Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?

Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?

Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?
Možný ekonomický přínos programů na podporu rovnosti a diverzity je klíčovou otázkou pro řadu firem. Obzvlášť v dnešní době, kdy je často nutné hledat skryté finanční rezervy, je zásadní analyzovat, zda opomíjením otázek rovnosti nevznikají zcela zbytečné ztráty. Proto jsme se rozhodli vydat publikaci, která může být pro podniky inspirací v tom, jaká opatření je možné realizovat a jaké náklady, ale i zisky mohou přinést.

Možný ekonomický přínos programů na podporu rovnosti a diverzity je klíčovou otázkou pro řadu firem. Obzvlášť v dnešní době, kdy je často nutné hledat skryté finanční rezervy, je zásadní analyzovat, zda opomíjením otázek rovnosti nevznikají zcela zbytečné ztráty. Proto jsme se rozhodli vydat publikaci, která může být pro podniky inspirací v tom, jaká opatření je možné realizovat a jaké náklady, ale i zisky mohou přinést.

Publikace Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže je koncipována jako sborník nabízející rozmanité příspěvky z firemní praxe. S nabídkou publikovat jsme oslovovali velké i malé a střední firmy, působící celorepublikově nebo přímo v regionech.

Sešly se nám příspěvky od společností dm drogerie, působící v oblasti maloobchodu, Key Plastics a Linet, což jsou výrobní společnosti, IBM působící v oblasti informačních technologií, v oblasti financí a bankovních služeb jsou zastoupeny Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz a Contract administration, o zkušenosti s firemní školkou se podělila Vítkovická nemocnice a také nevládní organizace Nadace Partnerství. Všechny studie mají společné jedno – firmy si na míru připravily opatření, která se jim daří úspěšně naplňovat a považují je v dlouhodobém horizontu za ekonomicky přínosná, ačkoliv se, zejména v případě firemních školek, neobejdou bez poměrně velkých nákladů.

Doplňující studie zpracovaná na základě australských materiálů a adaptovaná na naše podmínky však přesvědčivě ukazuje, že přijít o zkušené zaměstnané se nevyplácí a energie a peníze ztracené v souvislosti s náborem stále nových lidí mohou představovat vysoké částky. Čtenáři a čtenářky publikace získají návod, jak si vypočítat kolik je stojí nábor nového člověka místo konkrétní osoby, která z jejich společnosti odchází.

Text je dále doplněn analýzou týkající se hospodářských výsledků firem podle toho, zda jsou ve vedení ženy či muži. Tento text navazuje na známé studie McKinsey (nejnovější vyšla v r. 2011) poukazující na to, že firmy, v jejichž vedení je více žen, jsou ziskovější. Předložená studie autorky Lucie Szabové z pražské Vysoké školy ekonomické není tak rozsáhlá, přesto na firmě působící v mlékárenském průmyslu, ukazuje přínosy žen ve vedení a odlišné styly řízení podniku s ohledem na ekonomické výsledky. Výhodnost flexibilních opatření a vstřícnosti vůči rodičům pak dokládají i studie společnosti Regus a výzkum realizovaný portálem www.mamavpraci.cz. I tyto texty zároveň slouží jako inspirace pro firmy, jaká opatření mohou zvažovat a podle svých konkrétních podmínek využít.

Více informací o publikaci poskytne Helena Skálová na helena.skalova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.