feminismus.czČlánky › Na ženách záleží…. i v českém byznysu

Na ženách záleží…. i v českém byznysu

Na ženách záleží…. i v českém byznysu
Již několikrát jsme v našem zpravodaji informovali o studii konzultační firmy McKinsey&Company “Women Matter” (neboli “Na ženách záleží”), která ukazuje vztah korelace mezi počtem žen ve vedoucích pozicích a finanční úspěšnosti firmy na trhu. Kdo z vás měl nutkání platnost výsledků této analýzy zpochybňovat z důvodu, že se týkají jiných zemí než ČR, teď už nemusí. Prvně totiž McKinsey realizovalo průzkum i v českých firmách. Níže přinášíme jeho hlavní výstupy.

Již několikrát jsme v našem zpravodaji informovali o studii konzultační firmy McKinsey&Company “Women Matter” (neboli “Na ženách záleží”), která ukazuje vztah korelace mezi počtem žen ve vedoucích pozicích a finanční úspěšnosti firmy na trhu. Kdo z vás měl nutkání platnost výsledků této analýzy zpochybňovat z důvodu, že se týkají jiných zemí než ČR, teď už nemusí. Prvně totiž McKinsey realizovalo průzkum i v českých firmách. Níže přinášíme jeho hlavní výstupy.

Tři hlavní závěry, ke kterým studie McKinsey v České republice dospěla, jsou, že ženy představují v českém byznysu nevyužitý potenciál, protože: 1) jsou nedostatečně zužitkovaným zdrojem talentu, 2) pomáhají vylepšovat finanční výkonnost firmy a 3) přinášejí většinu nákupních rozhodnutí.

Z hlediska míry participace žen v české ekonomice se tato země s 56 % ocitá v poslední čtvrtině celosvětového žebříčku, a to před Polskem, Španělskem, Slovenskem, Maďarskem, Řeckem a Itálií. V horní čtvrtině tohoto žebříčku jsou Norsko (se 73 %), Švýcarsko, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Kanada a Finsko. Zatímco hrubý národní produkt první čtvrtiny států je 54.260 amerických dolarů, u poslední čtvrtiny (kam patří i Česko), jde o 21.620, tedy přibližně polovinu. Na základě tohoto porovnání, McKinsey předpokládá, že v ČR existuje potenciál minimálně 3% navýšení hrubého národního produktu v případě, že by došlo k patřičnému zvýšení míry participace žen v české ekonomice.

Česká část studie „Women Matter 2011“ proběhla v 23 firmách působících v osmi různých sektorech podnikání. 16 participujících podniků patří mezi 35 největších firem v Česku, 7 je leaderem ve svém sektoru. Analýza ukazuje, že reprezentace žen v českém byznysu je nízká a v průběhu času se příliš nezlepšuje. V navštívených firmách jenom 17 % všech generálních ředitelů jsou ženy, na řídící úrovni pod generálním ředitelem či ředitelkou je žen také 17 %. V představenstvech je žen ještě výrazně méně – jenom kolem 4 % – a navíc jsou soustředěny v malém okruhu podniků.

Průzkum McKinsey ukázal, že generální ředitelé či ředitelky se cítí být zavázaní k podpoře rovných příležitostí žen a mužů ve svých firmách a uskutečňují také konkrétní kroky k tomu, aby došlo ke zlepšení situace. Jinak je to však v případě středního managementu, kterému chybí jak přesvědčení, tak ochota se k větší podpoře žen ve svých týmech zavázat. Jednoznačným problémem je v případě některých sledovaných firem také oblast firemní kultury, která rovnosti žen a mužů nepřeje.

McKinsey sledovalo genderovou dimenzi několika prvků tzv. organizačního zdraví a výkonnosti – firemní kultura a závazek vedení, rozvojové programy, indikátory, HR politiky a infrastruktura. Pro Česko z toho nejlépe vyšly HR politiky, na které zatím firmy působící v Česku kladly důraz (43 % v porovnání s 46 % pro Evropu) a také firemní kultura a závazek vedení s 37 % (oproti „evropským“ 47 %). Největší rezervy firem působících v ČR je možné, dle McKinsey, spatřit v oblasti indikátorů, tedy kvantitativního monitoringu, vyhodnocování a následné diskuse top managementu, např. co se povyšování žen ve firmě týče, infrastruktury (7 %) a rozvojových programů, jakými jsou mentoringové a coachingové možnosti (12 %). Prostor ke zlepšení je v českých firmách také v oblasti flexibilních pracovních úvazků a personalizovaných kariérních plánů pro ženy.

Podle McKinsey na ženách záleží nejen jako na zaměstnankyních, ale také zákaznicích. Dle studie ženy v Česku utratí za týden o 9 bilionů Kč více než muži a přinášejí 63 % všech nákupních rozhodnutí, v USA je to ještě více – až 85 %.

Zdroj:

McKinsey & Company 2011, letáček "Unlocking the Full Potential of Women in Czech Business".

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.