Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné

Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné

Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné
V roce 2007 podepsali evropští sociální partneři - Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME), Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) a Evropská odborová konfederace (EOK) - společnou Dohodu o násilí a obtěžování na pracovišti. Je to nový typ dohody, která nahrazuje evropskou legislativu.

V roce 2007 podepsali evropští sociální partneři - Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME), Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) a Evropská odborová konfederace (EOK) - společnou Dohodu o násilí a obtěžování na pracovišti. Je to nový typ dohody, která nahrazuje evropskou legislativu.

Za její řádnou a včasnou implementaci na národní úrovni jsou odpovědny organizace sociálních partnerů v jednotlivých členských státech, neboť zaměstnavatelé a zaměstnanci jsou hlavními aktéry trhu práce. Pracovní podmínky, organizace pracovního času, bezpečnost práce a vůbec celkové klima na pracovišti výrazně ovlivňují spokojenost a loajalitu pracovníků stejně tak jako produktivitu práce i kreativitu a v konečném důsledku hospodářský výsledek podniku a jeho konkurenceschopnost.

Evropští sociální partneři se společně shodují v tom, že vzájemná úcta k důstojnosti druhých na všech úrovních na pracovišti je jednou ze základních charakteristik úspěšných organizací. Obtěžování a násilí je nepřijatelné a evropští sociální partneři je odsuzují ve všech jejich formách. Společným zájmem zaměstnavatelů a zaměstnanců je vyrovnat se s tímto problémem, který může mít vážné sociální a ekonomické důsledky. Dohoda se zabývá formami obtěžování a násilí, které spadají do pravomoci sociálních partnerů, a jejím cílem je zvýšit porozumění zaměstnavatelů, zaměstnanců a jejich zástupců problematice obtěžování a násilí na pracovišti a povědomí o ní. Cílem dohody je předcházení, odhalování a zvládání problémů obtěžování a násilí větší odpovědností zaměstnavatelů a pracovníků.

Cely text dohody naleznete na:  http://www.spcr.cz/cz/eu/esd/obtezovani.pdf

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.