Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › McKinsey&Company: Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon

McKinsey&Company: Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon

McKinsey&Company: Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon
Společnosti s větším podílem žen ve vyšším managementu více prosperují. To již neukazuje pouze studie organizace Catalyst ze Spojených států, ale také studie „Women Matter – gender diversity, a corporate performance driver“, kterou připravila pařížská pobočka konzultantské společnosti McKinsey&Company. Na základě srovnání mezi evropskými společnostmi, které podporují rovnost žen a mužů a ostatními firmami v Evropě, tým McKinsey&Company potvrzuje výsledky, které již dříve představila americká Catalyst.

Společnosti s větším podílem žen ve vyšším managementu více prosperují. To již neukazuje pouze studie organizace Catalyst ze Spojených států, ale také studie „Women Matter – gender diversity, a corporate performance driver“, kterou připravila pařížská pobočka konzultantské společnosti McKinsey&Company. Na základě srovnání mezi evropskými společnostmi, které podporují rovnost žen a mužů a ostatními firmami v Evropě, tým McKinsey&Company potvrzuje výsledky, které již dříve představila americká Catalyst.

Málo žen v managementu – stále přetrvávající realita

V úvodu představuje studie několik statistik a faktů, které ukazují, že žen je stále v managementu evropských společností málo. Ženy představují 11% ze správních rad společností. Nerovnosti mezi ženami a muži se projevují např. tím, že ženy jsou více zastoupeny na pozicích s nižší odpovědností a stále existuje rozdíl ve mzdách (a to i u jednoho zaměstnavatele na stejné pozici). I když se počet žen na vysokých školách stále zvyšuje (v Evropě v současnosti tvoří ženy 55 % absolvujících), na jejich zastoupení v top-managementu to velký vliv nemá. Dle výpočtů McKinsey&Company, pokud by se nezasahovalo do „přirozeného“ vývoje - tedy bez aplikace programů podporujících rovnost žen a mužů - zvýšil by se počet žen např. ve Španělsku z 4 % v roce 2005 na 8 % v roce 2035.

Ženy jako nevyužitý ekonomický potenciál

Jedním z důvodů proč se zaměřit na podporu žen do managementu je, že ženy představují nevyužitý potenciál. McKinsey&Company přichází s argumentem nedostatku kvalifikované pracovní síly pro vrcholové pozice, kde by právě ženy mohly tuto mezeru vyplnit. V souvislosti s ekonomickou krizí, kdy i manažeři a manažerky přicházejí o svá místa, jíž není možné tento argument příliš uplatnit. Na druhou stranu ekonomická krize poukázala na to, že „jednobarevné“ homogenní týmy nejsou pro ekonomiku tím nejlepším a mohou vykazovat riskantní chování. Právě ekonomická krize by měla zaměstnavatele přimět k tomu tvořit rozmanitější týmy.

Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon

McKinsey&Company na několika výzkumech potvrzuje, že společnosti, které mají více žen ve vedení, mají vyšší zisky. První průzkum sledoval organizační schopnosti (např. vedení, rozvržení odpovědností, pracovní prostředí) ve 231 soukromých, veřejných, ale i neziskových organizacích v Evropě, Americe a Asii v souvislosti s počtem žen ve vedení. Všechny společnosti, které měly tři nebo více žen v seniorských manažerských pozicích, prokazovaly lepší organizační schopnosti než společnosti, které neměly žádnou ženu ve vedení.

V Evropě tým McKinsey&Company porovnával produktivitu 89 společností, které mají nejvyrovnanější počet žen v top managementu a které se podpoře genderové diverzity věnují, s průměrnou produktivitou společností dle sektorů. Sledované společnosti vynikaly ve svých oborech v oblastech návratnosti kapitálu, provozních výsledků hospodaření a růstu ceny akcií. Což potvrzuje, že společnosti, které mají více žen ve vedení, patří mezi společnosti s nejlepším výkonem.   

Jak na to?

Studie přichází i s typy jak zvýšit počet žen v managementu:

1. Veďte statistiky týkající se postavení žen a mužů ve společnosti – počet žen a mužů v jednotlivých odděleních a úrovních hierarchie, jejich účast na školení, počet povýšených žen a mužů, sledujte mzdy žen a mužů apod. Na základě těchto statistik můžete začít realizovat programy na podporu rovnosti žen a mužů. Např. firma IBM se snaží ve svých náborových kampaních zaujmout převážně ženy, aby zvýšila jejich počet ve firmě.

2. Poskytujte široké možnosti sladění pracovního a osobního života, např. nabídkou flexibilní pracovní doby či flexibilního pracovního místa. Udržujte kontakt s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené.

3. Soustřeďte se na řízení lidských zdrojů. Ujistěte se, že při náboru, oceňování a povyšování nedržíte ženy stranou. Mnohé zkušenosti ukazují, že speciální školení zaměřená na ženy jim dopomohou dostat se do vyšších pozic, ale také firmě vytipovat si talentky přímo ve vlastních řadách.

4. Podporujte ženské sítě a mentoring. Právě díky mentoringu si mohou ženy najít rolové modely, které během své kariéry následují.

Zdroj:

McKinsey&Copany: Women Matter: Gender diversity, a corporate performance driver, 2007. http://www.europeanpwn.net/files/mckinsey_2007_gender_matters.pdf

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.