Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Konvent o budoucnosti Evropy a problematika rovných příležitostí

Konvent o budoucnosti Evropy a problematika rovných příležitostí

17. červenec 2003  |  Econnect
Skončil Konvent o budoucnosti Evropy, kde byl mimo jiné připraven koncept budoucí Evropské ústavy. Co přinesl z hlediska podpory rovných příležitostí žen a mužů?

Tento týden skončil Konvent o budoucnosti Evropy, jehož zástupci se zhruba po dobu jednoho roku scházeli a debatovali o koncepci dalšího vývoje Evropské unie, mimo jiné též s ohledem na změnu, již způsobí přijetí nových členů. Jedním z aspektů práce Konventu měla být i otevřenost návrhům různých organizací, jako jsou odbory či podnikatelé, ale i nevládní organizace.

Jak hodnotí své aktivity European Women Lobby, která se společně s dalšími partnery ze sociální oblasti zasazovala například o co nejjednoznačnější ukotvení principu rovných příležitostí v budoucí Evropské ústavě?

Nový návrh Evropské ústavy obsahuje některé pozitivní aspekty vzhledem k genderové rovnosti. Termín "rovnost" byl přídán do první věty Článku I - 2: Unijní hodnoty, což mu dává relativně silné legislativní postavení. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby bylo uvedeno "rovnost žen a mužů", ale i dosažení zakotvení rovnosti je velkým posunem oproti původním návrhům ústavy.

Dalším pozitivním aspektem návrhu ústavy je, že rovnost mezi muži a ženami je v Článku I - 3 v prvním odstavci uvedena jako jeden z cílů. Princip gender mainstreamingu by též měl být platný pro širokou škálu politik, včetně například bezpečnosti a spravedlnosti. Presidium Konventu též přistoupilo na návrh, aby ústava byla psána v genderově neutrálním jazyku. Pro neziskové organizace obecně je velmi důležité, že Článek I - 48: Principy parlamentní demokracie podporuje otevřený dialog se zástupci občanské společnosti.

Současný text byl připraven pro jednání mezivládní konference, která připraví finální verzi Evropské ústavy.

Na závěr dodejme, že ze v 105 členném zastoupení Konventu bylo 22 žen.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.