Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více
feminismus.czČlánky › Kto môže skutočne za zlo na zemi?

Kto môže skutočne za zlo na zemi?

5. únor 2003  | Oľga Pietruchová
Občianske združenie Možnosť voľby sa ostro ohradzuje voči výroku veliteľa protichemickej jednotky pána Fajksa " ... za všetko zlo na zemi mozu peniaze a ženy. To jedno zlo sme eliminovali..."
Občianske združenie Možnosť voľby sa ostro ohradzuje voči výroku veliteľa protichemickej jednotky pána Fajksa " ... za všetko zlo na zemi mozu peniaze a ženy. To jedno zlo sme eliminovali..."

Ako predstaviteľ armády, platenej z daní obyvateľov Slovenska vrátane žien by si mal byť vedomý absurdnosti a arogantnosti svojho výroku, ktorý nie je ani len smiešny ako dobrý vtip. Akého zla sú to ženy zdrojom? Veď najväčším zlom v dejinách ľudstva sú vojny a ozbrojené konflikty, ktoré sú takmer výlučne vedené mužmi. Ženy a deti sú ich bezbrannými obeťami a ani v mierových časoch nie sú dostatočne chránené pred mužským násilím.

Výrok tohoto vrcholného predstaviteľa našej armády odporuje všetkým medzinárodným dokumentom o ľudských právach a Ústave SR, ktorá hovorí: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“  Údajným dôvodom vedenia vojny proti Iraku ochrana ľudských práv a eliminácia zla. Predstava pána Fajksa o definícii zla  a jeho eliminácii nedáva veľa nádeje pre iracké ženy.


upravené redakciou

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.