Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › "Máme rádi děvčata?"

"Máme rádi děvčata?"

11. únor 2016  | Jitka Hausenblasová
"Máme rádi děvčata?"
11. února vyhlásila vloni OSN za Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, letos se tedy připomíná poprvé. OSN tak chce poukázat na fakt, že ženy ve vědeckých (zejména technických) oborech chybí a to má negativní dopad jak na ženy, tak na vědu samotnou. Ve zkratce – věda mimo jiné trpí nedostatkem schopných a talentovaných lidí, ženy zase ztrácí příležitost uplatnit se v oborech, které jsou atraktivní z hlediska širokých možností uplatnění a finančního ohodnocení.
Když to vezmeme z globální perspektivy, ženy mají jen minimální možnost ovlivnit vývoj budoucích technologií a tím i světa, protože se na jejich vývoji téměř nepodílejí. A další desítky důvodů, proč je nutné podporovat zvýšení žen ve vědě, mohou následovat. Ale to už jsou známá fakta. Místo hledání argumentů nastal čas zaměřit se na to, co a jak udělat, aby se situace změnila.

Řeč je tu o takzvaných STEM oborech – science, technology, engineering, mathematics – týká se to zejména vzdělání a výzkumu na všech úrovních. Ačkoliv dívky na prvním stupni základních škol projevují o matematiku zájem srovnatelný s chlapci a výsledky mají dokonce v průměru lepší, s přibývajícím věkem jejich zájem rapidně klesá. To svědčí o tom, že problém není v chybějících schopnostech ani nedostatku nadání. Konformita se společenskými očekáváními je pevná bariéra, kterou prolomí jen velmi silné osobnosti, které vědí, co chtějí. To ale nemůžeme od šestnáctiletých dívek (ani chlapců) očekávat. Můžeme jim ale nabídnout podporu v rozvoji jejich talentu a naznačit cestu, kterou by jinak vůbec neobjevily nebo ji musely samy složitě hledat.

Osvědčeným a tradičním způsobem, jak mladým lidem ukázat možný směr jejich další cesty směrem k vyššímu vzdělání nebo kariéře, jsou dny otevřených dveří. Pořádají se na školách, už od těch základních, i ve firmách. Firmy i školy z technických oborů přitom spojuje jedno, mají jen málo žen a dívek – problém, který ty pokrokovější z nich řeší. Zbytek rezignovaně konstatuje, že se k nim dívky / ženy nehlásí, takže jejich počet nemohou ovlivnit. To je ale velká mýlka.  Jde jen o to, začít hledat způsoby, jak je přitáhnout. Na nedávno proběhlém dni otevřených dveří jedné pražské fakulty prezentoval tamní profesor obor softwarové inženýrství. Mezi přítomnými byla v posluchárně asi desetina dívek, což je stále o hodně víc než činí podíl mezi studujícími na této fakultě. Zájem by tedy byl. Profesorova óda na fakultu a obor měla jednoznačný cíl – nalákat co nejvíc uchazečů. I počty přihlášek svědčí o prestiži každé školy. Tato fakulta navíc už delší dobu proklamuje, že chce zvýšit počet studentek. Ve své prezentaci ale mezi vyjmenováváním úspěšných absolventů, současných hvězdných studentů a mezinárodních projektových týmů profesor na studentky zcela zapomněl, až na poslední slide, který nesl název „Máme rádi děvčata“. Ilustrační fotografie však neznázorňovaly mladé programátorky, nýbrž dívky juchající kdesi v parku.

Pokud nezačneme brát problém absence dívek a žen ve STEM oborech vážně a nepřestaneme dělit svět technologií na my a „ony“, nic se nezmění. Ke škodě nás všech. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě by mohl být příležitostí, jak něco změnit. Třeba tím, že se zapojíte do naší iniciativy www.girlsday.cz.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.