feminismus.czČlánky › Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?

Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?

Mohou se rovné příležitosti firmám vyplatit?
Možný ekonomický přínos programů na podporu rovnosti a diverzity je klíčovou otázkou pro řadu firem. Obzvlášť v dnešní době, kdy je často nutné hledat skryté finanční rezervy, je zásadní analyzovat, zda opomíjením otázek rovnosti nevznikají zcela zbytečné ztráty. Proto jsme se rozhodli vydat publikaci, která může být pro podniky inspirací v tom, jaká opatření je možné realizovat a jaké náklady, ale i zisky mohou přinést.

Možný ekonomický přínos programů na podporu rovnosti a diverzity je klíčovou otázkou pro řadu firem. Obzvlášť v dnešní době, kdy je často nutné hledat skryté finanční rezervy, je zásadní analyzovat, zda opomíjením otázek rovnosti nevznikají zcela zbytečné ztráty. Proto jsme se rozhodli vydat publikaci, která může být pro podniky inspirací v tom, jaká opatření je možné realizovat a jaké náklady, ale i zisky mohou přinést.

Publikace Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže je koncipována jako sborník nabízející rozmanité příspěvky z firemní praxe. S nabídkou publikovat jsme oslovovali velké i malé a střední firmy, působící celorepublikově nebo přímo v regionech.

Sešly se nám příspěvky od společností dm drogerie, působící v oblasti maloobchodu, Key Plastics a Linet, což jsou výrobní společnosti, IBM působící v oblasti informačních technologií, v oblasti financí a bankovních služeb jsou zastoupeny Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz a Contract administration, o zkušenosti s firemní školkou se podělila Vítkovická nemocnice a také nevládní organizace Nadace Partnerství. Všechny studie mají společné jedno – firmy si na míru připravily opatření, která se jim daří úspěšně naplňovat a považují je v dlouhodobém horizontu za ekonomicky přínosná, ačkoliv se, zejména v případě firemních školek, neobejdou bez poměrně velkých nákladů.

Doplňující studie zpracovaná na základě australských materiálů a adaptovaná na naše podmínky však přesvědčivě ukazuje, že přijít o zkušené zaměstnané se nevyplácí a energie a peníze ztracené v souvislosti s náborem stále nových lidí mohou představovat vysoké částky. Čtenáři a čtenářky publikace získají návod, jak si vypočítat kolik je stojí nábor nového člověka místo konkrétní osoby, která z jejich společnosti odchází.

Text je dále doplněn analýzou týkající se hospodářských výsledků firem podle toho, zda jsou ve vedení ženy či muži. Tento text navazuje na známé studie McKinsey (nejnovější vyšla v r. 2011) poukazující na to, že firmy, v jejichž vedení je více žen, jsou ziskovější. Předložená studie autorky Lucie Szabové z pražské Vysoké školy ekonomické není tak rozsáhlá, přesto na firmě působící v mlékárenském průmyslu, ukazuje přínosy žen ve vedení a odlišné styly řízení podniku s ohledem na ekonomické výsledky. Výhodnost flexibilních opatření a vstřícnosti vůči rodičům pak dokládají i studie společnosti Regus a výzkum realizovaný portálem www.mamavpraci.cz. I tyto texty zároveň slouží jako inspirace pro firmy, jaká opatření mohou zvažovat a podle svých konkrétních podmínek využít.

Více informací o publikaci poskytne Helena Skálová na helena.skalova@genderstudies.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.