Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Mezi malými obcemi na prvním místě Telnice

Mezi malými obcemi na prvním místě Telnice

Mezi malými obcemi na prvním místě Telnice
Soutěžní kategorie obce I. typu je oproti ostatním kategoriím docela specifická - malé obce, pro něž je určena, totiž obvykle nemají politiku rovných příležitostí příliš formalizovanou, jedná se spíše o fungování v rámci sousedství, o vzájemnou podporu a pomoc. Nejčastěji tu proto bývají zastoupeny prorodinné aktivity, mateřské školy, dětská hřiště, pečovatelská služba pro seniory a podobně. Tak tomu bylo i v roce 2011, kdy první místo v této kategorii získala jihomoravská obec Telnice a za ní se pak umístily obce Býšť a Mladý Smolivec.

Soutěžní kategorie obce I. typu je oproti ostatním kategoriím docela specifická - malé obce, pro něž je určena, totiž obvykle nemají politiku rovných příležitostí příliš formalizovanou, jedná se spíše o fungování v rámci sousedství, o vzájemnou podporu a pomoc. Nejčastěji tu proto bývají zastoupeny prorodinné aktivity, mateřské školy, dětská hřiště, pečovatelská služba pro seniory a podobně. Tak tomu bylo i v roce 2011, kdy první místo v této kategorii získala jihomoravská obec Telnice a za ní se pak umístily obce Býšť a Mladý Smolivec.

Telnice

Obec podporuje slaďování práce a rodiny jak dovnitř ke svým zaměstnancům a zaměstnankyním, kdy umožňuje částečný úvazek nebo pružnou pracovní dobu, tak i navenek k občankám a občanům. Obec například reaguje na demografické trendy v počtech dětí a postupně navyšuje kapacitu mateřské a základní školy, staví dětskou zahradu, rozšiřuje dětská hřiště, rozšiřuje otvírací hodiny hlídání dětí v družině. Má v plánu také zbudovat nové zařízení poskytující různé sociální služby. Sympatický je také projekt začleňování každé nově přistěhovalé rodiny do života obce. Obec dále loni zorganizovala besedu se strážníky městské policie na téma domácího násilí, anebo nově rozjíždí parlament mladých, v němž jsou aktivní mladé dívky a chlapci přibližně stejným dílem.

Býšť

Také v Býšti mají řadu prorodinných aktivit: v minulých letech navyšovali kapacitu mateřské školky, momentálně staví nová dětská hřiště, podporují dětský klub Sluníčko, na úřadě mají bezbariérové vstupy a vyhrazená mísa pro kočárky, obecní knihovna má hrací koutek. Knihovna také organizuje řadu akcí pro děti na podporu čtenářství. Obec pravidelně přispívá na stacionář Anežky České v Kostelci nad Orlicí a podporuje pečovatelskou službu Oblastní charity v Holicích. Sama pak zajišťuje rozvoz obědů seniorům a zdravotně postiženým v obci. Obecní úřad zaměstnává řadu osob, které spadají do skupin ohrožených na trhu práce: muže a ženy 50+, matky s malými dětmi a podobně.

Mladý Smolivec

Obecní úřad v Mladém Smolivci má bezbariérové vstupy, dětský koutek nebo odpočinkové zóny pro rodiče. Podporují sportovní a kulturní akce, včetně těch pro rodiny a děti, na volnočasové aktivity dětí mají z rozpočtu vyhrazeno 5 %. Rodičům samoživitelům obec nabízí přednostní pronájem obecních bytů.


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.