We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Mgr. Radka Radimská: Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie

Mgr. Radka Radimská: Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie

8. duben 2004  | Gender Studies
Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z jarního cyklu Úterky s Gender tentokrát na téma "Role a postavení muže a ženy v rodině". Přednáška magistry Radky Radimské se jmenuje Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie. Koná se v úterý 13. dubna 2004 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Úterky s Gender
JARO 2004

"Role a postavení muže a ženy v rodině"

"Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie"
Mgr. Radka Radimská

Mateřství a otcovství doznalo v průběhu 20. století revolučních změn, během nichž velká část rodičovské autority, moci, ale i zodpovědnosti přešla z otce na matku. Tento pohyb vzbuzuje v určitém prostředí obavy a negativní reakce: hovoří se o vytlačování otců z rodiny a o nové mateřské moci. O jaké změny se ale ve skutečnosti jedná a jaký je jejich reálný dopad na životy mužů a žen? Historická analýza postavení matky a otce v rodině může nabídnout částečnou odpověď na tuto otázku. Mgr. Radka Radimská proto nejprve ve své přednášce stručně nastíní dějiny mateřství a otcovství a zejména se zaměří na distribuci moci a autority v rodině, od antického Říma až po současnost. Poté tento historický přehled ilustruje na vývoji českého rodinného práva. V závěrečné části se ve světle řečeného zamyslí nad paradoxy současné situace v rodině: otázkou antikoncepce, problematikou ekonomického postavení žen v souvislosti s rozvodem manželství, rozdělení rodinných rolí a problematikou mužské a otcovské identity.

Mgr. Radka Radimská - Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK a pokračuje ve studiu tohoto oboru v doktorandském programu na Univerzitě Paříž 5 - René Descartes ve Francii a na Filozofické fakultě UK. Od září 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR. Ve své odborné práci se zaměřuje na problematiku změn v současné rodině, zejména v postavení žen a mužů v rodině a rodičovství, na vznik nových typů rodinného soužití a nových rodinných strategií. Tématem její disertační práce je studium otcovství po rozchodu rodičů.

Úterý 13. dubna 2004 od 18. hodiny.
Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.
Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.