Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Naší snahou je vybudovat v českém prostředí kulturu mentoringu

Naší snahou je vybudovat v českém prostředí kulturu mentoringu

Naší snahou je vybudovat v českém prostředí kulturu mentoringu
Mentoring patří mezi klíčové nástroje při podpoře žen v jejich profesní kariéře, ale i osobním rozvoji. Odyssey je první mezioborový a mezipodnikový mentoringový program, v němž se zkušené vrcholové manažerky a manažeři věnují profesnímu rozvoji talentovaných žen v České republice. Letos poprvé byl spuštěný projekt Odyssey pro neziskovky, který se zaměřuje na podporu manažerek působících právě v neziskovém sektoru. O projektu jsme si povídali s manažerkou projektu Odyssey, Andreou Mele.

Mentoring patří mezi klíčové nástroje při podpoře žen v jejich profesní kariéře, ale i osobním rozvoji. Odyssey je první mezioborový a mezipodnikový mentoringový program, v němž se zkušené vrcholové manažerky a manažeři věnují profesnímu rozvoji talentovaných žen v České republice. Letos poprvé byl spuštěný projekt Odyssey pro neziskovky, který se zaměřuje na podporu manažerek působících právě v neziskovém sektoru. O projektu jsme si povídali s manažerkou projektu Odyssey, Andreou Mele.

Mohla byste představit projekt Odyssey, proč vzniknul a jaký je jeho hlavní cíl? Kdo přišel s tímto nápadem?

Odyssey byla spuštěna v březnu 2010 pod záštitou Muriel Anton, generální ředitelky Vodafone ČR. Jedná se o nekomerční mentoringový program, který spojuje nadané profesionálky z různých firem a odvětví s ženskými i mužskými lídry českého byznysu. Ti se v rámci programu stávají jejich rádci a podporují je při rozvoji talentu. Naší snahou je odhalit a rozvinout potenciál českých manažerek, přispět ke zvýšení diverzity českého podnikatelského prostředí a do budoucnosti výrazně rozšířit skupinu českých manažerek, které se stanou vzory ostatním ženám.

Odyssey je založený na mentoringu, který má umožnit rozvoj talentovaným ženám. V čem vidíte konkrétní úspěchy?

Úspěchy Odyssey bych rozdělila na dvě kategorie. Úspěchy samotného programu a potom samozřejmě také, co účast přinesla jednotlivým účastníkům.

Po prvním roce jsme si předsevzali, že bychom chtěli mít v roce následujícím minimálně jednou tolik účastníků. Nakonec se nám podařilo jejich počet téměř ztrojnásobit, takže při našem posledním setkání všech mentorů a mentee se nás sešlo již skoro sedmdesát. Dále jsme také velice rádi, že naprostá většina mentorů z předcházejícího roku s námi pokračuje i v roce letošním. To je pro nás znamením, že i pro ně je účast v programu přínosem. Program je také velice pozitivně hodnocen samotnými mentee, které například začaly program samy od sebe doporučovat svým kolegyním.

Osobní úspěch na straně mentee je velice individuální a odvíjí se od toho, s jakými očekáváními do programu jde a je samozřejmě také přímo úměrný jejímu úsilí. Některé dámy mají zcela konkrétní cíl a vědí, že se během roku chtějí dostat na vyšší pozici, to se například v minulém roce podařilo hned ve dvou případech. Někdo potřebuje řešit konkrétní pracovní situace, dostat perspektivu od někoho zkušenějšího a tak podobně a podle zpětné vazby od samotných mentee vím, že to se také daří.

Motivujete nějak mentory, aby se přihlásili, resp. znáte jejich motivaci, proč do projektu vstupují? Také mě zaujalo, že nemáte mezi mentory pouze ženy. Byl pro to nějaký důvod?

Mentoři do programu vstupují zcela dobrovolně a za svou účast nejsou nijak materiálně odměňováni. Jak mentoři, tak mentee jsou v programu proto, že tam chtějí být. A to je myslím také jeden z důležitých motivátorů pro naše mentory. Oni mají možnost předat své zkušenosti a znalosti ženám, které to přijmou s otevřenou náručí a tudíž se výsledky takovéto spolupráce dostaví mnohem rychleji a jsou hmatatelné. Přirovnala bych to k situaci, kdy zahradník vysadí strom, stará se o něj a podle toho kolik energie a úsilí do něj vloží, podle toho ten jeho stromek roste a sílí. To je podle mě hlavním přínosem pro naše mentory – dobrý pocit, že jejich snažení dává smysl.

O tom, že by našimi mentory byly pouze ženy, jsme nikdy nepřemýšleli. Naopak, věděli jsme, že pokud se má programu dařit, musí být spektrum zkušeností, které naši mentoři do programu přinesou, co nejpestřejší. Dokonce se nám podařilo jít za hranice pouze genderové diverzity a našimi mentory jsou kromě žen a mužů také manažeři z velkých firem i malých podniků, Češi i cizinci a navíc manažeři napříč odvětvími.

Novou součástí tohoto projektu je pilotní projekt Odyssey pro neziskovky. V čem spočívají jeho specifika a kde jste pro tento projekt hledali inspiraci?

Odyssey pro neziskovky vznikla s myšlenkou, že ženy v neziskovém sektoru se často potýkají s podobnými překážkami, jako manažerky v komerční sféře, zároveň je však této problematice věnována mnohem menší pozornost. Rozhodli jsme se tedy využít potenciálu byznysové Odyssey, včetně postupů, poznatků a lidí, kteří se kolem Odyssey shromáždili a ve spolupráci se Slovensko-českým ženským fondem a nadací Vodafone jsme letos poprvé spustili pilotní Odyssey pro neziskovky.

Program je určen pro manažerky z neziskových organizací, které se chtějí inspirovat tím, jak podobné situace řeší manažerky ze světa byznysu, chtějí se podívat na svou práci z jiného úhlu a rády by získaly know-how o postupech, nástrojích a metodách práce, které se používají v komerční sféře. Program zprostředkuje manažerkám z neziskového sektoru sérii osobních setkání se zkušenými manažerkami ze světa byznysu. Při nich mohou získat podněty a inspiraci pro svůj osobní a profesní rozvoj a nový pohled na řešení situací.

Uzávěrka projektu Odyssey pro neziskovky byla na začátku března. Mohu se zeptat, kolik žen se do soutěže přihlásilo?

Celkem jsme obdrželi 27 přihlášek, které splňovaly všechna kritéria. Výběrová komise nakonec vybrala sedm úspěšných kandidátek. Když jsme se s dámami viděli naposledy, říkali jsme jim, že nám bude trvat nejspíše několik týdnů, než pro ně najdeme vhodné mentory. Během jednoho týdne jsme měli pro všechny dámy velice zkušené mentory a již probíhají první schůzky.

Když byste měla na závěr shrnout svoji vizi ohledně projektu, jaká by byla?

Naší dlouhodobou snahou je vybudovat kulturu mentoringu v prostředí českého byznysu a přejeme si, aby se Odyssey stala uznávaným centrem rozvoje českých manažerek a to jak v komerční, tak neziskové sféře.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.