Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Kvóty? Ano. Ale proč a jak?

Kvóty? Ano. Ale proč a jak?

Kvóty? Ano. Ale proč a jak?
V tomto příspěvku je řeč o kvótách na zastoupení žen, protože většinová realita je taková, že ženy na vedoucích pozicích až příliš často nejsou. Debata o tomto opatření ale platí stejně dobře pro muže, jakož i pro etnické menšiny a další skupiny.

V tomto příspěvku je řeč o kvótách na zastoupení žen, protože většinová realita je taková, že ženy na vedoucích pozicích až příliš často nejsou. Debata o tomto opatření ale platí stejně dobře pro muže, jakož i pro etnické menšiny a další skupiny.

Ta vysoce úspěšná žena má čtyři děti. Když byly menší, chtěla se po dlouhé rodičovské vrátit na pracovní trh. Matky s dětmi, natož čtyřmi, nehledě na přítomnost či nepřítomnost otce, však jsou pro zaměstnavatele „problémem“. Tato žena se však přihlásila do konkurzu o manažerský post do firmy, která měla zavedené kvóty nejen na počet žen, ale také jiných skupin. Dnes je z ní HR ředitelka velké mezinárodní společnosti a kvóty veřejně obhajuje s tím, že nebýt tohoto opatření, nedostala by příležitost vůbec pracovat, natož se vypracovat a dostat se tam, kde dnes je.

Jednou rovinou diskuse o kvótách je podpora žen, které jsou stále ve velké míře těmi, kdo pečují o závislé členy a členky rodiny – děti, nemocné nebo starší osoby – přičemž jsou jednak vnímány jako neperspektivní a nestabilní zaměstnankyně a jednak často ztrácí kontakt s návyky pracovního trhu a mají ztížený návrat na něj. Jsou to však i nepečující ženy, pro něž mají kvóty smysl. Sociologicky popsaný „fenomén“ skleněného stropu – což je druhá rovina diskuse – objasňuje jednu z příčin, proč se ženy, pečující či nepečující, na vedoucích pozicích vyskytují jen zřídka: méně viditelné až neviditelné bariéry zabraňují ženám v kariérním vzestupu. Pouhý pohled na zastoupení žen a mužů ve vedení firem sice naznačuje, že některé ženy tyto bariéry překonají, některé dokonce žádné překonávat nemusí, a skleněný strop tudíž nefunguje bezvýhradně. Ale přesto existuje.

Nejrůznější studie potvrzují – a představují tak další aspekt diskuse o kvótách – že diverzita na pracovišti vede k vyšší efektivnosti a lepším výsledkům zaměstnanců a zaměstnankyň, potažmo firem. Různé pohledy vycházející z různých životních zkušeností dávají větší šanci vyřešit problémy či se podívat na fungování firmy z jiného pohledu a zefektivnit tak její chod. Kvóty jako takové samozřejmě nejsou jediným nástrojem, kterým lze zvýšit podíl žen ve firmách a jejich vedení. Zároveň jsou pouze kvantitativním nástrojem na změnu početního stavu mužů a žen (případně dalších skupin) ve firmě, ale kvalitativní změnu prostředí firmy, ať už ve smyslu větší efektivnosti, anebo otevřenosti vůči jiným názorům, genderové rovnosti či rovnosti příležitostí obecně, přinést nemusí.

Jsou prostředí, v nichž dává smysl mít výhradně či většinově zastoupení „jednopohlavní“, jako například v různých poradnách a centrech věnujících se obětem domácího násilí či znásilnění, příkladů je více. Kvóty tedy není možné prosazovat dogmaticky. Na druhou stranu pouhá dobrovolnost, jakkoliv společensky přijatelnější, se prozatím ukazuje jako málo efektivní. Ale ať už si firmy kvóty zavedou anebo ne, je společensky přínosné, že se o nich vede diskuse. Ta totiž není jen o kvótách, ale také o tom, jaké firmy, potažmo jakou společnost, chceme mít. A pokud je tato diskuse věcná, tím lépe.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.