Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Mediální manipulace Hnutí pro život ČR

Mediální manipulace Hnutí pro život ČR

5. březen 2004  | Nenad Djapić
Hnutí pro život ČR v rámci své kampaně za legislativní zákaz interrupcí rozesílá všem zinteresovaným skupinám a jednotlivcům videokazetu o interrupcích. Pro Gender Studies, o. p. s. na ni napsal odborný posudek filmový režisér Nenad Djapić. Ten jen zároveň doprovodil svým názorem na problematiku interrupcí.

Hnutí pro život ČR v rámci své kampaně za legislativní zákaz interrupcí rozesílá všem zinteresovaným skupinám a jednotlivcům videokazetu o interrupcích. Pro Gender Studies, o. p. s. na ni napsal odborný posudek filmový režisér Nenad Djapić. Ten jen zároveň doprovodil svým názorem na problematiku interrupcí.

Mediální manipulace Hnutí pro život ČR

V rámci kampaně za legislativní zákaz interrupcí rozesílá organizace Hnutí pro život ČR videokazetu, která zobrazuje interrupční zákrok.

Neznám jedinou ženu, která by uléhala do postele s mužem se záměrem otěhotnět a pak si plod nechat vzít. Všechny ženy kolem mě a všechny ženské a feministické organizace, které znám, jsou pro ochranu lidského života a ne naopak. Ženy a ženské organizace a také muži s nimi spolucítící, spolupracující a sympatizující považují ochranu lidského života, „od začátku až do biologického konce“ za základní lidské právo. Základním lidským právem je také rovnost lidí bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, náboženské smýšlení atd. Co se týče žen, každodenní životní zkušenost nás bolestivě učí, že je ještě třeba udělat hodně, aby tento ušlechtilý a humánní katalog pravidel lidského chování, který může garantovat budoucnost rodu homo, nebyl jen cárem potištěného papíru. Nemíním při této příležitosti nikoho poučovat a ukazovat, kde si je možné toto ověřit. Doporučuji čtení denního tisku a trochu pozornější sledování toho, čím se zabývají politici a představitelé společenských a náboženských organizací. Indikátorem pokřivených vztahů a situace kolem je také to, že je třeba základní práva žen regulovat zákonnými normami, že se o nich musí diskutovat, psát o nich elaboráty, a lobbovat za ně, místo toho, aby se diskutovalo o tom, co a jak udělat pro to, aby řeky byly čisté, jídlo zdravé, aby vzduch byl dýchatelný, aby zdravotní péče byla dostupná pro každého atd. Diskuze o tom, která práva žena má nebo nemá mít, jak ta práva uplatňovat, garantovat a uskutečňovat v praxi, jsou jenom důkazem tristního stavu, v němž se nachází polovina lidstva.

V této souvislosti je způsob, jakým Hnutí pro život ČR podsouvá ženám „potratovou problematiku“ diskutovanou videokazetou, při nejmenším nefér a podpásový.

Má pozice vůči potratům je jasná: Důvody proč, kdy a jak se žena může rozhodnout k potratu a nechat si abortus provést, jsou přesné a každému srozumitelné. Snažit se čelit pokusům o omezení tohoto práva a kriminalizování žen, které se pro potrat rozhodnou nebo zdravotního personálu, který abortus provede, je jedním z úkolů v rámci aktivit pro rovnost žen ve společnosti. Diskuzemi o tom, zda a kdy se nenarozený plod stává lidskou bytostí, tak jak ji chápe právo, se nemíním zabývat. Tuto problematiku nechápu jako problematiku související s legálností interrupcí.

Tendence fundamentalisticky orientovaných společenských organizací vnutit ženám tuto diskusi jsou přinejmenším odtržené od reality, pokud ne cíleným a plánovaným protiženským tažením. V této souvislosti doporučuji usměrnit aktivity, energii a prostředky k posílení ochrany elementárních práv na život milionů narozených, reálně existujících lidských bytostí, které naše civilizace ničí. Doporučuji zabývat se tématy jako: udržení života na této planetě, zabránění válkám, zamezení ekonomického, rasového, pohlavního a jiného útlaku, plánovaného a zdravého rodičovství, jistotu rodin, jistotu vývoje dětí atd. Zároveň doporučuji, abyste vaši kazetu zasílali adresátům, kteří mají daleko blíž k problematice potratů než ženské organizace - generálům armád, které ve svých strategických plánech nazývají znásilnění a oplodnění žen poražených „kolaterálními škodami“, posílejte je politikům, kteří rozhodují o prostředcích na zdravotní péči žen a zabezpečení normálního fungování rodin, o sociálním zázemí pro matku a dítě. Možná není nutné vyhledávat tak vysoce postavené adresáty, stačí poslat kopii vaší kazety majitelům firem, kteří odmítají zaměstnat gravidní ženy a snaží se je vystrnadit z řad svých zaměstnanců. Zašlete ji církevním činitelům, kteří ve jménu své autority zakazují používání antikoncepčních prostředků. Protože oni, a mnoho jim podobných, jsou hlavními viníky toho, že ženy jsou nuceny se takovému zákroku podrobit.

Považuji tento váš propagandistický krok za urážlivý a chápu jej jako důkaz, že Hnutí pro život ČR se problematikou potratu a ženskou otázkou nezabývá svědomitě a zodpovědně, jak si tato problematika zasluhuje, ba přímo vyžaduje. Na jedné straně Hnutí pro život ČR hlásá úmysl chránit jakousi integritu lidského zárodku a na druhé straně manipuluje s tím samým zárodkem voyeuristicko-sadisticky přímo před objektivem kamery. To má být úcta k nenarozenému plodu, k člověku jako takovému?

Otázkou na kolik se tvůrci videokazety a Hnutí pro život ČR jako distributor dopustili právního přestupku tím, jak pro jednoznačně propagační účel zachází s lidským plodem, se nemíním zabývat, ale doporučuji, aby si to představitelé Hnutí pro život ČR srovnali sami se sebou.

Souvislost mezi dolarovou mincí s nápisem IN GOD WE TRUST a LIBERTY a anatomicky rozpoznatelnými a identifikovatelnými částmi lidského zárodku ve stejném záběru nechávám bez komentáře.

Pro mě je kazeta Hnutí pro život ČR podlým, nechutným a nekrofilně nemocným nedostatkem soucitu s lidským zárodkem a ženou, která se z jakýchkoliv důvodu musela podrobit potratu. Pro ucelení svého stanoviska připojuji své stanovisko k této videokazetě.

Nenad Djapić, filmový režisér

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.