Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry
Na začátku listopadu zahájilo Gender Studies práci na novém projektu, jehož cílem je identifikace bariér a cest k jejich překonávání v oblasti zaměstnávání rodičů a slaďování osobního a pracovního života.V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny.

Na začátku listopadu zahájilo Gender Studies práci na novém projektu, jehož cílem je identifikace bariér a cest k jejich překonávání v oblasti zaměstnávání rodičů a slaďování osobního a pracovního života.V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny.

Vytvořené nástroje budou reagovat na potřeby zaměstnanců, sesbírané a analyzované v rámci skupinových diskuzí, a na bariéry a předsudky na straně zaměstnavatelů, které budou zjišťovány formou individuálních rozhovorů, kulatých stolů a auditu Rovné příležitosti.

V rámci projektu vznikne síť firem sdílejících zkušenosti z oblasti harmonizace práce a rodiny a rovného odměňování, bude vyhlášena soutěž o ocenění Firma roku: rovné příležitosti - ročník věnovaný rovnému odměňování, budou vytvořeny a implementovány nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností. Zpracována bude také studie nákladů a zisků programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života a rovné odměňování.

Budou vytipovány a ohodnoceny veřejně přístupné podniky a instituce, které obdrží Certifikát Místo přátelské rodině. Tato místa budou zveřejněna v on-line databázi, která zjednoduší orientaci rodičů malých dětí v této oblasti a přispěje tak k lepším možnostem slaďovat péči o rodinu s pracovním životem i dalšími povinnostmi. Pro rozšíření povědomí zejména rodičů malých dětí o jejich právech a povinnostech bude sloužit tematická informačně-vzdělávací kampaň a bezplatné poradenství, které je již v partnerských organizacích poskytováno od 1.12.2010.

Partnery projektu jsou Rodinné centru Heřmánek v Olomouci a Centrum Rodina a dítě v Poděbradech.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Více informací na helena.skalova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.