Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více
feminismus.czČlánky › Matka jako parazit

Matka jako parazit

27. květen 2003  | Lenka Simerská
Úterý Miroslava Macka se tento týden nevydařilo. Z levičáctví jsme byli léčeni hubením nebezpečných parazitů v podobě svobodných matek.

Úterý Miroslava Macka se tento týden nevydařilo. Z levičáctví jsme byli léčeni hubením nebezpečných parazitů v podobě svobodných matek. Ty údajně přivádějí na svět potomky čistě proto, aby ukojily své vášně a pudy. Nepřemýšlejí o zajištění těchto výsledků svých tužeb a pak parazitují na sociálním systému. Pojetí svobodné matky jako společenského parazita je odporné. Kolik matek takzvaně svobodných se "vědomě a dobrovolně rozhodne ukojit svoji soukromou potřebu či tužbu" a přivede na svět nezajištěné dítě? Mateřství je mnohostranná zátěž, byť si to čeští muži, soudíc podle jejich participace na aktivním rodičovství, málo uvědomují. Představa, že žena se bezmyšlenkovitě vrhne do mateřství a spolehne se na sociální dávky, je z tohoto pohledu naprosto scestná. Každý ví, že ekonomická situace osamělých matek je kritická.

Systém sociální podpory, tak jak je u nás nastaven, zdaleka neumožňuje těmto ženám a jejich dětem žít na průměrné ekonomické úrovni. Je to záchranná síť, nikoliv zdroj zajištění, nemluvě o prosperitě! Příběhy svobodných matek závislých na sociální podpoře jsou daleko častěji spíše než vědomou a svobodnou volbou výpovědí o osudové náhodě, nehodě, zklamání nebo zmařeném přání založit harmonický vztah rodičů a dětí. Existují samozřejmě i matky opravdu "svobodné", ty které vychovávají děti v jiném uspořádání lidských vztahů, než je klasické manželství, protože taková je jejich volba a přesvědčení. Pro ženy, které tolik nemůže vystát doktor Macek, se však lépe hodí označení "osamělé".

Matky bez šance

Mackův návod, jak zatočit s levičáctvím, má ale širší záběr, podle něhož by měla být léčena značná část české populace. Tedy nejen svobodné matky. Fenomén, o kterém je ve skutečnosti řeč, se totiž nazývá matka samoživitelka a týká se nejen matek svobodných, ale také rozvedených. Z každé stovky sňatků skončí nakonec více než polovina rozvodem, přičemž tento údaj má tendenci každoročně narůstat. Celkem 60 % rozvedených párů má jedno a více dětí. Ženám, a matkám obzvlášť, je přitom kladeno ve sféře práce mnoho překážek, od diskriminace při přijímání do zaměstnání až po nižší platové ohodnocení. Výzkumy ukazují, že průměrný plat ženy tvoří 73 % platu muže, pravidlo stejné odměny za stejnou práci je pak porušováno i ve státním sektoru. V soukromých firmách dostane žena až o 20 % menší plat než její kolega muž za stejnou práci. Zhruba 40 % zaměstnavatelů a dvě pětiny představitelů podnikových odborů přiznávají, že mladým ženám a osamělým matkám není šance na práci dávána vůbec. Ve světle těchto faktů spojených navíc s časovou zátěží při péči o děti nelze matce samoživitelce vyčítat, že nedokáže rodinu zabezpečit. Její domácnost se zákonitě ocitá v kategorii sociálně potřebných a závislých na podpoře.

Pravičácky vyhubit?

V situaci, kdy stát nedokáže efektivně zajistit rovné příležitosti na trhu, kdy rozvodovost je v čR jedna z nejvyšších v Evropě a vymahatelnost výživného je více než bídná, nemůže nikdo zpochybňovat nutnost sociální pomoci matkám samoživitelkám. Mateřství není událostí zcela soukromou, ale sociální. řešit záležitosti této sociální skupiny má pramálo společného s levičáctvím, je to prostě společenská nutnost. Podobné je to přece se starými lidmi, postiženými nebo dětmi v dětských domovech, budou tu tak jako tak, ať už si to přejeme, nebo ne. Anebo tyto a další parazity po pravičácku vyhubíme, jinými slovy vytvoříme "prostředí, ve kterém nebudou moci existovat"? Možná by se energie vynakládaná na hubení parazitů měla zaměřit na nezodpovědné otce. Opustit těhotnou partnerku nebo rodinu s dětmi, nejevit zájem o potomky, neplatit na ně výživné, to je parazitismus!

Lidové noviny, ÚHEL POHLEDU, 27. 05. 2003, Lenka Simerská; socioložka
http://www.lidovky.cz/archivln/archivln.phtml?y=2003&m=5&d=27&sec=8&sub=88&id=173186#clanek

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.