Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › "Máme rádi děvčata?"

"Máme rádi děvčata?"

11. únor 2016  | Jitka Hausenblasová
"Máme rádi děvčata?"
11. února vyhlásila vloni OSN za Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, letos se tedy připomíná poprvé. OSN tak chce poukázat na fakt, že ženy ve vědeckých (zejména technických) oborech chybí a to má negativní dopad jak na ženy, tak na vědu samotnou. Ve zkratce – věda mimo jiné trpí nedostatkem schopných a talentovaných lidí, ženy zase ztrácí příležitost uplatnit se v oborech, které jsou atraktivní z hlediska širokých možností uplatnění a finančního ohodnocení.
Když to vezmeme z globální perspektivy, ženy mají jen minimální možnost ovlivnit vývoj budoucích technologií a tím i světa, protože se na jejich vývoji téměř nepodílejí. A další desítky důvodů, proč je nutné podporovat zvýšení žen ve vědě, mohou následovat. Ale to už jsou známá fakta. Místo hledání argumentů nastal čas zaměřit se na to, co a jak udělat, aby se situace změnila.

Řeč je tu o takzvaných STEM oborech – science, technology, engineering, mathematics – týká se to zejména vzdělání a výzkumu na všech úrovních. Ačkoliv dívky na prvním stupni základních škol projevují o matematiku zájem srovnatelný s chlapci a výsledky mají dokonce v průměru lepší, s přibývajícím věkem jejich zájem rapidně klesá. To svědčí o tom, že problém není v chybějících schopnostech ani nedostatku nadání. Konformita se společenskými očekáváními je pevná bariéra, kterou prolomí jen velmi silné osobnosti, které vědí, co chtějí. To ale nemůžeme od šestnáctiletých dívek (ani chlapců) očekávat. Můžeme jim ale nabídnout podporu v rozvoji jejich talentu a naznačit cestu, kterou by jinak vůbec neobjevily nebo ji musely samy složitě hledat.

Osvědčeným a tradičním způsobem, jak mladým lidem ukázat možný směr jejich další cesty směrem k vyššímu vzdělání nebo kariéře, jsou dny otevřených dveří. Pořádají se na školách, už od těch základních, i ve firmách. Firmy i školy z technických oborů přitom spojuje jedno, mají jen málo žen a dívek – problém, který ty pokrokovější z nich řeší. Zbytek rezignovaně konstatuje, že se k nim dívky / ženy nehlásí, takže jejich počet nemohou ovlivnit. To je ale velká mýlka.  Jde jen o to, začít hledat způsoby, jak je přitáhnout. Na nedávno proběhlém dni otevřených dveří jedné pražské fakulty prezentoval tamní profesor obor softwarové inženýrství. Mezi přítomnými byla v posluchárně asi desetina dívek, což je stále o hodně víc než činí podíl mezi studujícími na této fakultě. Zájem by tedy byl. Profesorova óda na fakultu a obor měla jednoznačný cíl – nalákat co nejvíc uchazečů. I počty přihlášek svědčí o prestiži každé školy. Tato fakulta navíc už delší dobu proklamuje, že chce zvýšit počet studentek. Ve své prezentaci ale mezi vyjmenováváním úspěšných absolventů, současných hvězdných studentů a mezinárodních projektových týmů profesor na studentky zcela zapomněl, až na poslední slide, který nesl název „Máme rádi děvčata“. Ilustrační fotografie však neznázorňovaly mladé programátorky, nýbrž dívky juchající kdesi v parku.

Pokud nezačneme brát problém absence dívek a žen ve STEM oborech vážně a nepřestaneme dělit svět technologií na my a „ony“, nic se nezmění. Ke škodě nás všech. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě by mohl být příležitostí, jak něco změnit. Třeba tím, že se zapojíte do naší iniciativy www.girlsday.cz.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.