Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Ladyfest se poprvé koná ve Vídni

Ladyfest se poprvé koná ve Vídni

11. červen 2004  |  Econnect
Ladyfest se poprvé koná ve Vídni
Od 10. do 13. června se ve Vídni bude konat první Ladyfest, kulturní do-it-yourself festival, který vychází z hnutí Riot Grrl snažících se vytvořit alternativní prostor pro ženskou kreativitu.

Od 10. do 13. června se ve Vídni bude konat první Ladyfest, kulturní do-it-yourself festival, který vychází z hnutí Riot Grrl snažících se vytvořit alternativní prostor pro ženskou kreativitu.

Tradice Ladyfestivalů

Ladyfest je inspirován hnutím Riot Grrls, které se započalo v 90.letech ve Spojených státech. V oblasti hudby a kultury obecně Riot Grrls vnímaly ženy jako aktivní a nezávislé, oproti masovému - muži dominovanému - průmyslu, který jejich roli omezil na naivní fanynky a tiché posluchačky. Hlavní ideou byla revolta v rámci subkultur spojených s punkovou, rockovou a hardcore hudbou, i když tyto komunity deklarovaly svou anti-hiearchickou strukturu, byly vybudovány na základě stereotypního vnímání genderu a genderových rolí. Riot grrls a ladyfestivaly vychází zejména z punkové kultury, která je propojená s uplatněním principu DIY (do-it- yourself = udělej to sám) a s estetikou improvizace, chaosu a určité syrovosti.

Pro ženy bylo důležité, aby se aktivně zapojily, koncertovaly a vybudovaly nezávislý systém hudební produkce a distribuce, postavený na malých labelech. Vzít kytaru do ruky se stalo politických aktem sebe–oprávnění a festivaly se postupně staly místem pro vyjádření radikálních politických požadavků, kritiku sexismu, utlačování a zneužívání a útokem na tradičně požadované genderové role a sexualitu. Zformování undergroundové feministické komunity přispělo k rozvoji třetí vlny feminismu. První Ladyfest se uskutečnil v roce 2000 v Olympii ve státě Washington, od té doby se tato tradice rozrostla na nespočetné množství akcí po celém světě. Každý jednotlivý festival je specifický díky činnosti dobrovolníků i reflexi charakteristik lokální komunity.

Lady

Festivaly se tak staly místem pro kontroverzní diskuse o feminismech a sexualitě. To příliš nekoresponduje s na první pohled konzervativním pojmenováním ladyfest. Pojem „lady“ byl v tomto kontextu naplněn novými významy a měl by zahrnovat množství různých identit. Toto parodické pojmenování je nabízeno všem, kdo se z různého důvodu nechtějí identifikovat s problematickým termínem žena/y. Hraje se zde provokativní hra s cílem rozvrátit některé opoziční diskursivní praktiky.

Financování a antikapitalismus

Ladyfestivaly mají obvykle zcela nekomerční charakter, získávání prostředků probíhá pomocí benefičních akcí, bleších trhů apod. Antikapitalistický postoj problematizuje přijímání dotací a sponzorských darů, které obvykle podmiňují následnou propagaci donátora. Většina účinkujících vystupuje bez nároku na honorář, čímž vyjadřuje solidaritu k ženám, které pracují zadarmo nebo za velmi nízké mzdy. Jako místa konání jsou vybírána nezávislá a nekomerční místa, kde není nutné platit nájem a vstupné může být velmi nízké a umožnit tak zapojení rozmanité skupiny návštěvníků.

Zapojení a program

Organizační týmy jsou obvykle složeny z žen, leseb a transgenderů, toto rozhodnutí je aktem usilujícím o destrukci struktur společnosti, kde jsou privilegovanou vrstvou bílí muži a která funguje na základě systému povinné heterosexuality. Jako návštěvníci jsou však samozřejmě vítání všichni. Dobrovolná pomoc na organizaci festivalu je vítána. Můžete se těšit zejména na koncerty, filmové projekce, zajímavé diskuse a nejrůznější kreativní dílny. Celý program je k dispozici na adrese: http://www.ladyfestwien.org

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.