Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry
Na začátku listopadu zahájilo Gender Studies práci na novém projektu, jehož cílem je identifikace bariér a cest k jejich překonávání v oblasti zaměstnávání rodičů a slaďování osobního a pracovního života.V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny.

Na začátku listopadu zahájilo Gender Studies práci na novém projektu, jehož cílem je identifikace bariér a cest k jejich překonávání v oblasti zaměstnávání rodičů a slaďování osobního a pracovního života.V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny.

Vytvořené nástroje budou reagovat na potřeby zaměstnanců, sesbírané a analyzované v rámci skupinových diskuzí, a na bariéry a předsudky na straně zaměstnavatelů, které budou zjišťovány formou individuálních rozhovorů, kulatých stolů a auditu Rovné příležitosti.

V rámci projektu vznikne síť firem sdílejících zkušenosti z oblasti harmonizace práce a rodiny a rovného odměňování, bude vyhlášena soutěž o ocenění Firma roku: rovné příležitosti - ročník věnovaný rovnému odměňování, budou vytvořeny a implementovány nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností. Zpracována bude také studie nákladů a zisků programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života a rovné odměňování.

Budou vytipovány a ohodnoceny veřejně přístupné podniky a instituce, které obdrží Certifikát Místo přátelské rodině. Tato místa budou zveřejněna v on-line databázi, která zjednoduší orientaci rodičů malých dětí v této oblasti a přispěje tak k lepším možnostem slaďovat péči o rodinu s pracovním životem i dalšími povinnostmi. Pro rozšíření povědomí zejména rodičů malých dětí o jejich právech a povinnostech bude sloužit tematická informačně-vzdělávací kampaň a bezplatné poradenství, které je již v partnerských organizacích poskytováno od 1.12.2010.

Partnery projektu jsou Rodinné centru Heřmánek v Olomouci a Centrum Rodina a dítě v Poděbradech.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Více informací na helena.skalova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.