Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Konvent o budoucnosti Evropy a problematika rovných příležitostí

Konvent o budoucnosti Evropy a problematika rovných příležitostí

17. červenec 2003  |  Econnect
Skončil Konvent o budoucnosti Evropy, kde byl mimo jiné připraven koncept budoucí Evropské ústavy. Co přinesl z hlediska podpory rovných příležitostí žen a mužů?

Tento týden skončil Konvent o budoucnosti Evropy, jehož zástupci se zhruba po dobu jednoho roku scházeli a debatovali o koncepci dalšího vývoje Evropské unie, mimo jiné též s ohledem na změnu, již způsobí přijetí nových členů. Jedním z aspektů práce Konventu měla být i otevřenost návrhům různých organizací, jako jsou odbory či podnikatelé, ale i nevládní organizace.

Jak hodnotí své aktivity European Women Lobby, která se společně s dalšími partnery ze sociální oblasti zasazovala například o co nejjednoznačnější ukotvení principu rovných příležitostí v budoucí Evropské ústavě?

Nový návrh Evropské ústavy obsahuje některé pozitivní aspekty vzhledem k genderové rovnosti. Termín "rovnost" byl přídán do první věty Článku I - 2: Unijní hodnoty, což mu dává relativně silné legislativní postavení. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby bylo uvedeno "rovnost žen a mužů", ale i dosažení zakotvení rovnosti je velkým posunem oproti původním návrhům ústavy.

Dalším pozitivním aspektem návrhu ústavy je, že rovnost mezi muži a ženami je v Článku I - 3 v prvním odstavci uvedena jako jeden z cílů. Princip gender mainstreamingu by též měl být platný pro širokou škálu politik, včetně například bezpečnosti a spravedlnosti. Presidium Konventu též přistoupilo na návrh, aby ústava byla psána v genderově neutrálním jazyku. Pro neziskové organizace obecně je velmi důležité, že Článek I - 48: Principy parlamentní demokracie podporuje otevřený dialog se zástupci občanské společnosti.

Současný text byl připraven pro jednání mezivládní konference, která připraví finální verzi Evropské ústavy.

Na závěr dodejme, že ze v 105 členném zastoupení Konventu bylo 22 žen.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.