Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › McKinsey&Company: Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon

McKinsey&Company: Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon

McKinsey&Company: Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon
Společnosti s větším podílem žen ve vyšším managementu více prosperují. To již neukazuje pouze studie organizace Catalyst ze Spojených států, ale také studie „Women Matter – gender diversity, a corporate performance driver“, kterou připravila pařížská pobočka konzultantské společnosti McKinsey&Company. Na základě srovnání mezi evropskými společnostmi, které podporují rovnost žen a mužů a ostatními firmami v Evropě, tým McKinsey&Company potvrzuje výsledky, které již dříve představila americká Catalyst.

Společnosti s větším podílem žen ve vyšším managementu více prosperují. To již neukazuje pouze studie organizace Catalyst ze Spojených států, ale také studie „Women Matter – gender diversity, a corporate performance driver“, kterou připravila pařížská pobočka konzultantské společnosti McKinsey&Company. Na základě srovnání mezi evropskými společnostmi, které podporují rovnost žen a mužů a ostatními firmami v Evropě, tým McKinsey&Company potvrzuje výsledky, které již dříve představila americká Catalyst.

Málo žen v managementu – stále přetrvávající realita

V úvodu představuje studie několik statistik a faktů, které ukazují, že žen je stále v managementu evropských společností málo. Ženy představují 11% ze správních rad společností. Nerovnosti mezi ženami a muži se projevují např. tím, že ženy jsou více zastoupeny na pozicích s nižší odpovědností a stále existuje rozdíl ve mzdách (a to i u jednoho zaměstnavatele na stejné pozici). I když se počet žen na vysokých školách stále zvyšuje (v Evropě v současnosti tvoří ženy 55 % absolvujících), na jejich zastoupení v top-managementu to velký vliv nemá. Dle výpočtů McKinsey&Company, pokud by se nezasahovalo do „přirozeného“ vývoje - tedy bez aplikace programů podporujících rovnost žen a mužů - zvýšil by se počet žen např. ve Španělsku z 4 % v roce 2005 na 8 % v roce 2035.

Ženy jako nevyužitý ekonomický potenciál

Jedním z důvodů proč se zaměřit na podporu žen do managementu je, že ženy představují nevyužitý potenciál. McKinsey&Company přichází s argumentem nedostatku kvalifikované pracovní síly pro vrcholové pozice, kde by právě ženy mohly tuto mezeru vyplnit. V souvislosti s ekonomickou krizí, kdy i manažeři a manažerky přicházejí o svá místa, jíž není možné tento argument příliš uplatnit. Na druhou stranu ekonomická krize poukázala na to, že „jednobarevné“ homogenní týmy nejsou pro ekonomiku tím nejlepším a mohou vykazovat riskantní chování. Právě ekonomická krize by měla zaměstnavatele přimět k tomu tvořit rozmanitější týmy.

Více žen ve vedení znamená pro firmu lepší výkon

McKinsey&Company na několika výzkumech potvrzuje, že společnosti, které mají více žen ve vedení, mají vyšší zisky. První průzkum sledoval organizační schopnosti (např. vedení, rozvržení odpovědností, pracovní prostředí) ve 231 soukromých, veřejných, ale i neziskových organizacích v Evropě, Americe a Asii v souvislosti s počtem žen ve vedení. Všechny společnosti, které měly tři nebo více žen v seniorských manažerských pozicích, prokazovaly lepší organizační schopnosti než společnosti, které neměly žádnou ženu ve vedení.

V Evropě tým McKinsey&Company porovnával produktivitu 89 společností, které mají nejvyrovnanější počet žen v top managementu a které se podpoře genderové diverzity věnují, s průměrnou produktivitou společností dle sektorů. Sledované společnosti vynikaly ve svých oborech v oblastech návratnosti kapitálu, provozních výsledků hospodaření a růstu ceny akcií. Což potvrzuje, že společnosti, které mají více žen ve vedení, patří mezi společnosti s nejlepším výkonem.   

Jak na to?

Studie přichází i s typy jak zvýšit počet žen v managementu:

1. Veďte statistiky týkající se postavení žen a mužů ve společnosti – počet žen a mužů v jednotlivých odděleních a úrovních hierarchie, jejich účast na školení, počet povýšených žen a mužů, sledujte mzdy žen a mužů apod. Na základě těchto statistik můžete začít realizovat programy na podporu rovnosti žen a mužů. Např. firma IBM se snaží ve svých náborových kampaních zaujmout převážně ženy, aby zvýšila jejich počet ve firmě.

2. Poskytujte široké možnosti sladění pracovního a osobního života, např. nabídkou flexibilní pracovní doby či flexibilního pracovního místa. Udržujte kontakt s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené.

3. Soustřeďte se na řízení lidských zdrojů. Ujistěte se, že při náboru, oceňování a povyšování nedržíte ženy stranou. Mnohé zkušenosti ukazují, že speciální školení zaměřená na ženy jim dopomohou dostat se do vyšších pozic, ale také firmě vytipovat si talentky přímo ve vlastních řadách.

4. Podporujte ženské sítě a mentoring. Právě díky mentoringu si mohou ženy najít rolové modely, které během své kariéry následují.

Zdroj:

McKinsey&Copany: Women Matter: Gender diversity, a corporate performance driver, 2007. http://www.europeanpwn.net/files/mckinsey_2007_gender_matters.pdf

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.