Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více

Mediální bubáci pro všední den 2004

23. března 2004 (úterý) 19:00
Mediální bubáci pro všední den 2004 aneb Nezávazná povídání o masových médiích a jejich postavení v české společnosti.
AFiS - Asociace Film & Sociologie ve spolupráci s Marketing & Media a ADV STUDIO
pokračují v tradici diskusních večerů Mediální bubáci pro všední den.

Mediální bubáci pro všední den 2004 aneb Nezávazná povídání o masových médiích a jejich postavení v české společnosti.
AFiS - Asociace Film & Sociologie ve spolupráci s Marketing & Media a ADV STUDIO pokračují v tradici diskusních večerů Mediální bubáci pro všední den.

motto:
Role médií ve společnosti bývá spojována s nejrůznějšími nadějemi a obavami - s nadějemi namnoze nesplnitelnými a obavami naopak začasté zbytečnými. "Bubácké" večery mají napomoci zbavit se marných iluzí (pokud ještě zbyly), ale také přestat dělat z médií každodenní bubáky...

23. března 2004, úterý, v 19:00 hodin, klub AVION, Heřmanova 25, Praha 7, (vedle NG-Veletržní palác).

Média a postavení muže a ženy ve společnosti aneb Proč musí být blondýny hloupé? Média se nepochybně podílejí na uspořádání vztahů ve společnosti alespoň tím, že je ukazují a tím potvrzují jejich platnost (někteří autoři dokonce tvrdí, že média tím, že něco ukazují, vytvářejí dojem, že je to přirozené a jinak to být nemůže). To se týká vztahu mezi majetnými a nemajetnými, mezi cizinci a ,domácími", mezi městem a venkovem a nakonec i vztahu mezi muži a ženami. Tyto vztahy jsou založeny na představě, co je ,typické pro muže" a co je ,typické pro ženu", tedy na jakýchsi konstrukcích mužství a ženství. Média tyto konstrukce přebírají, posilují a utvrzují. Žijeme-li v převážně patriarchální společnosti, tedy média potvrzují ,mužský" pohled na společnost, na muže a ženu. Je tomu skutečně tak? A pokud ano, jak se to projevuje? Stereotyp mužských a ženských rolí, jak je předvádějí (a tím posilují) masová média, bude tématem večera.
Úvod do tématu: Eva Hauserová - spisovatelka
Panelisté: Eva Kalivodová - amerikanistka, překladatelka, Žofie Kanyzová - vydavatelka, Petr Koubský - novinář, publicista, Vladimír Páral - spisovatel.
Diskusí vás provede Jan Jirák

Na přípravě večerů se autorsky podílejí doc. PhDr. Jan Jirák z katedry mediálních studií UK FSV, Mgr. Jiří Pittermann (pedagog DAMU, bývalý programový ředitel ČT), Pavel Koutecký (filmový režisér), Michaela Stoilova (dramaturgyně).

Vstupné 40,- Kč


Srdečně zve Jarmila Poláková
-----------------------------------------------
Film & Sociologie
tel: +420 - 222 561 410
-----------------------------------------------
místo:  klub AVION, Heřmanova 25,(vedle NG-Veletržní palác). , Praha 7
pořádá:  Film & Sociologie
kontakt:  Jarmila Poláková     tel.:  +420 222 561 410
http://www.afis.cz/bubaci

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.