Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Kulatý stůl: Stop znásilnění

28. ledna 2010 (čtvrtek) 14:00 - 18:00
Kulatý stůl, který organizuje Persefona, o.s. ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., bude věnován tématu stávajícího systému péče o oběť znásilnění a jejímu postavení v trestním řízení.

Kulatý stůl, který organizuje Persefona, o.s. ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., bude věnován tématu stávajícího systému péče o oběť znásilnění a jejímu postavení v trestním řízení. Možnými tématy k diskuzi jsou: postavení oběti znásilnění v trestním řízení, soudně znalecké vyšetření oběti znásilnění, gynekologická péče, psychologická práce s obětí znásilnění u policie, zajištění násilné osoby, apod. Setkání odbornic a odborníků z řad policie, státního zastupitelství, soudů, lékařských zařízení, neziskového sektoru a dalších bude směřováno ke sdílení zkušeností a diskuzí nad vhodnou podobou péče o oběť znásilnění.

Kapacita kulatého stolu je omezena, proto prosíme o laskavé potvrzení účasti na: domacinasili@persefona.cz nebo +420 545 245 996, 737 834 345.

místo:  Malý konferenční sál v Kanceláři veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno 602 00 , Brno
pořádá:  Persefona, o.s., Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Jitka Čechová     tel.:  737 834 345

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.