Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Konvent o budoucnosti Evropy a problematika rovných příležitostí

Konvent o budoucnosti Evropy a problematika rovných příležitostí

17. červenec 2003  |  Econnect
Skončil Konvent o budoucnosti Evropy, kde byl mimo jiné připraven koncept budoucí Evropské ústavy. Co přinesl z hlediska podpory rovných příležitostí žen a mužů?

Tento týden skončil Konvent o budoucnosti Evropy, jehož zástupci se zhruba po dobu jednoho roku scházeli a debatovali o koncepci dalšího vývoje Evropské unie, mimo jiné též s ohledem na změnu, již způsobí přijetí nových členů. Jedním z aspektů práce Konventu měla být i otevřenost návrhům různých organizací, jako jsou odbory či podnikatelé, ale i nevládní organizace.

Jak hodnotí své aktivity European Women Lobby, která se společně s dalšími partnery ze sociální oblasti zasazovala například o co nejjednoznačnější ukotvení principu rovných příležitostí v budoucí Evropské ústavě?

Nový návrh Evropské ústavy obsahuje některé pozitivní aspekty vzhledem k genderové rovnosti. Termín "rovnost" byl přídán do první věty Článku I - 2: Unijní hodnoty, což mu dává relativně silné legislativní postavení. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby bylo uvedeno "rovnost žen a mužů", ale i dosažení zakotvení rovnosti je velkým posunem oproti původním návrhům ústavy.

Dalším pozitivním aspektem návrhu ústavy je, že rovnost mezi muži a ženami je v Článku I - 3 v prvním odstavci uvedena jako jeden z cílů. Princip gender mainstreamingu by též měl být platný pro širokou škálu politik, včetně například bezpečnosti a spravedlnosti. Presidium Konventu též přistoupilo na návrh, aby ústava byla psána v genderově neutrálním jazyku. Pro neziskové organizace obecně je velmi důležité, že Článek I - 48: Principy parlamentní demokracie podporuje otevřený dialog se zástupci občanské společnosti.

Současný text byl připraven pro jednání mezivládní konference, která připraví finální verzi Evropské ústavy.

Na závěr dodejme, že ze v 105 členném zastoupení Konventu bylo 22 žen.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.