Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Naší snahou je vybudovat v českém prostředí kulturu mentoringu

Naší snahou je vybudovat v českém prostředí kulturu mentoringu

Naší snahou je vybudovat v českém prostředí kulturu mentoringu
Mentoring patří mezi klíčové nástroje při podpoře žen v jejich profesní kariéře, ale i osobním rozvoji. Odyssey je první mezioborový a mezipodnikový mentoringový program, v němž se zkušené vrcholové manažerky a manažeři věnují profesnímu rozvoji talentovaných žen v České republice. Letos poprvé byl spuštěný projekt Odyssey pro neziskovky, který se zaměřuje na podporu manažerek působících právě v neziskovém sektoru. O projektu jsme si povídali s manažerkou projektu Odyssey, Andreou Mele.

Mentoring patří mezi klíčové nástroje při podpoře žen v jejich profesní kariéře, ale i osobním rozvoji. Odyssey je první mezioborový a mezipodnikový mentoringový program, v němž se zkušené vrcholové manažerky a manažeři věnují profesnímu rozvoji talentovaných žen v České republice. Letos poprvé byl spuštěný projekt Odyssey pro neziskovky, který se zaměřuje na podporu manažerek působících právě v neziskovém sektoru. O projektu jsme si povídali s manažerkou projektu Odyssey, Andreou Mele.

Mohla byste představit projekt Odyssey, proč vzniknul a jaký je jeho hlavní cíl? Kdo přišel s tímto nápadem?

Odyssey byla spuštěna v březnu 2010 pod záštitou Muriel Anton, generální ředitelky Vodafone ČR. Jedná se o nekomerční mentoringový program, který spojuje nadané profesionálky z různých firem a odvětví s ženskými i mužskými lídry českého byznysu. Ti se v rámci programu stávají jejich rádci a podporují je při rozvoji talentu. Naší snahou je odhalit a rozvinout potenciál českých manažerek, přispět ke zvýšení diverzity českého podnikatelského prostředí a do budoucnosti výrazně rozšířit skupinu českých manažerek, které se stanou vzory ostatním ženám.

Odyssey je založený na mentoringu, který má umožnit rozvoj talentovaným ženám. V čem vidíte konkrétní úspěchy?

Úspěchy Odyssey bych rozdělila na dvě kategorie. Úspěchy samotného programu a potom samozřejmě také, co účast přinesla jednotlivým účastníkům.

Po prvním roce jsme si předsevzali, že bychom chtěli mít v roce následujícím minimálně jednou tolik účastníků. Nakonec se nám podařilo jejich počet téměř ztrojnásobit, takže při našem posledním setkání všech mentorů a mentee se nás sešlo již skoro sedmdesát. Dále jsme také velice rádi, že naprostá většina mentorů z předcházejícího roku s námi pokračuje i v roce letošním. To je pro nás znamením, že i pro ně je účast v programu přínosem. Program je také velice pozitivně hodnocen samotnými mentee, které například začaly program samy od sebe doporučovat svým kolegyním.

Osobní úspěch na straně mentee je velice individuální a odvíjí se od toho, s jakými očekáváními do programu jde a je samozřejmě také přímo úměrný jejímu úsilí. Některé dámy mají zcela konkrétní cíl a vědí, že se během roku chtějí dostat na vyšší pozici, to se například v minulém roce podařilo hned ve dvou případech. Někdo potřebuje řešit konkrétní pracovní situace, dostat perspektivu od někoho zkušenějšího a tak podobně a podle zpětné vazby od samotných mentee vím, že to se také daří.

Motivujete nějak mentory, aby se přihlásili, resp. znáte jejich motivaci, proč do projektu vstupují? Také mě zaujalo, že nemáte mezi mentory pouze ženy. Byl pro to nějaký důvod?

Mentoři do programu vstupují zcela dobrovolně a za svou účast nejsou nijak materiálně odměňováni. Jak mentoři, tak mentee jsou v programu proto, že tam chtějí být. A to je myslím také jeden z důležitých motivátorů pro naše mentory. Oni mají možnost předat své zkušenosti a znalosti ženám, které to přijmou s otevřenou náručí a tudíž se výsledky takovéto spolupráce dostaví mnohem rychleji a jsou hmatatelné. Přirovnala bych to k situaci, kdy zahradník vysadí strom, stará se o něj a podle toho kolik energie a úsilí do něj vloží, podle toho ten jeho stromek roste a sílí. To je podle mě hlavním přínosem pro naše mentory – dobrý pocit, že jejich snažení dává smysl.

O tom, že by našimi mentory byly pouze ženy, jsme nikdy nepřemýšleli. Naopak, věděli jsme, že pokud se má programu dařit, musí být spektrum zkušeností, které naši mentoři do programu přinesou, co nejpestřejší. Dokonce se nám podařilo jít za hranice pouze genderové diverzity a našimi mentory jsou kromě žen a mužů také manažeři z velkých firem i malých podniků, Češi i cizinci a navíc manažeři napříč odvětvími.

Novou součástí tohoto projektu je pilotní projekt Odyssey pro neziskovky. V čem spočívají jeho specifika a kde jste pro tento projekt hledali inspiraci?

Odyssey pro neziskovky vznikla s myšlenkou, že ženy v neziskovém sektoru se často potýkají s podobnými překážkami, jako manažerky v komerční sféře, zároveň je však této problematice věnována mnohem menší pozornost. Rozhodli jsme se tedy využít potenciálu byznysové Odyssey, včetně postupů, poznatků a lidí, kteří se kolem Odyssey shromáždili a ve spolupráci se Slovensko-českým ženským fondem a nadací Vodafone jsme letos poprvé spustili pilotní Odyssey pro neziskovky.

Program je určen pro manažerky z neziskových organizací, které se chtějí inspirovat tím, jak podobné situace řeší manažerky ze světa byznysu, chtějí se podívat na svou práci z jiného úhlu a rády by získaly know-how o postupech, nástrojích a metodách práce, které se používají v komerční sféře. Program zprostředkuje manažerkám z neziskového sektoru sérii osobních setkání se zkušenými manažerkami ze světa byznysu. Při nich mohou získat podněty a inspiraci pro svůj osobní a profesní rozvoj a nový pohled na řešení situací.

Uzávěrka projektu Odyssey pro neziskovky byla na začátku března. Mohu se zeptat, kolik žen se do soutěže přihlásilo?

Celkem jsme obdrželi 27 přihlášek, které splňovaly všechna kritéria. Výběrová komise nakonec vybrala sedm úspěšných kandidátek. Když jsme se s dámami viděli naposledy, říkali jsme jim, že nám bude trvat nejspíše několik týdnů, než pro ně najdeme vhodné mentory. Během jednoho týdne jsme měli pro všechny dámy velice zkušené mentory a již probíhají první schůzky.

Když byste měla na závěr shrnout svoji vizi ohledně projektu, jaká by byla?

Naší dlouhodobou snahou je vybudovat kulturu mentoringu v prostředí českého byznysu a přejeme si, aby se Odyssey stala uznávaným centrem rozvoje českých manažerek a to jak v komerční, tak neziskové sféře.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.