Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Modelové zahraniční trestní zákony v oblasti násilí na ženách

Modelové zahraniční trestní zákony v oblasti násilí na ženách

25. listopad 2003
Stať Modelové zahraniční trestní zákony týkající se násilí na ženách je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR z listopad 2002, kterou zpracovaly organizace Network of East West Women a Gender Studies, o. p. s. Přeložila Mgr. Alena Králíková. Konzultovala a aktualizovala Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.

MODELOVÉ ZAHRANIČNÍ TRESTNÍ ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Rakousko:

Zákon o ochraně proti domácímu násilí, Věstník federálního práva 1996/759

  (1) Podporuje bezpečnost a bezpečí ženy tím, že násilný vztah je přerušen a ženě je dán čas ke změnám
  (2) Zdůrazňuje, že násilí na ženách je trestné a nezákonné
  (3) Ukazuj, že útočník je za své chování zodpovědný
  (4) Zplnomocňuje ostatní instituce vstoupit do procesu intervence

Dodržuje 5 směrnic:

  (1) Domácí násilí je veřejnou záležitostí
  (2) Domácí násilí nevzniká ve specifických situacích, ale má své příčiny zakořeněné ve vztazích
  (3) Ve vztahu k domácímu násilí musí být přijata "nulová tolerance", i když se vyskytuje pouze v domácí sféře
  (4) Důraz je kladen na zodpovědnost pachatele
  (5) Je třeba přijmout holistický a plošný institucionální přístup

Zavádí dvojfázový model:

  (1) Automatická reakce: zákaz vstupu trvající 10 dní je vydán institucí vykonávající zákon bez ohledu na přání ženy.
  (2) Ženina volba: pokračování nařízení záleží na ženě v ohrožení. V průběhu 10 dnů musí požádat o vydání prozatímního soudního nařízení soudem pro rodinné záležitosti, které nahradí zákaz vstupu

Úředníci pověření výkonem zákona jsou povinni ohroženou ženu informovat o vhodných "centrech na ochranu obětí." (APADV § 38a(4)) "Vhodné centrum" je definováno jako instituce uznaná Federálním ministerstvem vnitra jako zařízení na ochranu obětí.

(Zdroj: "Rakouský zákon o ochraně proti domácímu násilí", Albin Dearing, Federální ministerstvo vnitra, Rakousko.)

Pravidla výkonu práva, Věstník císařského práva č. 79/1896, podle novely Věstníku federálního práva I 147/1999

Nařízení k domácímu násilí:

"Spáchá-li osoba fyzický útok nebo výhrůžku útokem na blízkého příbuzného, nebo vykazuje-li chování, které je extrémně škodlivé pro fyzickou integritu blízké osoby, a pro oběť je nadále nesnesitelné žít společně s útočníkem, soud může po podání stížnosti obětí (1) vykázat pachatele z domácnosti a blízkého okolí a (2) zakázat útočníkovi návrat do domácnosti a blízkého okolí, slouží-li domácnost účelu zabezpečení ubytovacích potřeb podavatele stížnosti." (Pravidla § 382b(1)).

Násilí na ženách: Napadne-li osoba fyzicky nebo vyhrožuje-li osoba útokem blízkému příbuznému a znemožňuje-li mu tak nadále setrvávat v přítomnosti útočníka, může oběť požádat soud o zákaz pachatelova vstupu na určená místa a jeho setkání či kontakt s obětí. (Pravidla § 382b(2)).

Blízcí příbuzní: Blízký příbuzný je v nařízení o domácím násilí definován jako choť, partner, bratr, sestra a přímý příbuzný, včetně adoptovaného dítěte a dítěte v pěstounské péči, adoptivního a pěstounského rodiče, jeho chotě či partnera. (Pravidla § 382b(3)).

Policejní zákon, Věstník federálního zákona č. 566/1991, podle novely Věstníku federálního zákona I č. 146/1999

Ochranná nařízení: Policie je oprávněna vykázat osobu z domácnosti a blízkého okolí, kde předtím uvedená osoba napadla jiné, a v jejímž případě může policie předpokládat, že hrozí vážný útok na život nebo zdraví jiné osoby. Oblast zákazu vstupu je určena požadavky na efektivní ochranu. (Policejní zákon § 38(1)). Úředníci pověření výkonem zákona mohou pachateli odebrat klíče od domácnosti. Potřebuje-li pachatel z důležitých osobních důvodů do domácnosti vstoupit, může tak učinit pouze v přítomnosti policisty. (Policejní zákon § 38(2)). Policie musí návštěvou oblasti zákazu vstupu v průběhu prvních tří dnů trvání zákazu ověřit, zda je ochranné nařízení dodržováno. Zákaz vstupu vyprší buď po 10 dnech nebo, v případech podání žádosti o prozatímní soudní nařízení, v závislosti na rozhodnutí soudu. (Policejní zákon § 38(7)). Pachatel, který poruší ochranné nařízení, bude potrestán pokutou nebo odnětím svobody na 2 týdny. (Policejní zákon § 84(1)).

Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.