Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Konto pracovní doby z právního hlediska

Konto pracovní doby z právního hlediska

Konto pracovní doby z právního hlediska
V rámci projektu „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ zpracovala JUDr. Eva Dandová pro Gender Studies, o.p.s. právní expertízu o kontě pracovní doby. Níže přinášíme její stručné shrnutí. Kompletní podoba expertízy je k nahlédnutí v Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Kontakt: mailto:lucie.bilderova@genderstudies.cz.

V rámci projektu „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ zpracovala JUDr. Eva Dandová pro Gender Studies, o.p.s. právní expertízu o kontě pracovní doby. Níže přinášíme její stručné shrnutí. Kompletní podoba expertízy je k nahlédnutí v Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Kontakt: lucie.bilderova@genderstudies.cz.

Konto pracovní doby: shrnutí problematiky

1. Konto pracovní doby je druh nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, které může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis organizace.

2. Znamená, že v některých týdnech zaměstnavatel přiděluje práci nad rámec pracovní doby, zatímco v jiných týdnech v malém nebo žádném rozsahu. Za odvedenou práci dostává zaměstnanec nebo zaměstnankyně (předem dohodnutou) část mzdy. Pro zavedení konta pracovní doby není potřeba souhlas zaměstnance či zaměstnankyně.

3. Konto pracovní doby (ani zkrácení stanovené pracovní týdenní doby pod zákonem daný rozsah) nelze uplatnit u zaměstnavatelů vyjmenovaných v zákoníku práce, kterými jsou: stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvkové organizace, jejichž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školské právnické osoby zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nebo u zaměstnanců a zaměstnankyň veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.

4. Pokud chce zaměstnavatel zavést konto pracovní doby, má ze zákona povinnost vést účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnaných; je také povinen vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou.

5. Výhodou konta pracovní doby pro zaměstnané je, že při omezení výroby mají zajištěn pracovní poměr a stálou mzdu ve výši nejméně 80 % průměrné mzdy. Nevýhodou konta pracovní doby je, že koná-li zaměstnanec či zaměstnankyně na počátku vyrovnávacího období práci přesčas, může dojít v další části vyrovnávacího období k jejímu „spotřebování“ v důsledku nedostatku práce, což pro zaměstnance či zaměstnankyni znamená ztrátu nároku na mzdové zvýhodnění za práci přesčas (příplatek za práci přesčas).

6. Pro zaměstnavatele je výhodou, že i v období recese stabilizuje kvalifikované zaměstnance a zaměstnankyně a nemusí je propouštět. Pro zaměstnavatele představuje konto pracovní doby nevýhodu v tom, že když nezajistí dostatek zakázek a nezajistí odbyt, může dojít k tomu, že nízká úroveň zisku nezajistí pokrytí nákladů výroby a mzdových nákladů.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.