Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné

Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné

Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné
V roce 2007 podepsali evropští sociální partneři - Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME), Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) a Evropská odborová konfederace (EOK) - společnou Dohodu o násilí a obtěžování na pracovišti. Je to nový typ dohody, která nahrazuje evropskou legislativu.

V roce 2007 podepsali evropští sociální partneři - Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME), Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) a Evropská odborová konfederace (EOK) - společnou Dohodu o násilí a obtěžování na pracovišti. Je to nový typ dohody, která nahrazuje evropskou legislativu.

Za její řádnou a včasnou implementaci na národní úrovni jsou odpovědny organizace sociálních partnerů v jednotlivých členských státech, neboť zaměstnavatelé a zaměstnanci jsou hlavními aktéry trhu práce. Pracovní podmínky, organizace pracovního času, bezpečnost práce a vůbec celkové klima na pracovišti výrazně ovlivňují spokojenost a loajalitu pracovníků stejně tak jako produktivitu práce i kreativitu a v konečném důsledku hospodářský výsledek podniku a jeho konkurenceschopnost.

Evropští sociální partneři se společně shodují v tom, že vzájemná úcta k důstojnosti druhých na všech úrovních na pracovišti je jednou ze základních charakteristik úspěšných organizací. Obtěžování a násilí je nepřijatelné a evropští sociální partneři je odsuzují ve všech jejich formách. Společným zájmem zaměstnavatelů a zaměstnanců je vyrovnat se s tímto problémem, který může mít vážné sociální a ekonomické důsledky. Dohoda se zabývá formami obtěžování a násilí, které spadají do pravomoci sociálních partnerů, a jejím cílem je zvýšit porozumění zaměstnavatelů, zaměstnanců a jejich zástupců problematice obtěžování a násilí na pracovišti a povědomí o ní. Cílem dohody je předcházení, odhalování a zvládání problémů obtěžování a násilí větší odpovědností zaměstnavatelů a pracovníků.

Cely text dohody naleznete na:  http://www.spcr.cz/cz/eu/esd/obtezovani.pdf

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.