Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné

Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné

Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné
V roce 2007 podepsali evropští sociální partneři - Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME), Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) a Evropská odborová konfederace (EOK) - společnou Dohodu o násilí a obtěžování na pracovišti. Je to nový typ dohody, která nahrazuje evropskou legislativu.

V roce 2007 podepsali evropští sociální partneři - Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME), Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) a Evropská odborová konfederace (EOK) - společnou Dohodu o násilí a obtěžování na pracovišti. Je to nový typ dohody, která nahrazuje evropskou legislativu.

Za její řádnou a včasnou implementaci na národní úrovni jsou odpovědny organizace sociálních partnerů v jednotlivých členských státech, neboť zaměstnavatelé a zaměstnanci jsou hlavními aktéry trhu práce. Pracovní podmínky, organizace pracovního času, bezpečnost práce a vůbec celkové klima na pracovišti výrazně ovlivňují spokojenost a loajalitu pracovníků stejně tak jako produktivitu práce i kreativitu a v konečném důsledku hospodářský výsledek podniku a jeho konkurenceschopnost.

Evropští sociální partneři se společně shodují v tom, že vzájemná úcta k důstojnosti druhých na všech úrovních na pracovišti je jednou ze základních charakteristik úspěšných organizací. Obtěžování a násilí je nepřijatelné a evropští sociální partneři je odsuzují ve všech jejich formách. Společným zájmem zaměstnavatelů a zaměstnanců je vyrovnat se s tímto problémem, který může mít vážné sociální a ekonomické důsledky. Dohoda se zabývá formami obtěžování a násilí, které spadají do pravomoci sociálních partnerů, a jejím cílem je zvýšit porozumění zaměstnavatelů, zaměstnanců a jejich zástupců problematice obtěžování a násilí na pracovišti a povědomí o ní. Cílem dohody je předcházení, odhalování a zvládání problémů obtěžování a násilí větší odpovědností zaměstnavatelů a pracovníků.

Cely text dohody naleznete na:  http://www.spcr.cz/cz/eu/esd/obtezovani.pdf

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.