Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?

Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?

Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?
Možný ekonomický přínos programů na podporu rovnosti a diverzity je klíčovou otázkou pro řadu firem. Obzvlášť v dnešní době, kdy je často nutné hledat skryté finanční rezervy, je zásadní analyzovat, zda opomíjením otázek rovnosti nevznikají zcela zbytečné ztráty. Proto jsme se rozhodli vydat publikaci, která může být pro podniky inspirací v tom, jaká opatření je možné realizovat a jaké náklady, ale i zisky mohou přinést.

Možný ekonomický přínos programů na podporu rovnosti a diverzity je klíčovou otázkou pro řadu firem. Obzvlášť v dnešní době, kdy je často nutné hledat skryté finanční rezervy, je zásadní analyzovat, zda opomíjením otázek rovnosti nevznikají zcela zbytečné ztráty. Proto jsme se rozhodli vydat publikaci, která může být pro podniky inspirací v tom, jaká opatření je možné realizovat a jaké náklady, ale i zisky mohou přinést.

Publikace Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže je koncipována jako sborník nabízející rozmanité příspěvky z firemní praxe. S nabídkou publikovat jsme oslovovali velké i malé a střední firmy, působící celorepublikově nebo přímo v regionech.

Sešly se nám příspěvky od společností dm drogerie, působící v oblasti maloobchodu, Key Plastics a Linet, což jsou výrobní společnosti, IBM působící v oblasti informačních technologií, v oblasti financí a bankovních služeb jsou zastoupeny Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz a Contract administration, o zkušenosti s firemní školkou se podělila Vítkovická nemocnice a také nevládní organizace Nadace Partnerství. Všechny studie mají společné jedno – firmy si na míru připravily opatření, která se jim daří úspěšně naplňovat a považují je v dlouhodobém horizontu za ekonomicky přínosná, ačkoliv se, zejména v případě firemních školek, neobejdou bez poměrně velkých nákladů.

Doplňující studie zpracovaná na základě australských materiálů a adaptovaná na naše podmínky však přesvědčivě ukazuje, že přijít o zkušené zaměstnané se nevyplácí a energie a peníze ztracené v souvislosti s náborem stále nových lidí mohou představovat vysoké částky. Čtenáři a čtenářky publikace získají návod, jak si vypočítat kolik je stojí nábor nového člověka místo konkrétní osoby, která z jejich společnosti odchází.

Text je dále doplněn analýzou týkající se hospodářských výsledků firem podle toho, zda jsou ve vedení ženy či muži. Tento text navazuje na známé studie McKinsey (nejnovější vyšla v r. 2011) poukazující na to, že firmy, v jejichž vedení je více žen, jsou ziskovější. Předložená studie autorky Lucie Szabové z pražské Vysoké školy ekonomické není tak rozsáhlá, přesto na firmě působící v mlékárenském průmyslu, ukazuje přínosy žen ve vedení a odlišné styly řízení podniku s ohledem na ekonomické výsledky. Výhodnost flexibilních opatření a vstřícnosti vůči rodičům pak dokládají i studie společnosti Regus a výzkum realizovaný portálem www.mamavpraci.cz. I tyto texty zároveň slouží jako inspirace pro firmy, jaká opatření mohou zvažovat a podle svých konkrétních podmínek využít.

Více informací o publikaci poskytne Helena Skálová na helena.skalova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.