Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Lobbování za ženská práva v Evropské unii

Lobbování za ženská práva v Evropské unii

30. červen 2003  | Kateřina Machovcová  |  Econnect
European Women´s Lobby (EWL), tedy Evropská ženská lobby, je rozsáhlý koordinační orgán, který sdružuje více jak 300 ženských neziskových organizací z celé Evropské unie a má i několik přidružených členů z kandidátských států. Smyslem EWL je umožnit přímou spolupráci mezi ženskými organizacemi a politickými představiteli na úrovni Evropské unie.
European Women´s Lobby (EWL), tedy Evropská ženská lobby, je rozsáhlý koordinační orgán, který sdružuje více jak 300 ženských neziskových organizací z celé Evropské unie a má i několik přidružených členů z kandidátských států. Smyslem EWL je umožnit přímou spolupráci mezi ženskými organizacemi a politickými představiteli na úrovni Evropské unie.

EWL prosazuje principy genderové rovnosti do všech politik nejrůznějších institucí Evropské unie. Cílem je potírat všechny formy diskriminace žen a násilí na ženách a podpořit aktivní účast žen při tvorbě a zavádění nových politik a opatření. EWL monitoruje vývoj a užívání gender mainstreamingu a snaží se vnímat odlišné potřeby a perspektivy různých zájmových skupina žen v odlišných životních stádiích.

EWL se snaží ovlivňovat procesy rozhodování v EU různými metodami. Pravidelně vydává svá stanoviska k různým iniciativám, publikuje tiskové zprávy, pořádá semináře a setkání, přímo oslovuje konkrétní činitele nebo organizuje kampaně. Jednou z výrazných aktivit EWL je účast v programu Daphne, který je zaměřen na potírání násilí vůči ženám, dětem a mladým lidem.

Plné členství v EWL může z každého státu získat buď jedna zastřešující organizace nebo koalice stávajících organizací, které se smluvně zavážou ke spolupráci. Každá organizace, která se stane partnerem EWL, musí komunikovat se všemi ženskými organizacemi ve své zemi a zastupovat je na základě ujednaného postupu. To je jistě velká výzva pro organizace v České republice, kterým se zatím nedaří vytvořit společnou platformu pro spolupráci.

Ženské organizace na cestě do EU

Ve spolupráci s Open Society Institute zastoupeným programem Network Women´s program a Europeann women lobby byl připraven program seminářů pro ženské nevládní organizace z kandidátských zemí EU.

Prvního semináře se na začátku června v Bruselu zúčastnily zástupkyně NNO z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Českou republiku zastupovaly spolupracovnice organizací Open Society Fund Praha, Gender Studies o.p.s., Aperio o.s. a nově vznikající o.p.s. NORA – genderové informační centrum.

Tým lektorek tvořily zástupkyně organizace EWL. V informační části semináře se účastnice seznámily s politikami EU v oblasti prosazování rovných příležitostí žen a mužů a s rolí NNO v procesu rozhodování v EU. Diskusní část semináře byla věnována zejména sdílení zkušeností účastnic z přístupových zemí a debatě o prioritách organizací v jednotlivých státech.

Účastnice navštívily jednání Komise pro ženská práva a rovné příležitosti v Evropském parlamentu a vyslechly prezentaci koordinátora projektu act4europe, což je iniciativa Civil Society Contact Group (Kontaktní skupiny pro občanskou společnost), která sdružuje sociální, environmentální, vzdělávací a humanitární NNO s cílem najít efektivní způsob připomínkování závěrů Konventu o budoucnosti EU.

Nižší účast žen v rozhodovacích procesech a jejich nerovnoměrné zastoupení v rozhodovacích orgánech jsou stále výzvou pro další aktivity ženských organizací nejen v EU, ale i v rámci budoucích členských států. Pro ilustraci uveďme statistiky zastoupení žen v národních parlamentech v roce 2003:

  • Průměr EU: 25,0 %
  • Průměr budoucích členských států: 14,6 %
  • Nejnižší zastoupení EU: Řecko 8,7 %
  • Nejnižší zastoupení budoucí členské státy: Turecko 4,4 %
  • Nejvyšší zastoupení EU: Švédsko 45,3 %
  • Nejvyšší zastoupení budoucí členské státy: Bulharsko 26,2 %
  • V České republice je zastoupení žen v Parlamentu 17,0 %.

Seminář měl představit evropské politiky v oblasti rovných příležitostí a podpořit ženské organizace z nově přistupujících zemí k plnohodnotné spolupráci na evropské úrovni. Do konce roku 2003 proběhnou v České republice setkání, kde účastnice semináře předají informace a zkušenosti dalším zájemkyním.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.