Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Krajský úřad chce intenzivněji podporovat rovné příležitosti a slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců

Krajský úřad chce intenzivněji podporovat rovné příležitosti a slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců

Krajský úřad chce intenzivněji podporovat rovné příležitosti a slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnankyň a zaměstnanců
Krajský úřad Královéhradeckého kraje se zařadil mezi zaměstnavatele aktivně přistupující k tématu rovných příležitostí a podpoře slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnanců. Podpoře rovných příležitostí a tzv. slaďování je věnován samostatný projekt, jehož realizaci Královéhradecký kraj v listopadu loňského roku zahájil.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se zařadil mezi zaměstnavatele aktivně přistupující k tématu rovných příležitostí a podpoře slaďování pracovního, rodinného a osobního života svých zaměstnanců. Podpoře rovných příležitostí a tzv. slaďování je věnován samostatný projekt, jehož realizaci Královéhradecký kraj v listopadu loňského roku zahájil.

Projekt „Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje“ umožní prostřednictvím hloubkového auditu analyzovat fungování krajského úřadu z hlediska principu rovných příležitostí a prostřednictvím analýzy zaměřené zejména na oblast slaďování pracovního a rodinného života získat nezbytné informace o potřebách zaměstnankyň a zaměstnanců pro výběr a zavedení žádoucích opatření v těchto oblastech. Výstup projektu bude mít podobu plánu podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života s uvedením opatření a konkrétních aktivit.

Zvláštní pozornost je věnována oblasti spolupráci se zaměstnanci a zaměstnankyněmi při odchodu, průběhu a návratu z mateřské a rodičovské dovolené a možnostem využívání alternativních forem práce. Pro obě tyto oblasti budou v rámci projektu pro potřeby a prostředí krajského úřadu vytvořeny samostatné metodiky.

Nedílnou součást představuje vzdělávání zaměstnankyň a zaměstnanců Krajského úřadu, zejména vedoucích pracovnic a pracovníků v oblasti rovných příležitostí. Za účelem osvěty v tématu rovných příležitostí žen a mužů a zprostředkování výměny názorů a sdílení zkušeností zaměstnavatelů v oblasti podpory rovných příležitostí je projekt doplněn o realizaci informačně diskusních seminářů.

Projekt trvající do srpna roku 2012 umožní Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje připojit se k společensky odpovědným organizacím cíleně podporujícím rovné příležitosti žen a mužů a být v tomto směru příkladem ostatním veřejným či soukromým subjektům.

Projekt „Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje“ je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictví Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na http://www.esfcr.cz.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.