Ivana Šáteková: Každodenní sexismus / Everyday Sexism

27.3.2019  Praha  | 

Výstava zaměřená na genderové stereotypy zobrazuje běžné situace, se kterými se ženy v naší společnosti musejí potýkat. Hodnocení týkající se vzhledu, mateřství, správného chování či vyjadřování provázejí ženy od dětství až do stáří. Tyto komentáře mají často formu zdánlivě nevinných a dobře míněných otázek. Výstava slovenské autorky Ivany Šátekové odkrývá sexismus a manipulaci ukrytou v takových výrocích. Výstava je pořádána ve spolupráci s organizací Nesehnutí.

Více

Istanbul Convention as a Hostage of Populism

27.3.2019  Praha  | 

The Istanbul Convention is a significant international treaty preventing violence against women and domestic violence which was already ratified by 33 European countries. The Czech Republic is one of the last countries in Europe delaying its ratification along with some other countries notably Russia, Hungary, Slovakia and Bulgaria. The aim of our discussion is to analyze problems connected with the ratification of the Istanbul Convention in the context of raising populism in Central Europe which is, among others, demonstrated by rising adverse attitude of local political representatives towards international human rights law. Only thirty years after the Velvet Revolution, the Czech Republic is distancing itself from its Western partners and taking a risky path towards a new isolationism.

Více

Equal Pay Day 2019

29.3.2019  Praha  | 
Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.  V ČR na to již 10 let upozorňuje Business & Professional Women CR pomocí 2denní události přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. Tradiční témata ukazují v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně. Páteční konference s tématem FIREMNÍ KULTURA V ČASE ZMĚN HODNOT a sobotní Mentoring day u kulatých stolů.   
Více
feminismus.czČlánky › Konvent o budoucnosti Evropy a problematika rovných příležitostí

Konvent o budoucnosti Evropy a problematika rovných příležitostí

17. červenec 2003  |  Econnect
Skončil Konvent o budoucnosti Evropy, kde byl mimo jiné připraven koncept budoucí Evropské ústavy. Co přinesl z hlediska podpory rovných příležitostí žen a mužů?

Tento týden skončil Konvent o budoucnosti Evropy, jehož zástupci se zhruba po dobu jednoho roku scházeli a debatovali o koncepci dalšího vývoje Evropské unie, mimo jiné též s ohledem na změnu, již způsobí přijetí nových členů. Jedním z aspektů práce Konventu měla být i otevřenost návrhům různých organizací, jako jsou odbory či podnikatelé, ale i nevládní organizace.

Jak hodnotí své aktivity European Women Lobby, která se společně s dalšími partnery ze sociální oblasti zasazovala například o co nejjednoznačnější ukotvení principu rovných příležitostí v budoucí Evropské ústavě?

Nový návrh Evropské ústavy obsahuje některé pozitivní aspekty vzhledem k genderové rovnosti. Termín "rovnost" byl přídán do první věty Článku I - 2: Unijní hodnoty, což mu dává relativně silné legislativní postavení. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby bylo uvedeno "rovnost žen a mužů", ale i dosažení zakotvení rovnosti je velkým posunem oproti původním návrhům ústavy.

Dalším pozitivním aspektem návrhu ústavy je, že rovnost mezi muži a ženami je v Článku I - 3 v prvním odstavci uvedena jako jeden z cílů. Princip gender mainstreamingu by též měl být platný pro širokou škálu politik, včetně například bezpečnosti a spravedlnosti. Presidium Konventu též přistoupilo na návrh, aby ústava byla psána v genderově neutrálním jazyku. Pro neziskové organizace obecně je velmi důležité, že Článek I - 48: Principy parlamentní demokracie podporuje otevřený dialog se zástupci občanské společnosti.

Současný text byl připraven pro jednání mezivládní konference, která připraví finální verzi Evropské ústavy.

Na závěr dodejme, že ze v 105 členném zastoupení Konventu bylo 22 žen.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.