámci lepší dostupnosti svých služeb rodičům s dětmi, že si přes internet nebo telefon mohou dohodnout konkrétní termín pro návštěvu. V letošním roce zahájila obec rekonstrukci bývalé školy na školku.

Krajková

V této obci mohou zaměstnanci a zaměstnankyně obecního úřadu také využít pružnou pracovní dobu, částečné úvazky a možnost vzít si neplacené volno nad rámec dovolené. Občanům a občankám je v obci k dispozici dostatečná kapacita MŠ i ZŠ a Krajková tak nabízí místa i pro děti z okolních obcí.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.