Porodní bolesti českého porodnictví

24.4.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

Více

Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více
feminismus.czČlánky › Má se zohledňovat počet dětí při výpočtu výše penzí?

Má se zohledňovat počet dětí při výpočtu výše penzí?

Má se zohledňovat počet dětí při výpočtu výše penzí?
Pro celou společnost je z hlediska penzí a jejich výše důležitá míra porodnosti vzhledem ke stárnutí populace. Pro samotné rodiny však znamená vyšší počet dětí ztrátu ve výši důchodů, které budou jednou jejich rodiče pobírat. Protože minimálně jeden z rodičů pečující o děti nějakou dobu nepracuje, nebo popřípadě oba rodiče snižují svůj úvazek, aby péči sdíleli, nebo se na rodičovské dovolené střídají. Doba mateřské/rodičovské dovolené se sice do důchodů započítává, ale suma peněz, kterou rodič v této době dostává je nižší než u bezdětných párů, jejichž kariéra není rodičovstvím přerušena. Bezdětní mají vyšší penze než rodiče s dětmi.

Pro celou společnost je z hlediska penzí a jejich výše důležitá míra porodnosti vzhledem ke stárnutí populace. Pro samotné rodiny však znamená vyšší počet dětí ztrátu ve výši důchodů, které budou jednou jejich rodiče pobírat. Protože minimálně jeden z rodičů pečující o děti nějakou dobu nepracuje, nebo popřípadě oba rodiče snižují svůj úvazek, aby péči sdíleli, nebo se na rodičovské dovolené střídají. Doba mateřské/rodičovské dovolené se sice do důchodů započítává, ale suma peněz, kterou rodič v této době dostává je nižší než u bezdětných párů, jejichž kariéra není rodičovstvím přerušena. Bezdětní mají vyšší penze než rodiče s dětmi.

Návratnost českých žen po mateřské/rodičovské dovolené do zaměstnání je nejnižší v celé Evropě. A to může být z hlediska penzí naprosto klíčový problém, protože přerušení kariéry vyvolané nedostatečnou sítí zařízení péče o děti, nevstřícností zaměstnavatelů poskytovat flexibilní formy práce a dalšími faktory, vede k dlouhodobějšímu přerušení pracovní dráhy žen, které povede k jejich nižším penzím v budoucnu. Po reformování penzijního systému, kde se zvyšuje počet let, které musí být odpracovány, aby lidé měli vůbec nárok na penzi, bude snížení penzí žen opět znatelnější. Přitom již dnes vypadá situace takto: „Nejnižší důchody do 8 000 Kč pobírají převážně ženy (více než 85 %). Nejvíce mužů (80 %) naproti tomu pobíralo důchod v nejvyšší kategorii nad 10 000 Kč.“ (Ilona Švihlíková: Ženy a penze, 2012).

Jak by měla společnost řešit tento problém v paradoxní situaci, kdy co je benefitem pro společnost jako celek – aby se rodilo více dětí – je naopak ztrátové pro samotné aktéry a aktérky, bez nichž se děti rodit nebudou, tedy pro samotné rodiče?

Měl by tedy vyšší počet dětí znamenat zvýhodnění při výpočtu penze? Pokud ano, tak pro koho - - pro matky nebo otce? Nebo obecně pro ty z rodičů, kteří nastoupili na rodičovskou dovolenou? Nebo pro ty, kdo pečovali o dítě v době povinné školní docházky a díky tomu snížili svůj úvazek? Otázky, na které je obtížné najít odpověď, ale rozhodně je třeba o nich diskutovat a z hlediska plánování důchodové politiky na ně nezapomínat.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.