Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více

Mezinárodní seminář: Jak se zbavit rizika při porodu

26. června 2003 (čtvrtek) 15:30 - 29. června 2003 (neděle)
Občanské sdružení Centrum aktivního porodu a Porodní dům U Čápa o.p.s. si Vás dovolují pozvat na mezinárodní seminář na téma Jak se zbavit rizika při porodu

Občanské sdružení Centrum aktivního porodu
a Porodní dům U Čápa o.p.s.
si Vás dovolují pozvat na
mezinárodní seminář
na téma

Jak se zbavit rizika při porodu

*

Místo Objekt porodního domu U Čápa a vrány – vzdělávací centrum
Hrabákova 2001, Praha 4 - Roztyly

Datum 26.6. – 29.6.2003

Cílová skupina Lékaři
Porodní asistentky
Účastníci seminářů „Bezpečná péče mimo porodnici“
Vyučující porodní asistence na všech typech škol
Studentky porodní asistence
Medici

Struktura semináře Seminář je rozdělen na dvě části.
První část je věnována spíše lékařům a jejich pohledu na porodní proces jako takový a rizika s ním spojená. Hlavním přednášejícím je Dr Michael Adam, vedoucí lékař ženské kliniky Semmelweisovy nemocnice ve Vídni, zakladatel porodního domu v Nussdorfu ve Vídni. Porodní asistentky jsou vítány jako hosté.
Druhá část semináře je věnována především práci porodních asistentek a jejich pohledu na rizika spojená s porodem. Hlavní lektorkou je Barbara Kosfeld, zakladatelka a ředitelka porodního centra „Pegasus Zentrum“ v německém Aachenu. Lékaři jsou vítáni jako hosté.

Poslání semináře Podpora mezinárodních vztahů a spolupráce
První část se bude zabývat nejčastějšími riziky spojenými s porodem, jejich významem z pohledu statistického hodnocení, v jaké situaci tato rizika vznikají a jak často se objevují, řešení složitých situací v nemocnici s porovnáním řešení takových situací mimo porodnici, spolupráce mezi porodnicí a poskytovateli péče, kteří působí mimo porodnici.
Druhá část se bude zabývat přípravou a kritérii bezpečného plánovaného porodu mimo porodnici, spoluprací s referenční nemocnicí a lékaři.

Počet účastníků 35 (omezeno kapacitou přednáškové místnosti)

Program

První den 26.6.03 - čtvrtek

Od 15,30 Registrace
16,30 – 17,00 Oficiální zahájení
17,00 – 17,30 Dr. Michael Adam: Souhra nebo protiklady? Porovnání práce v porodnici a práce mimo porodnici z pohledu vedoucího lékaře ženské kliniky Semmelweisovy nemocnice ve Vídni.
17,30 – 18,00 Barbara Kosfeld: Jak bezpečná může být práce porodní asistentky mimo porodnici?
18,00 – 18,30 Přestávka
18,30 – 19,30 Diskusní panel


Druhý den 27.6.03 - pátek

8,00 – 9,00 Registrace
9,00 – 10,00 Vědecký pohled na faktory ovlivňující vznik rizika během porodu
10,00 – 10,30 Diskuse
10,30 – 11,00 Přestávka
11,00 – 12,00 Čeho se lékaři nejvíce obávají při plánovaném porodu mimo porodnici
12,00 – 12,30 Diskuse
12,30 – 14,00 Oběd
14,00 – 15,30 Spolupráce nemocnice s nezávislým porodním centrem
15,30 – 16,00 Přestávka
16,00 – 17,30 Kasuistika + diskuse

Pro celistvost programu si dovolujeme požádat účastníky, aby si připravili statistické přehledy jejich domovských států včetně tabulek a grafů. Dále si dovolujeme požádat, zda by účastníci přinesli citace nebo alespoň odkazy na vědecké zdroje, o něž se opírají jejich postupy v porodnické péči.

Po zakončení dne posezení u táboráku.


