Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Možnosti sebeobrany pro ženy

Možnosti sebeobrany pro ženy

24. únor 2010  | Kristýna Ciprová
Kurzů sebeobrany pro ženy je až překvapivě velmi malé množství. Ještě méně je kurzů, které jsou koncipovány tak, aby nabízely kombinaci informací, prevence a jednoduchých obraných postupů. Podobný kurz nabízí Victim Win. Kurz složený z deseti lekcí je uzpůsobený realitě všedního dne – cvičí se v běžném oblečení, v reálném prostředí baru, a je uzpůsobený tak, aby ho zvládly sportovně nezaložené osoby. V průběhu kurzu se frekventantky učí, jak zabránit přepadení a znásilnění – od zásad prevence a pohybu po ulici, přes řešení konfliktních a potenciálně nebezpečných situací až po fyzickou obranu v jednotlivých fázích aktuálního útoku. O kurzu a sebeobraně jsme si povídali s instruktorem Victim Win Mirkem Khunem.

 Kurzů sebeobrany pro ženy je až překvapivě velmi malé množství. Ještě méně je kurzů, které jsou koncipovány tak, aby nabízely kombinaci informací, prevence a jednoduchých obraných postupů. Podobný kurz nabízí Victim Win. Kurz složený z deseti lekcí je uzpůsobený realitě všedního dne – cvičí se v běžném oblečení, v reálném prostředí baru, a je uzpůsobený tak, aby ho zvládly sportovně nezaložené osoby. V průběhu kurzu se frekventantky učí, jak zabránit přepadení a znásilnění – od zásad prevence a pohybu po ulici, přes řešení konfliktních a potenciálně nebezpečných situací až po fyzickou obranu v jednotlivých fázích aktuálního útoku. O kurzu a sebeobraně jsme si povídali s instruktorem Victim Win Mirkem Khunem.

Jaké byly hlavní motivy k vytvoření kurzu sebeobrany pro ženy?

Sešlo se víc faktorů – prvním bylo množství kamarádek, které měly zkušenosti s nějakou formou obtěžování či napadení, a ptaly se mě na radu. Druhým byla neexistence kvalitních kurzů ženské sebeobrany, a posledním faktorem bylo setkání s dalšími odborníky na poli bojových umění a bezpečnosti, kteří měli na problematiku podobný náhled jako já. To nás vedlo k myšlence vytvoření celého systému.

Jak takový kurz probíhá, jaká jsou jeho specifika?

Kurz probíhá ve třech rovinách – za prvé v informační, ve které seznamujeme frekventantky s typologií nebezpečí, jež jim hrozí, a s postupy používanými při útocích. Druhá rovina je nácviková, patří tam pohybové návyky při chůzi, rozeznání a ochrana bezpečné vzdálenosti, prevence proti jednotlivým typům útoků, detekce varovných signálů, taktika pohybu v městském prostředí, použití bezpečnostních prostředků a způsob, jakým vést protiútok, pokud vše ostatní selže. Třetí rovina je emoční, pracujeme v ní s pocity, atmosférou, a budujeme reflex zvýšení ostražitosti, pokud se úroveň bezpečnosti v prostředí, kde se žena nachází, sníží. Učíme zeny, jak se vyburcovat z šoku k aktivitě, a poznat, že některé fyzické pochody v těle, přičítané strachu, mají jiný původ.

Náš kurz je specifický zejména v tom, že nevěříme na schopnost zeny obstát v přímém fyzickém střetu s mužem pomocí technik bojových umění – rozdíl v agresivitě a brutalitě je příliš velký. Váhu přikládáme hlavně prevenci a práci se slzným sprejem, který je v současné době nejvýhodnějším bezpečnostním prostředkem pro obranu. Pomáhá i psychicky, žena při přepadení ví, že má něco, na co se může spolehnout. Vlastní boj beze zbraně učíme také, ale z našeho hlediska je už samotný fyzický střet selhání a velké riziko.

Jak lze znásilnění efektivně předcházet?

To je složitější dotaz, neboť rozlišujeme 4 základní druhy útoku, a prevence vůči každému z nich je jiná.

Uvedu alespoň některé zásady prevence proti přepadu, které by měly být všeobecně známé: zařiďte si doprovod (i kamarádku), pokud to nelze tak, jeďte taxíkem volaným přes dispečink, případně se domluvte s někým, ať na vás počká na stanici. Pokud jste nucena jet sama, vnímejte prostor před sebou a vyhnete se místům, kde by vás mohl někdo zaskočit zblízka. Připravte si, pokud nemáte žádnou zbraň alespoň telefon, namačkejte si dopředu na displej 158 a mějte připravený název ulice či lokace, kterou jdete. Je lepší přivolat hlídku zbytečně, než vůbec – policisté jsou v ulicích pro vaše bezpečí. Extrémní pozornost věnujte vstupu do vašeho domu, tam hrozí největší riziko. Rozhlédněte se důkladně, než přistoupíte ke vchodu. Pokud na vás někdo doma čeká, zazvoňte na něj před tím, než odemknete vchodové dveře, nebo se s ním po cestě spojte telefonicky.

Co byste ženám doporučil, pokud k napadení dojde?

Bez nácviku je to samozřejmě těžké, nicméně pokud na vás již někdo útočí, největší relativní bezpečí je paradoxně těsně u těla útočníka. On se vás snaží přitáhnout a srazit k zemi, využijte toho momentu, kdy skočí k vám, jděte mu naproti, chyťte ho rukama kolem krku/hlavy a přitáhněte se co nejblíže, jako při objeti. V této pozici vás nemůže udeřit pěstí (což by v 99 % případech snížilo vaši schopnost odporu na minimum) a i jeho možnost shodit vás na zem je mnohem menší. Vy se mu zakousnete kamkoli na odhalenou pokožku – obličej, nos, tváře či krk. Pokud si to stíháte uvědomit, můžete přidat údery kolenem do rozkroku – nemiřte, nedívejte se, pouze naslepo bijte několikrát směrem k břichu. Útočník na bolest v tváři zareaguje tak, ze se vás bude snažit od sebe odtrhnout, čehož můžete využít k odskočení od něj a přípravy jakéhokoli předmětu jako zbraně. Uchopte svazek klíčů jako pěstní klín, a bijte s nimi pohybem podobným zatloukání hřebíku kladivem na obličej.

Pokud jste nečekaně stržená zezadu k zemi, padejte schoulená do klubíčka, lokty a kolena k tělu, ruce chránící hlavu před údery. Docílíte tím toho, že pokud vás na zemi útočník uchopí za zápěstí, máte šanci ho kousnout do rukou a odolat tak tomu, aby vás rozbalil. Skrčené nohy vám umožní kopat podobným pohybem, jako když jedete na kole.

Děkujeme za rozhovor.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.