Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více

Kulatý stůl: Stop znásilnění

28. ledna 2010 (čtvrtek) 14:00 - 18:00
Kulatý stůl, který organizuje Persefona, o.s. ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., bude věnován tématu stávajícího systému péče o oběť znásilnění a jejímu postavení v trestním řízení.

Kulatý stůl, který organizuje Persefona, o.s. ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., bude věnován tématu stávajícího systému péče o oběť znásilnění a jejímu postavení v trestním řízení. Možnými tématy k diskuzi jsou: postavení oběti znásilnění v trestním řízení, soudně znalecké vyšetření oběti znásilnění, gynekologická péče, psychologická práce s obětí znásilnění u policie, zajištění násilné osoby, apod. Setkání odbornic a odborníků z řad policie, státního zastupitelství, soudů, lékařských zařízení, neziskového sektoru a dalších bude směřováno ke sdílení zkušeností a diskuzí nad vhodnou podobou péče o oběť znásilnění.

Kapacita kulatého stolu je omezena, proto prosíme o laskavé potvrzení účasti na: domacinasili@persefona.cz nebo +420 545 245 996, 737 834 345.

místo:  Malý konferenční sál v Kanceláři veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno 602 00 , Brno
pořádá:  Persefona, o.s., Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Jitka Čechová     tel.:  737 834 345

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.