Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry
Na začátku listopadu zahájilo Gender Studies práci na novém projektu, jehož cílem je identifikace bariér a cest k jejich překonávání v oblasti zaměstnávání rodičů a slaďování osobního a pracovního života.V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny.

Na začátku listopadu zahájilo Gender Studies práci na novém projektu, jehož cílem je identifikace bariér a cest k jejich překonávání v oblasti zaměstnávání rodičů a slaďování osobního a pracovního života.V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny.

Vytvořené nástroje budou reagovat na potřeby zaměstnanců, sesbírané a analyzované v rámci skupinových diskuzí, a na bariéry a předsudky na straně zaměstnavatelů, které budou zjišťovány formou individuálních rozhovorů, kulatých stolů a auditu Rovné příležitosti.

V rámci projektu vznikne síť firem sdílejících zkušenosti z oblasti harmonizace práce a rodiny a rovného odměňování, bude vyhlášena soutěž o ocenění Firma roku: rovné příležitosti - ročník věnovaný rovnému odměňování, budou vytvořeny a implementovány nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností. Zpracována bude také studie nákladů a zisků programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života a rovné odměňování.

Budou vytipovány a ohodnoceny veřejně přístupné podniky a instituce, které obdrží Certifikát Místo přátelské rodině. Tato místa budou zveřejněna v on-line databázi, která zjednoduší orientaci rodičů malých dětí v této oblasti a přispěje tak k lepším možnostem slaďovat péči o rodinu s pracovním životem i dalšími povinnostmi. Pro rozšíření povědomí zejména rodičů malých dětí o jejich právech a povinnostech bude sloužit tematická informačně-vzdělávací kampaň a bezplatné poradenství, které je již v partnerských organizacích poskytováno od 1.12.2010.

Partnery projektu jsou Rodinné centru Heřmánek v Olomouci a Centrum Rodina a dítě v Poděbradech.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Více informací na helena.skalova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.