Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Místo přátelské rodině

Místo přátelské rodině

Místo přátelské rodině
S boomem dětí a také otevíráním hranic se změnily poměry v Česku a stává se trendem podporovat mladé rodiny s dětmi. Obchodníci a obchodnice, majitelé a majitelky restaurací, kaváren, sportovních a kulturních zařízení pochopili, že pokud budou podporovat rodiny s malými dětmi, získají tím nový zákaznický segment. A rodiče malých dětí získají pocit, že jsou vítanými a chtěnými zákazníky a zákaznicemi.

Před devatenácti lety, když se mi narodilo první dítě, bylo téměř nemyslitelné jít s miminkem do restaurace, do kavárny, do muzea, na výstavu, do knihovny, do školy. Stávalo se mi často, že jsem se setkávala s nevybíravými pohledy a často i slovními komentáři typu: „Sem s dítětem nesmíte…“ nebo „Kam se cpete s tím kočárkem…“ atd. Nebylo to vždy milé, už tehdy jsem si říkala, že přece jen kvůli tomu, že mám malé dítě, nezůstanu v několikaleté domácí izolaci.

S boomem dětí a také otevíráním hranic se naštěstí poměry i v Česku změnily a stává se trendem podporovat mladé rodiny s dětmi. Obchodníci a obchodnice, majitelé a majitelky restaurací, kaváren, sportovních a kulturních zařízení pochopili, že pokud budou podporovat rodiny s malými dětmi, získají tím nový zákaznický segment. A rodiče malých dětí získají pocit, že jsou vítanými a chtěnými zákazníky a zákaznicemi.

Mateřské centrum Poděbrady se ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. rozhodlo oceňovat takto vstřícná zařízení titulem – Místo přátelské rodině (MPR), neboli anglickou zkratkou „Family friendly“, která je stručná a vyjadřuje vše. Tato aktivita pomáhá rodičům s dětmi lépe se orientovat v zařízeních, kde jsou děti vítány.

Vytvořili jsme seznam kritérií, na základě nichž je "certifikace" (ve formě loga na dveřích či na webu podniku) udělena.

 Kritéria hodnocení

Restaurace, kavárny a jiná zařízení by měly mít:

►možnost dostat se dovnitř s kočárkem a možnost mít vevnitř kočárek,

►k dispozici stoličku pro děti,

►alespoň částečně skutečně nekuřácké prostředí,

►přebalovací pult,

►dětské menu,

►dětský koutek,

►personál, který vás i děti radostně uvítá :)

Ostatním místům (např. obchodům, úřadům, sportovním zařízením) by neměl chybět:

►bezbariérový vchod,

►možnost vstupu s kočárkem,

►dětský koutek, kde se dá s dětmi počkat,

►možnost přednostního vyřízení pro rodiče s malými dětmi.

 Kdo může navrhovat?

• Sami uživatelé a uživatelky těchto služeb – tedy rodiče s dětmi.

• Samotné podniky, restaurace, apod., které by chtěly certifikát obdržet.

 K tomuto tématu jsme uspořádali v Poděbradech i malou anketu, kde jsme zjišťovali, jak vlastně sami uživatelé a uživatelky těchto služeb místo přátelské vnímají, níže jsou uvedené možné definice MPR a některé příklady odpovědí našich respondentů a respondentek.

Jaké je město přátelské rodině?

Město, které je přátelské rodině, musí být především bezpečné jak pro děti, tak pro ženy, ale i starší osoby. Město přátelské rodině by mělo být zelené, zdravé, čisté, bezbariérové, mělo by mít dětská hřiště v centru města a ostatní hřiště oplocená. Mělo by mít místa, kam můžete s dětmi jít a jste vítáni. Město přátelské rodině by mělo pořádat akce pro děti, mělo by mít hustou síť cyklostezek, ale i sportovišť, kde mohou děti trávit svůj čas. Mělo by mít dostatek mateřských škol a dobré základní školy, kam děti rády chodí a kde se cítí dobře. Měla by zde být dostupná lékařská péče, služby obecně, pošta, městský úřad.

Zde jsou alespoň některé odpovědi respondentů a respondentek, u kterých jsem zjišťovali, jak si v tomto ohledu stojí Poděbrady: „Poděbrady jsou krásné město, mají kolonádu, park, mohu zde dítě beztrestně vypustit a nemusím se o něj bát.“ „Poděbrady jsou malé město, díky tomu i bezpečné, je zde již i hodně bezbariérových přechodů, i když právě v tomto by se mělo město ještě zlepšit. Stejně tak stav některých chodníků dál od centra je alarmující a to se netýká jen matek s kočárky, ale i starších lidí, invalidů, seniorů s tzv. chodítky.“ „Jsou zde skvělé cyklostezky podle Labe, mohly by být i více po městě a ještě jedno hřiště v centru pro děti by to chtělo.“ „Obchodům, kde je přeškrtnutý kočárek se z dálky vyhýbám.“ „Naštěstí je zde již několik kaváren s dětskými židličkami, koutkem pro děti, stejně tak i v některých obchodech je dětský koutek.“

Návrhy (nejen na poděbradská místa přátelská rodině) je možné i nadále zasílat na e-mail: mailto:materskecentrum.podebrady@seznam.cz.

Seznam oceněných míst je postupně zveřejňován na webové stránce mateřského centra: http://mcpodebrady.ecn.cz/. Tato aktivita je součástí projektu "Na křižovatce osobního a pracovního života: možnosti a bariéry."

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.