Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Modelové zahraniční trestní zákony v oblasti násilí na ženách

Modelové zahraniční trestní zákony v oblasti násilí na ženách

25. listopad 2003
Stať Modelové zahraniční trestní zákony týkající se násilí na ženách je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR z listopad 2002, kterou zpracovaly organizace Network of East West Women a Gender Studies, o. p. s. Přeložila Mgr. Alena Králíková. Konzultovala a aktualizovala Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.

MODELOVÉ ZAHRANIČNÍ TRESTNÍ ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Rakousko:

Zákon o ochraně proti domácímu násilí, Věstník federálního práva 1996/759

  (1) Podporuje bezpečnost a bezpečí ženy tím, že násilný vztah je přerušen a ženě je dán čas ke změnám
  (2) Zdůrazňuje, že násilí na ženách je trestné a nezákonné
  (3) Ukazuj, že útočník je za své chování zodpovědný
  (4) Zplnomocňuje ostatní instituce vstoupit do procesu intervence

Dodržuje 5 směrnic:

  (1) Domácí násilí je veřejnou záležitostí
  (2) Domácí násilí nevzniká ve specifických situacích, ale má své příčiny zakořeněné ve vztazích
  (3) Ve vztahu k domácímu násilí musí být přijata "nulová tolerance", i když se vyskytuje pouze v domácí sféře
  (4) Důraz je kladen na zodpovědnost pachatele
  (5) Je třeba přijmout holistický a plošný institucionální přístup

Zavádí dvojfázový model:

  (1) Automatická reakce: zákaz vstupu trvající 10 dní je vydán institucí vykonávající zákon bez ohledu na přání ženy.
  (2) Ženina volba: pokračování nařízení záleží na ženě v ohrožení. V průběhu 10 dnů musí požádat o vydání prozatímního soudního nařízení soudem pro rodinné záležitosti, které nahradí zákaz vstupu

Úředníci pověření výkonem zákona jsou povinni ohroženou ženu informovat o vhodných "centrech na ochranu obětí." (APADV § 38a(4)) "Vhodné centrum" je definováno jako instituce uznaná Federálním ministerstvem vnitra jako zařízení na ochranu obětí.

(Zdroj: "Rakouský zákon o ochraně proti domácímu násilí", Albin Dearing, Federální ministerstvo vnitra, Rakousko.)

Pravidla výkonu práva, Věstník císařského práva č. 79/1896, podle novely Věstníku federálního práva I 147/1999

Nařízení k domácímu násilí:

"Spáchá-li osoba fyzický útok nebo výhrůžku útokem na blízkého příbuzného, nebo vykazuje-li chování, které je extrémně škodlivé pro fyzickou integritu blízké osoby, a pro oběť je nadále nesnesitelné žít společně s útočníkem, soud může po podání stížnosti obětí (1) vykázat pachatele z domácnosti a blízkého okolí a (2) zakázat útočníkovi návrat do domácnosti a blízkého okolí, slouží-li domácnost účelu zabezpečení ubytovacích potřeb podavatele stížnosti." (Pravidla § 382b(1)).

Násilí na ženách: Napadne-li osoba fyzicky nebo vyhrožuje-li osoba útokem blízkému příbuznému a znemožňuje-li mu tak nadále setrvávat v přítomnosti útočníka, může oběť požádat soud o zákaz pachatelova vstupu na určená místa a jeho setkání či kontakt s obětí. (Pravidla § 382b(2)).

Blízcí příbuzní: Blízký příbuzný je v nařízení o domácím násilí definován jako choť, partner, bratr, sestra a přímý příbuzný, včetně adoptovaného dítěte a dítěte v pěstounské péči, adoptivního a pěstounského rodiče, jeho chotě či partnera. (Pravidla § 382b(3)).

Policejní zákon, Věstník federálního zákona č. 566/1991, podle novely Věstníku federálního zákona I č. 146/1999

Ochranná nařízení: Policie je oprávněna vykázat osobu z domácnosti a blízkého okolí, kde předtím uvedená osoba napadla jiné, a v jejímž případě může policie předpokládat, že hrozí vážný útok na život nebo zdraví jiné osoby. Oblast zákazu vstupu je určena požadavky na efektivní ochranu. (Policejní zákon § 38(1)). Úředníci pověření výkonem zákona mohou pachateli odebrat klíče od domácnosti. Potřebuje-li pachatel z důležitých osobních důvodů do domácnosti vstoupit, může tak učinit pouze v přítomnosti policisty. (Policejní zákon § 38(2)). Policie musí návštěvou oblasti zákazu vstupu v průběhu prvních tří dnů trvání zákazu ověřit, zda je ochranné nařízení dodržováno. Zákaz vstupu vyprší buď po 10 dnech nebo, v případech podání žádosti o prozatímní soudní nařízení, v závislosti na rozhodnutí soudu. (Policejní zákon § 38(7)). Pachatel, který poruší ochranné nařízení, bude potrestán pokutou nebo odnětím svobody na 2 týdny. (Policejní zákon § 84(1)).

Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.