Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Násilné sterilizace východoslovenských Romek v centru pozornosti mezinárodních organizací

Násilné sterilizace východoslovenských Romek v centru pozornosti mezinárodních organizací

15. srpen 2003  | Jana Sobotková  |  Econnect
Slovensku se opět dostává mezinárodní pozornosti – a opět se jedná o případ nezákonných sterilizací romských žen na východě země. Devět organizací zaměřujících se na lidská práva s celosvětovou i regionální působností včera vydaly koncem července, ve které jsou shrnuty události po vydání zprávy Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Ta podává svědectví o diskriminačním jednání lékařů a nemocničního personálu vůči východoslovenským romským rodičkám. Organizace vítají první kroky slovenské vlády – obráncům lidských práv, kteří na násilné sterilizace romských žen upozornili, už by neměla hrozit kriminalizace. Nicméně případy diskriminace romských rodiček nejsou dořešeny, upozorňuje zpráva.

Slovensku se opět dostává mezinárodní pozornosti – a opět se jedná o případ nezákonných sterilizací romských žen na východě země. Devět organizací zaměřujících se na lidská práva s celosvětovou i regionální působností koncem července vydaly zprávu, ve které jsou shrnuty události po vydání zprávy Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Ta podává svědectví o diskriminačním jednání lékařů a nemocničního personálu vůči východoslovenským romským rodičkám. Organizace vítají první kroky slovenské vlády – obráncům lidských práv, kteří na násilné sterilizace romských žen upozornili, už by neměla hrozit kriminalizace. Nicméně případy diskriminace romských rodiček nejsou dořešeny, upozorňuje zpráva.

Pod společným stanoviskem jsou podepsány organizace Amnesty International, Center for Reproductive Rights, European Roma Rights Center , Human Rights Watch, International Helsinki Federation for Human Rights, Konzorcium Urobme to, Ludia proti rasizmu, Poradňa pre občianske a ludské práva a Slovenský helsinský výbor. Dokument obsahuje několik požadavků adresovaných vládě Slovenské republiky.

Stanovisko především vyzývá vládu k tomu, aby veřejně romskou komunitu ujistila, že autoři zprávy Telo i duša nebudou trestně stíháni. Dalšími body mezi požadavky jsou výzva k vyšetření všech případů údajných nezákonných sterilizací, ke kterým mělo dojít po pádu komunismu, a to ve všech nemocnicích v zemi, stejně tak k prošetření všech případných kriminálních činů, které jsou se sterilizacemi spojeny. Stejně tak má vláda prověřit okolnosti, za kterých okolností byl dáván souhlas se sterilizací – přitom se nemá spoléhat pouze na podpis jako na důkaz souhlasu: podle mezinárodních standardů samotný podpis důkazem naprostého a informovaného souhlasu de facto není. Organizace také upozorňují, že neexistuje žádné akutní zdravotní riziko, kvůli kterému by bylo nutno sterilizaci provést bez plného a informovaného souhlasu pacientky. Vláda je také vyzývána k trestnímu stíhání osob zodpovědných za spáchané násilí. Měla by také být ustavena vyšetřovací komise nezávislá na kriminálním vyšetřování, která by zkoumala dřívější i současné sterilizační praktiky.

"Právo mít kontrolu nad svými reprodukčními schopnostmi a tělesnou integritou jsou základními lidskými právy, která byla mnoha romským ženám na Slovensku odepřena. Bylo porušeno jejich právo na informovaný souhlas se sterilizací, na přesné a úplné informace o zdraví a nediskriminující zdravotní služby. Jako člen mezinárodní komunity a člen mezinárodních lidskoprávních dohod má Slovensko povinnost pečlivě vyšetřit, ukončit a napravit porušování lidských práv spáchané na jeho území," uzavírá prohlášení.

Publikace Telo i duša vychází z mise, kterou závěrem roku 2002 uskutečnilo Centrum pro reprodukční práva ve spolupráci s Poradnou pro občanská a lidská práva a odbornou konzultantkou pro otázky práv menšin. Součástí mise zaměřené na výzkum a shromáždění faktů o lidských práv byly také hloubkové soukromé rozhovory s více než 230 ženami v téměř 40 romských osadách na celém východním Slovensku – v oblasti s nejvyšší koncentrací Romů. Rozhovory obsahovaly i informace o okolnostech, za kterých je prováděna sterilizace, o zacházení ze strany zdravotníků v porodnicích a dalších zařízeních pro matky a těhotné ženy, kromě toho ženy hovořily o přístupnosti informací o zdravotní péči týkající se reprodukce. Průzkum odhalil rozsáhlé porušování lidských práv romských žen – vynucené a násilné sterilizace, dezinformace v záležitostech reprodukčního zdraví, rasově diskriminační přístup ke službám zdravotní péče a k léčbě, fyzické a verbální útoky ze strany poskytovatelů zdravotní péče a odpírání přístupu ke zdravotní dokumentaci.

* * *

Zprávu Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku je možné ve slovenštině stáhnout ze stránek www.tolerancia.sk jako dokumenty PDF:

  •    1. část (6,5 MB)
  •    2. část (1,3 MB)
  •    3. část (162,0 kB)
  •    obálka (816,1 kB)

  • www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.