Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Malá firma vlajkovou lodí ženské rovnoprávnosti

Malá firma vlajkovou lodí ženské rovnoprávnosti

Malá firma vlajkovou lodí ženské rovnoprávnosti
Řekne-li se informační a komunikační technologie, málokoho jako první asociace napadne móda, vkus a osobitost. A právě na toto zatím poměrně nezvyklé spojení oborů vsadily zakladatelky malé rakouské firmy URBAN TOOL. Již od roku 2004 úspěšně pracují s nejmodernějšími technologiemi, kterým propůjčují osobitý styl a design, díky čemuž např. úspěšně exportují do 25 zemí světa. Kromě těchto skutečností stojí za zmínku i fakt, že z celkem 8 zaměstnaných zde pracuje 7 žen.

Řekne-li se informační a komunikační technologie, málokoho jako první asociace napadne móda, vkus a osobitost. A právě na toto zatím poměrně nezvyklé spojení oborů vsadily zakladatelky malé rakouské firmy URBAN TOOL. Již od roku 2004 úspěšně pracují s nejmodernějšími technologiemi, kterým propůjčují osobitý styl a design, díky čemuž např. úspěšně exportují do 25 zemí světa. Kromě těchto skutečností stojí za zmínku i fakt, že z celkem 8 zaměstnaných zde pracuje 7 žen.

Vedení firmy vnímá tento fakt absolutně pozitivně, naopak veřejně deklaruje, že považuje celospolečensky za důležité ukazovat profesně úspěšné ženy zejména v oborech, kde dosud výrazně dominují muži. A to pro obor informačních a komunikačních technologií i oblast zahraničního obchodu do velké míry platí.

Firma se velmi soustřeďuje na rozvoj ženského talentu a potenciálu. Při rozšiřování pracovního týmu jde dokonce její vedení tak daleko, že při rovnosti profesních předpokladů upřednostňuje ženské uchazečky před muži právě s odkazem na fakt, že v oboru IT obecně muži převládají a proto je třeba podporovat ženy. Zde je však vždy třeba dbát na to, aby zaměstnavatel v dobré víře nakonec nediskriminoval muže a také sám sebe nepřipravil o výhodu diverzifikovaného týmu, který je, jak prokazují mnohé studie, více kreativní a výkonný.

URBAN TOOL spolupracuje i s technickými školami a vyhlašuje speciální stáže pro dívky jak z Rakouska, tak ze zahraničí. Internacionální rozměr vnímá vedení společnosti také jako velmi důležitý zdroj zkušeností a proto v rámci svých možností podporuje mezinárodní profesní mobilitu stážistek zejména z evropských zemí.

Firma se ve své strategii zaměřuje i na oblast slaďování osobního a pracovního života. Samozřejmostí je možnost flexibilní úpravy pracovní doby, zejména ve smyslu jejího klouzavého začátku a konce. V naléhavých případech není také problém přivést s sebou dítě na pracoviště. Firma spatřuje výhodu ve své malé velikosti, protože všechna opatření mohou být jednoduše a jasně komunikovaná.

Za svůj angažovaný přístup v podpoře žen ke vstupu do netradičních oborů získala firma v loňském roce Státní cenu za rovnost šancí (Staatpreis für Chancengleichkeit) udělovanou rakouským Ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie). Podrobné informace naleznete zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.