Třetí den 28.6. 2003 - sobota

8,30 – 9,00 Registrace
9,00 – 10,30 Managment porodu doma I. Část - teorie
10,30 – 11,00 Přestávka
11,00 – 12,30 Managment porodu doma II. Část - praxe
12,30 – 14,00 Oběd
14,00 – 15,30 Práce s těhotnými modelkami - dobrovolnicemi
15,30 – 16,00 Přestávka
16,00 – 17,30 Kasuistika + diskuse

Přednášky týkající se managmentu porodu doma zahrnují veškeré informace o plánovaném porodu doma (všeobecně mimo porodnici), od výběru klientky přes přípravu prostředí, péči během těhotenství, porodu a po porodu. Celé téma je pojato jako celek, jednotlivé oddíly přednášky nejsou časově specifikovány.

Čtrvtý den 29.6. 2003 - neděle

9,00 – 10,30 Management porodu doma – III.část - praxe
10,30 – 11,00 Přestávka
11,00 – 12,00 Kasuistika
12,00 – 13,00 Hodnocení semináře, diskuse, vize do budoucna
13,00 Ukončení semináře

Prosíme účastníky semináře, aby si s sebou vzali domácí obuv.


Platba
Bankovním převodem na č.ú. 1021012144 /5500
Majitel účtu Občanské sdružení Centrum aktivního porodu (os CAP), Augustinova 2, 148 00 Praha 4
Název bankovního ústavu Raiffeisen bank
Adresa bank ústavu Národní 9, 110 00 Praha 1

Jako variabilní symbol zvolte vlastní kombinaci čtyř čísel. Stejnou kombinaci uveďte i na přihlášce.

Přihlášky s kopií dokladu o zaplacení zasílejte na adresu:
Mgr. Jana Bláhová, Čílova 13, 162 00 Praha 6
Mail: blahova-jana@volny.cz


Registrační poplatky

Účastníci Cena semináře Platba do 22.6.03 Platba do 8.6.03
Porodní asistentkyStudenti 2500 Kč 2200 Kč 1750 Kč
LékařiVyučující 3400 Kč 3000Kč 2350 Kč


Cena pouze jedné z částí semináře (jeden a půl denní registrace)

Účastníci Cena semináře Platba do 22.6.03 Platba do 8.6.03
Porodní asistentkyStudenti 1500 Kč 1300 Kč 1050 Kč
LékařiVyučující 1650 Kč 1450Kč 1200 Kč


Storno podmínky
Storno účasti do 8.6.03 – bude vráceno 80% zaplacené částky
Storno účasti do 22.6.03 – bude vráceno 30% zaplacené částky
Storno účasti po 22.6.03 – zaplacená částka je nevratnáUbytování
Koleje VŠCHT – SÚZ
K verneráku 950
148 00 Praha 4
tel. 271 914 864, 267 189 126
e-mail koleje-jm@vscht-suz.cz
www.vscht-suz.cz
Zájemci o ubytování musí kontaktovat koleje individuálně a raději včas. Občanské sdružení jej nezajišťuje.
Ubytování ve dvoulůžkových buňkách. Dvě buňky mají společné sociální zázemí.
Cena ubytování 300 Kč/noc
Zájemcům nabízíme možnost přespat ve vlastním spacím pytli přímo v objektu Porodního domu (zdarma).


Doprava
Do porodního domu: Metrem C do stanice Roztyly nebo Chodov, dále autobusem č. 118 jednu stanici do stanice Dědinova. Též autobusem č. 122 a 177 do stanice Petýrkova. Dále pěšky – viz mapka.
Do pensionu Gold: Metrem C do stanice Roztyly a dále pěšky, nebo metrem C do stanice Budějovická a odtud autobusem č. 118 do stanice Starý Spořilov.


Parkování
Parkování pro účastníky seminářů v Porodním domě je uvnitř areálu porodního domu. Vjezd vyznačen značkou.

místo:  Objekt porodního domu U Čápa a vrány – vzdělávací centrum, Hrabákova 2001, Praha 4 - Roztyly
pořádá:  Občanské sdružení Centrum aktivního porodu
kontakt:  Mgr. Jana Bláhová    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.