Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Mgr. Radka Radimská: Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie

Mgr. Radka Radimská: Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie

8. duben 2004  | Gender Studies
Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z jarního cyklu Úterky s Gender tentokrát na téma "Role a postavení muže a ženy v rodině". Přednáška magistry Radky Radimské se jmenuje Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie. Koná se v úterý 13. dubna 2004 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Úterky s Gender
JARO 2004

"Role a postavení muže a ženy v rodině"

"Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie"
Mgr. Radka Radimská

Mateřství a otcovství doznalo v průběhu 20. století revolučních změn, během nichž velká část rodičovské autority, moci, ale i zodpovědnosti přešla z otce na matku. Tento pohyb vzbuzuje v určitém prostředí obavy a negativní reakce: hovoří se o vytlačování otců z rodiny a o nové mateřské moci. O jaké změny se ale ve skutečnosti jedná a jaký je jejich reálný dopad na životy mužů a žen? Historická analýza postavení matky a otce v rodině může nabídnout částečnou odpověď na tuto otázku. Mgr. Radka Radimská proto nejprve ve své přednášce stručně nastíní dějiny mateřství a otcovství a zejména se zaměří na distribuci moci a autority v rodině, od antického Říma až po současnost. Poté tento historický přehled ilustruje na vývoji českého rodinného práva. V závěrečné části se ve světle řečeného zamyslí nad paradoxy současné situace v rodině: otázkou antikoncepce, problematikou ekonomického postavení žen v souvislosti s rozvodem manželství, rozdělení rodinných rolí a problematikou mužské a otcovské identity.

Mgr. Radka Radimská - Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK a pokračuje ve studiu tohoto oboru v doktorandském programu na Univerzitě Paříž 5 - René Descartes ve Francii a na Filozofické fakultě UK. Od září 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR. Ve své odborné práci se zaměřuje na problematiku změn v současné rodině, zejména v postavení žen a mužů v rodině a rodičovství, na vznik nových typů rodinného soužití a nových rodinných strategií. Tématem její disertační práce je studium otcovství po rozchodu rodičů.

Úterý 13. dubna 2004 od 18. hodiny.
Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.
Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.