Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Mezinárodní konference: Rovné příležitosti v soukromém sektoru a možnosti firemního dárcovství ženským neziskovým organizacím

Mezinárodní konference: Rovné příležitosti v soukromém sektoru a možnosti firemního dárcovství ženským neziskovým organizacím

Mezinárodní konference: Rovné příležitosti v soukromém sektoru a možnosti firemního dárcovství ženským neziskovým organizacím
Rovné příležitosti na trhu práce jsou pro soukromý sektor v České republice poměrně novým konceptem. Protože jde o přístup, který ve firmách vytváří přátelské pracovní prostředí, pomáhají programy na podporu rovných příležitosti dosáhnout lepších pracovních výsledků, obstát v konkurenci a uspět. Aby se rozšířila informovanost o zkušenostech s rovnými příležitostmi žen a mužů, připravuje Gender Studies, o. p. s. na druhou polovinu listopadu 2004 mezinárodní konferenci, kde se představí situace rovných příležitostí v soukromém sektoru v ČR a možnosti jeho rozvoje. lin
Rovné příležitosti na trhu práce jsou pro soukromý sektor v České republice poměrně novým konceptem. Protože jde o přístup, který ve firmách vytváří přátelské pracovní prostředí, pomáhají programy na podporu rovných příležitosti dosáhnout lepších pracovních výsledků, obstát v konkurenci a uspět. Aby se rozšířila informovanost o zkušenostech s rovnými příležitostmi žen a mužů, připravuje Gender Studies, o. p. s. na druhou polovinu listopadu 2004 mezinárodní konferenci, kde se představí situace rovných příležitostí v soukromém sektoru v ČR a možnosti jeho rozvoje. lin

Druhým tématem konference bude spolupráce zahraničních investorů v ČR a ženských neziskových organizací, které se problematikou rovných příležitostí zabývají. Konference by měla být především výměnou informací mezi podnikatelskou a neziskovou sférou. V této souvislosti bude podstatným tématem firemní filantropie směrem k ženským neziskovým organizacím.

Na konferenci bude představena závěrečná zpráva z průzkumu mezi zahraničními investory v ČR, který se zaměřuje na jejich vztah k dárcovství českému neziskovému sektoru obecně, na jejich pohled na ženskou a gender problematiku a na případné překážky, které brání komunikaci ve vzájemné informovanosti těchto dvou světů.

Slavnostně zde bude vyhlášen vítěz nultého ročníku soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v uplatnění žen a mužů. Tato konference je organizována v rámci projektu Vytváření dárcovského prostředí pro ženskou problematiku mezi zahraničními investory v ČR, který je podpořen z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti.

Pokud máte o konferenci zájem, prosíme, o předběžné registrace.
Kontaktní osoba: Linda Sokačová: +420 224 91 56 66, gender.office@ecn.cz.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.