Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Mgr. Radka Radimská: Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie

Mgr. Radka Radimská: Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie

8. duben 2004  | Gender Studies
Gender Studies, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z jarního cyklu Úterky s Gender tentokrát na téma "Role a postavení muže a ženy v rodině". Přednáška magistry Radky Radimské se jmenuje Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie. Koná se v úterý 13. dubna 2004 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Úterky s Gender
JARO 2004

"Role a postavení muže a ženy v rodině"

"Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie"
Mgr. Radka Radimská

Mateřství a otcovství doznalo v průběhu 20. století revolučních změn, během nichž velká část rodičovské autority, moci, ale i zodpovědnosti přešla z otce na matku. Tento pohyb vzbuzuje v určitém prostředí obavy a negativní reakce: hovoří se o vytlačování otců z rodiny a o nové mateřské moci. O jaké změny se ale ve skutečnosti jedná a jaký je jejich reálný dopad na životy mužů a žen? Historická analýza postavení matky a otce v rodině může nabídnout částečnou odpověď na tuto otázku. Mgr. Radka Radimská proto nejprve ve své přednášce stručně nastíní dějiny mateřství a otcovství a zejména se zaměří na distribuci moci a autority v rodině, od antického Říma až po současnost. Poté tento historický přehled ilustruje na vývoji českého rodinného práva. V závěrečné části se ve světle řečeného zamyslí nad paradoxy současné situace v rodině: otázkou antikoncepce, problematikou ekonomického postavení žen v souvislosti s rozvodem manželství, rozdělení rodinných rolí a problematikou mužské a otcovské identity.

Mgr. Radka Radimská - Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK a pokračuje ve studiu tohoto oboru v doktorandském programu na Univerzitě Paříž 5 - René Descartes ve Francii a na Filozofické fakultě UK. Od září 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR. Ve své odborné práci se zaměřuje na problematiku změn v současné rodině, zejména v postavení žen a mužů v rodině a rodičovství, na vznik nových typů rodinného soužití a nových rodinných strategií. Tématem její disertační práce je studium otcovství po rozchodu rodičů.

Úterý 13. dubna 2004 od 18. hodiny.
Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.
Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.